4.0

psykolog five star trustpilot 5

Forstå børn og unges psykologiske udfordringer i Danmark

Introduktion

Hvert barn og hver ung i Danmark fortjener et lykkeligt og sundt liv, men vejen dertil er ikke altid lige. Psykologiske udfordringer som angst, depression, og virkningerne af skilsmisse kan kaste lange skygger.

På denne side vil vi dykke ned i den essentielle rolle, som psykologer spiller for at hjælpe vores unge med at navigere i disse komplekse følelser og situationer. Med en kombination af viden fra vores lokale psykologpraksis og den nyeste forskning, vil vi udforske, hvordan forældre og værger kan finde den rette psykologhjælp til børn og unge, og hvad man kan forvente af denne rejse mod psykisk velvære.

At navigering i børne- og ungdomspsykologi i Danmark

I undersøgelser og rapporter fra Psykiatrifonden og Sundhedsstyrelsen fremgår det, at de mest almindelige psykologiske udfordringer blandt danske børn omfatter en stigende tendens til psykiske lidelser. Omkring 15 procent af børn og unge under 18 år bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse. Specifikt har angst og ADHD vist sig at være særligt udbredt, med angst som den mest fremtrædende lidelse blandt piger og ADHD primært blandt drenge. Det er vurderet, at op til 50.000 børn og unge i Danmark har behandlingskrævende angst, og omtrent det samme antal har ADHD. Disse oplysninger belyser en bekymrende udvikling i børn og unges mentale sundhed, hvor både den selvrapporterede mistrivsel og diagnoserne er i stigning​​​​.

børnepsykolog

Diagnoser hos børn og unge

Yderligere indsigt fra Psykiatrifonden angiver, at ud over angst og depression, som ofte betegnes som folkesygdomme, er andre psykiske lidelser som autisme, ADHD, og spiseforstyrrelser også ganske almindelige blandt børn og unge. Stress og psykiske problemer er også fremherskende. Vigtigheden af tidlig intervention og behandling understreges for at forhindre udviklingen af mere alvorlige psykiske sygdomme

Fokus på de tidlige tegn

Tilgangen til at adressere disse udfordringer omfatter opmærksomhed på tidlige tegn på psykisk mistrivsel, herunder fysiske symptomer som hjertebanken og smerter, ængstelighed, nedtrykthed, bekymringer, og ændringer i søvn- eller social adfærd. Det er afgørende, at forældre, lærere, og sundhedsprofessionelle er opmærksomme på disse tegn og sikrer, at børn og unge får den nødvendige støtte og behandling tidligt​

Flere børn og unge mistrives

I de senere år er opmærksomheden på psykiske udfordringer blandt danske børn vokset eksponentielt. En stigende andel af børn og unge diagnosticeres med psykiske lidelser, hvilket stiller krav om en dybere forståelse og indsats for at adressere disse problemer. Fra angst og depression til ADHD og autisme, spænder udfordringerne vidt og kræver en mangefacetteret tilgang. Denne artikel vil udforske omfanget af disse udfordringer, undersøge de underliggende årsager og fremhæve vigtigheden af tidlig intervention samt tilgængeligheden af støtte og behandling.

Oversigt over psykiske udfordringer blandt danske børn

Nye data fra Sundhedsstyrelsen og Psykiatrifonden indikerer, at omkring 15% af alle børn og unge under 18 år i Danmark bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse. Angst og ADHD er blandt de mest udbredte diagnoser, med angst værende mest fremtrædende blandt piger og ADHD blandt drenge. Dette afspejler en global tendens, men har særlige implikationer i det danske samfund, hvor velfærdsstatens model spiller en central rolle i at tilbyde støtte og behandling.

 

Årsager til stigningen i psykiske lidelser

Flere faktorer bidrager til stigningen i psykiske lidelser blandt børn og unge. Disse inkluderer, men er ikke begrænset til, det øgede pres fra skole og sociale medier, ændringer i familiestrukturen, og en generel større åbenhed omkring psykisk sundhed, som fører til flere diagnoser. Økonomiske og sociale uligheder spiller også en rolle, idet børn fra socioøkonomisk udsatte familier er mere tilbøjelige til at opleve psykiske udfordringer.

