4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Maria Kivikoski

Autoriseret psykolog Cand. Psych.

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych., Autoriseret og har en specialist uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT), som retter sig særligt mod voksne, børn, unge og familier og par. 

Min faglige rejse har givet mig værdifulde erfaringer inden for psykologisk rådgivning og terapi, hvor jeg har haft den ære at støtte børn, unge og familier gennem forskelligartede udfordringer.

Mit mål er at vejlede dig og dine kære gennem udfordringer med en tilgang, der er både nærværende og indsigtsfuld, tilrettelagt efter netop dine behov. Med en baggrund, der spænder over arbejde i kommunale institutioner og specialiseret uddannelse, står jeg klar til at tilbyde dig en håndsrækning på din vej mod et mentalt overskud og en forbedret livskvalitet. 

Hver persons rejse er unik, og jeg ser frem til at være en del af din, med en anerkendelse af det mod og den styrke, det kræver at søge hjælp. Sammen kan vi arbejde mod et liv med større trivsel og mental balance. 

“Jeg vil gøre mit bedste for at skabe et trygt rum, hvor det er muligt for dig at dele livets svære sider og genvinde fodfæstet i forhold til dig selv og din omverden”

– Maria Kivikoski

psykolog børnepsykolog familieterapi

Aut. Cand. Psych. Maria Kivikoski

ungepsykolog børnepsykolog

Hos Maria får du støtten til varige, positive livsændringer

Udtalelse: "Maria er en rolig og hjertevarm psykolog med bred erfaring, så jeg har fået hjælp til mig selv og min familie igennem terapien"
kommunal sagsbehandler psykolog
Kathrine

Gratis psykolog samtale med os

Ring eller skriv en mail tilos, hvis du ønsker hjælp til at vælge den bedste psykolog til dig, eller få svar på spørgsmål om terapi eller udredning hos os.

Psykolog angst

Julie Aasbjerg Andersen

Autoriseret Cand. Psych. og indehaver af Mentalt Overskud

Familieterapi

Individuel terapi

Terapi til børn og unge

Parterapi

Erfaring og ekspertise

Terapi og behandling

Jeg har arbejdet med individer og familier i alle aldre, fra børn til voksne. Den viden dækker en bred vifte af behandlings- og udredningsopgaver, der spænder fra individuelle terapeutiske samtaler til børnepsykologiske undersøgelser.

I min rolle som psykologfaglig konsulent og supervisor for tværfagligt personale og yngre psykologer, føler jeg mig dybt engageret i at dele min viden og erfaring. Nogle af de områder jeg står stærkest indenfor er:

 • Individuel terapi med voksne, børn, familier og par
 • Parterapi – kommunikation, forståelse, mindske konflikter og skabe betingelser for samarbejde
 • Psykologisk screening af symptomer og vurdering af behov for yderligere støtte og udredning
 • Støtte og vejledning til familier med børn, der har særlige behov
 • Supervision af yngre psykologer på vej mod autorisation
 • Supervision og faglig sparring ift. tværfagligt personale 

Uddannelser

 • 2-årig specialistuddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier ved Psykologisk Perspektiv

 • Efteruddannelse i Mentalisering ved Center for Mentalisering
  Uddannelsen indebar introduktion til grundbegreberne i mentaliseringsteorien og
  MBT og der var herudover særligt fokus på traumer, vold i familien og
  skilsmissekonflikter.

 • Opnået autorisation
  Under mit autorisationsforløb har jeg modtaget supervision af erfarne kliniske
  psykologer, der har bidraget med både kognitive, narrative og systemiske tilgange
  til de psykologiske problemstillinger.

 • Kandidatuddannelse i Psykologi ved Københavns Universitet
  Jeg afsluttede kandidatuddannelsen i psykologi med et teoretisk speciale under
  titlen: Inkluderende praksisser i skolen – Et udviklingspsykologisk perspektiv på
  inklusion af børn med særlige behov.

 • Bachelor i psykologi ved Aalborg Universitet

Erfaren autoriseret psykolog

Jeg har arbejdet som børne- og ungepsykolog, familieterapeut samt parterapeut i mange forskellige sammenhænge. Jeg ved hvor kompleks det kan være, at fungere harmonisk i hverdagen med alle de krav der stilles i dag til os både som personer og familier. Jeg kender gode smutveje til mere luft i hverdagen, og hvordan I forbedrer kommunikationen til varige ændringer, som fremmer samarbejde og konflikthåndtering. 

Min tilgang til behandling er baseret på empati, respekt og en dyb forståelse for, at vi alle er unikke.