Betydningen af tidlig intervention

Tidlig opdagelse og intervention er afgørende for at forbedre prognoserne for børn med psykiske lidelser. Forskning viser, at tidlig indsats ikke alene kan afhjælpe symptomerne men også bidrage til at forhindre udviklingen af yderligere psykiske helbredsproblemer senere i livet. I Danmark tilbydes der en række ressourcer og støtteordninger, fra psykologhjælp til specialiserede behandlingsprogrammer, som er designet til at møde børn og unges unikke behov.

ensomhed ensom ensomme psykolog terapi

Sociale og kulturelle aspekter

Det danske samfund er præget af en høj grad af tillid, social sikkerhed og værdien af fællesskab. Disse faktorer kan både fungere som støtte og som en udfordring, når det kommer til at adressere psykiske problemer. På den ene side tilbyder det danske velfærdssystem omfattende støtte til børn og unge med psykiske udfordringer. På den anden side kan den stigmatisering, der undertiden er forbundet med psykisk sygdom, være en barriere for at søge hjælp.

Rammen for psykologhjælp i Danmark

Lovgivning og retningslinjer

At kende lovgivningen og retningslinjerne, der danner rammen om psykologhjælp i Danmark, er essentielt for at sikre, at børn og unge modtager den nødvendige støtte på en måde, der respekterer deres rettigheder og fremmer deres trivsel. Denne oversigt vil skitsere de primære love og retningslinjer, der regulerer tilgængeligheden og kvaliteten af psykologhjælp til børn og unge i Danmark, og give forældre den viden, de har brug for at forstå deres og deres børns rettigheder.

Lov om psykologvirksomhed

I Danmark er det “Lov om psykologvirksomhed“, der primært regulerer psykologers professionelle praksis. Denne lov sikrer, at kun personer, der har opnået autorisation fra Psykolognævnet, må udøve psykologvirksomhed. Autorisationen er et kvalitetsstempel, der bekræfter psykologens faglige kompetencer og forpligter dem til at følge de etiske principper for god psykologpraksis.

Sundhedsloven

Sundhedsloven” spiller også en central rolle i reguleringen af psykologhjælp i Danmark, idet den fastlægger rammerne for sundhedsvæsenets organisation og finansiering samt patienters rettigheder. Denne lov inkluderer bestemmelser om retten til psykologhjælp under visse betingelser, såsom ved en henvisning fra en læge i tilfælde af lette til moderate depressioner eller angsttilstande.

ADHD-test

Bekendtgørelse om tilskud til psykologhjælp

Denne bekendtgørelse specificerer betingelserne for, hvornår der kan opnås tilskud fra den offentlige sygesikring til psykologhjælp. Det inkluderer situationer såsom psykologhjælp efter en kritisk livshændelse, til børn og unge der har været udsat for alvorlige hændelser, eller personer med let til moderat depression og angst.

Børnekonventionen

I Danmark har Børnekonventionen været inkorporeret i dansk lovgivning og danner grundlaget for børns rettigheder i alle aspekter af deres liv, herunder adgang til passende psykologhjælp. Konventionen understreger statens ansvar for at sikre barnets bedste i alle foranstaltninger, der vedrører børn, og garanterer børn retten til at udtrykke deres mening i alle anliggender, der berører dem.

Forståelse og handling

For forældre er det afgørende at forstå disse love og retningslinjer for at kunne navigere i systemet og sikre, at deres børn modtager den nødvendige psykologhjælp. Det indebærer at vide, hvordan man opnår en henvisning fra en læge, forstår betingelserne for tilskud til psykologhjælp, og anerkender barnets ret til støtte i overensstemmelse med deres behov.

Desuden spiller psykologpraksis som “Mentalt Overskud” en vigtig rolle i at tilbyde specialiseret hjælp, der respekterer de juridiske rammer og etiske retningslinjer, samtidig med at der leveres skræddersyet støtte til børn, unge og deres familier. Ved at forstå og anvende disse love og retningslinjer kan forældre og fagfolk arbejde sammen om at fremme mental sundhed og trivsel for børn og unge i Danmark. Kontakt os i dag for specialiseret psykologhjælp til børn og unge. 