Erhvervserfaring

 • Psykolog – Familieindsatsen, Gribskov Kommune: terapi med børn og unge udsat for svigt og overgreb, familieterapi og støtte til komplekse forældre-barn-relationer med psykisk sårbarhed, mentaliseringsbaseret familiebehandling, psykoedukation og støtte til forældre til børn med særlige behov, parterapi 
 • Psykolog – Børnehus Hovedstaden, Afd. Hillerød. Vurdering af støttebehov hos børn udsat for vold eller seksuelle overgreb, hjælp til familier med kontakten til hinanden efter konflikter, psykologiske vurderinger og screeninger med børn og unge. 
 • Psykolog – Rudersdal Kommune, forebyggende rådgivning i forhold til børn i skolealderen, behandling af stress, belastningstilstande, og længerevarende mistrivsel som følge af kognitive 
  vanskeligheder, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, specifik viden om 
  tilstande som angst, ADHD og autismespektrumforstyrrelser, varetage Cool Kids gruppeforløb kognitiv terapi, psykologiske undersøgelser og henvisninger til yderligere udredning og psykiatri.
 • Psykolog – Københavns Kommune, PPR Indre By/Østerbro, psykologiske undersøgelser af børn, udarbejdelse pædagogisk psykologiske vurderinger, rådgivning til forældre og professionelle 
 • Psykolog – Rudersdal Kommune, specialiseret kendskab til udfordringer og psykologiske udfordringer 
  hos børn i skolealderen inden for normal- såvel som specialområdet. 

Kurser

 • Certificering i ‘Spillerum – samtaleredskab til forebyggelse af overgreb på børn og unge’ ved Socialstyrelsen (2022)
 • ‘Forældre i højkonflikt efter skilsmisse’ ved Dr. Emma Morris og Dr. Eia Asen (2022)
 • ‘Psykoanalytisk teori og praksis i arbejdet med seksuelle traumer’ ved psykolog Katrine Zeuten den (2021)
 • ‘Seksuelle overgreb’ ved psykolog Arianne Struik den (2020)
 • ‘Behandling af kronisk traumatiserede børn – The Sleeping Dogs method’ ved psykolog Arianne Struik (2020)
 • ‘Traumetests til børn 1: DIPA og Thomas-testen’ ved Syddansk
  Universitet (2019)
 • Certificering i Odense ‘Child Trauma Screening (administration og kodning)’ ved Syddansk Universitet (2018 –2019)
 • Konference på Christiansborg: ‘Negativ social arv’ (2019)
 • ‘Konsultativ tilgang til konflikthåndtering’ ved psykolog Annette Mortensen (2017)
 • ‘Supervision af andre faggrupper’ ved psykolog Annette Mortensen (2016)
 • ‘Når angst rammer børn og unge med autisme’ ved psykolog Søren Benedikt Pedersen (2016).
 • ‘Familieterapi I og Familieterapi II’ ved psykolog Annette Mortensen (2016).
 • ‘Din guide til vellykket mentalisering’ ved psykolog Janne Østergaard Hagelquist (2016).
 • ‘Cool Kids/Chilled – Manualiseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn med angstlidelser’ ved psykolog Maja Clausen, professor Mikael Thastum og psykolog Kristian Bech Arendt (2016).
 • ‘Angst hos børn’ ved professor Barbara Hoff Esbjørn (2015).
 • ‘Deltagerobservationer som metode/mulighed for at skabe viden om børns deltagelse i fællesskaber’ ved psykolog Charlotte Højholt og psykolog Dorte Kousholt den (2015).
 • ‘WPPSI-IV, teori og tolkning’ ved psykolog Käte From (2015).
 • ‘Adfærdsproblemer i skolen’ ved Dr. Philos Terje Odgen (2015).
 • ‘Ledelse og Organisation’ ved psykolog Vibe Strøier (2014).
 • ‘Psykologen som Konsulent’ ved psykolog Vibe Strøier (2014).
 • ‘Oversete piger og kvinder med ADHD’ ved overlæge og specialist i børne- og ungdomspsykiatri Svenny Kopp (2014).
 • ‘Mixet mellem PPR-psykologer og tidens krav om
  inklusion: shaken or stirred?’ ved psykolog Jørn Nielsen (2013).
 • ‘Alkohol i graviditeten og konsekvenserne for børnene’ arrangeret af Sundhedsstyrrelsen (2013)
 • ‘Kriseintervention’ ved psykolog, Dr. Philos Atle Dyregrov den (2013).

Få den rigtige psykolog der passer dig og de udfordringer du står med

Hos Mentalt Overskud forstår vi, at det kan være en udfordrende beslutning at søge hjælp hos en psykolog. Mange går længe og overveje, før de kontakter. Vi ved at håndtering af mistrivsel kun bidrager til at udfordringerne løses, og mindsker risiko for forværring. Ved at starte en dialog med en erfaren familiepsykolog, får I den relevante støtte på rejsen mod bedre mental sundhed og trivsel i familien.

Vi tror på, at det rette match mellem klient og psykolog er afgørende for et vellykket udbytte af terapien. Derfor har vi flere psykologer hos os, og I kan skifte psykolog, hvis kemien ikke passer. Ved at skabe et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum, kan du kan føle dig forstået og støttet under hele forløbet.

kommunal sagsbehandler psykolog

Maria er specialiseret indenfor flere terapeutiske metoder

Jeg forstår, at livet kan byde på udfordringer, og nogle gange kan det være overvældende at søge hjælp. Jeg ønsker at give dig tryghed og klarhed gennem min ekspertise og erfaring.

Som din psykolog har jeg en dyb forståelse for og erfaring med mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Mit særlige fokus er på børn, unge og deres familier, hvor jeg har specialiseret mig i at håndtere komplekse situationer som traumer, familiemæssig vold og konsekvenserne af skilsmisser.

Min tilgang omfatter også systemiske og narrative metoder samt behandling af udfordringer som angst, ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Jeg har udviklet mine færdigheder i kognitiv adfærdsterapi gennem Cool Kids-programmet. Mit mål er at tilbyde dig skræddersyet støtte, der tager højde for dine unikke behov.

Jeg er meget engageret i at hjælpe børn, unge og deres familier med at opnå mentalt overskud og trivsel. Min tilgang er fleksibel, og jeg tilpasser behandlingen nøje til den enkelte. Du kan føle dig tryg i mine hænder, da jeg stræber efter at skabe en stærk og tillidsfuld relation mellem os.

Mit arbejde er ikke kun min profession; det er min passion. Jeg tror på, at terapi kan være en hjælp nu og her, men også en investering i at håndtere livets udfordringer. Lad mig støtte dig på din rejse mod at opnå balance og velvære.

Hvis du søger hjælp til dit barn, dig selv eller din familie, er du kommet til det rette sted. Jeg er her for at lytte, forstå og guide dig. Sammen kan vi arbejde mod et liv med mentalt overskud.

psykolog børnepsykolog familieterapi

Maria Kivikoski

Cand. Psych. Aut.

Som person er jeg jordbunden og smilende. Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych., Autoriseret og har en specialist uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT), som retter sig særligt mod børn, unge og deres familier. Jeg har særligt fokus på at skabe et trygt og støttende miljø, hvor du kan føle dig hørt og forstået. Det gælder uanset om du er voksen, ung eller barn. Hos mig vil du opleve en uformel og ikke-dømmende atmosfære, hvor du kan tale frit. Det er min overbevisning, at hvert skridt på vejen mod mental sundhed starter med en tillidsfuld relation, og jeg er vil tage godt imod dig på en fordomsfri og anerkendende måde. Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne

Børn

Unge

Parterapi

Familieterapi

Pårørende

Supervision

Online terapi

Undervisning 

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi

MBT Mentaliseringsbaseret terapi

Systemisk narrativ terapi

Arbejdstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sene tider

Sprog

Dansk

Erfaringsområder

Angst

Ensomhed

Depression

Selvværd

Tankemylder

Arbejdsrelateret stress

Gamingafhængighed

Vredeshåndtering 

Sorg

Utroskab 

Parforholdsproblemer

Utroskab

Skilsmisse

Familiedannelse

Identitetskrise

Stress

Kærestesorg

Mor barn relation

Skilsmisse

Jalousi

Sorg

Særlig sensitiv

Krise

ADD

ADHD

Autisme

Søvnproblemer

PTSD traumer

Kompleks PTSD

Hvorfor skal du vælge en psykolog hos os?

jalousi terapi psykolog

Trustpilot

ACT terapi psykolog Danmark mental sundhed

Hver af vores psykologer bringer et unikt sæt af kompetencer og specialiseringer til bordet. Så uanset hvad du står overfor, kan vi matche dig med den rette specialist. Men det stopper ikke her; hvis du føler, at kemien ikke er rigtig, gør vi det nemt at skifte til en anden psykolog, fordi dit velbefindende er vores prioritet.

Det er enkelt: Vi tror på individuel tilgang. Det betyder, at uanset om du kæmper med ADHD, autisme, angst, depression eller andre psykologiske udfordringer, vil vores evidensbaserede metoder sikre, at du får den bedst mulige støtte. Vores terapeutiske tilgang anerkender forskelligheden i hver person og tilpasser behandlingen derefter.

Mentalt Overskud går ud over traditionel terapi. Vi tilbyder en gratis 10-minutters afklarende samtale for dem, der er usikre på, hvad det næste skridt skal være. Vi engagerer os i at oplyse, vejlede og støtte dig – uanset om du vælger at fortsætte med os eller søger vejledning andre steder.

Vi forstår vigtigheden af nem adgang i den digitale tidsalder. Derfor tilbyder vi online booking, diverse online terapiformer og et væld af ressourcer på vores hjemmeside, lige fra blogindlæg til podcasts, psykologiske tests såsom ADHD-test og selvhjælpsartikler.