IQ test intelligenstest psykolog kognitiv test udredning børn unge voksne

Gratis psykolog samtale

Ring eller skriv en mail til os, hvis du ønsker hjælp til at vælge den bedste psykolog til dig, eller få svar på spørgsmål om terapi eller udredning hos os.

Psykolog angst

Julie Aasbjerg Andersen

Autoriseret Cand. Psych. og indehaver af Mentalt Overskud

At finde den rette psykologhjælp

At navigere i børns psykologiske udfordringer kan være en kompleks proces for enhver forælder, især når bekymringen for deres velbefindende bliver en tung byrde at bære. Det er afgørende at forstå, hvordan man kan opdage tegn på psykologiske problemer hos sit barn og de første skridt, man kan tage for at søge professionel hjælp. Denne vejledning til forældre fra bekymring til handling vil give et indblik i, hvordan du kan støtte dit barn gennem disse udfordringer, og hvordan du vælger den rette psykolog, der passer til dit barns unikke behov.

vredeshåndtering terapi psykolog hjælp digital detox

Støtte og vejledning til forældre med børn der mistrives

Når børn står over for psykologiske problemer, kan det være svært at sætte ord på deres følelser eller forstå, hvad der foregår indeni dem. Som forælder er det derfor vigtigt at være opmærksom på ændringer i adfærd, humørsvingninger eller et fald i akademisk præstation, som kan være tegn på underliggende udfordringer. En tidlig anerkendelse af disse signaler kan være nøglen til at få den nødvendige hjælp.

Vælg en specialiseret psykolog

At vælge den rette psykolog er et afgørende skridt i processen. Det er vigtigt at finde en specialist, der ikke kun har erfaring med børn og unge, men som også matcher dit barns personlighed og behov. En god start kan være at søge rådgivning hos en praksis, der tilbyder et bredt spektrum af psykoterapeutiske metoder og har et team af psykologer med forskellige specialer. Dette sikrer, at dit barn får den mest individualiserede og effektive behandling. Hos Mentalt Overskud har man mulighed for skift af psykolog, hvis kemien ikke lige passer. Læs om vores psykolog HER

Psykologhjælp til børn ved skilsmisse

Udover individuelle udfordringer står mange børn over for følelsesmæssige konsekvenser af familieomvæltninger, såsom en skilsmisse. I sådanne tilfælde spiller psykologer en afgørende rolle i at støtte børn gennem disse svære tider. Professionel hjælp kan hjælpe børn med at bearbejde deres følelser, styrke deres selvværd og tilpasse sig nye familiestrukturer på en sund måde. En psykolog kan tilbyde et trygt rum, hvor børn frit kan udtrykke deres tanker og følelser, hvilket er afgørende for deres langsigtede trivsel. 

Inddragelse af en psykolog i processen med at navigere gennem skilsmisse og familiekriser kan derfor have en dybtgående positiv effekt på et barns emotionelle velvære. Ved at tilbyde værktøjer og strategier til at håndtere forandringer, kan en psykolog hjælpe børn med at udvikle robusthed og en følelse af stabilitet, selv i ansigtet af familieomvæltninger. 

Forældres proaktive tilgang

Forældres proaktive tilgang til deres børns psykologiske sundhed, fra at anerkende de første tegn på problemer til at søge professionel hjælp, er afgørende. Ved at vælge den rette psykolog og sikre, at børn modtager den støtte, de har brug for under familiekriser, kan forældre spille en nøglerolle i at fremme deres børns trivsel og sikre en lykkeligere, sundere fremtid for dem.

IQ test intelligenstest psykolog kognitiv test udredning børn unge voksne

Skab et støttende hjem - råd til forældre

At skabe et støttende hjemmemiljø er afgørende for børns psykologiske udvikling og velvære. Et hjem, hvor børn føler sig trygge nok til at udtrykke deres følelser og bekymringer, lægger fundamentet for en sund psykologisk vækst. Her er nogle tips til, hvordan du kan oprette et sådant miljø:

Skab en åben dialog

Lyt aktivt: Vis ægte interesse for, hvad dine børn har at sige, uden at afbryde eller dømme.

Opfordre til at dele: Gør det klart for dine børn, at deres tanker og følelser er vigtige, og at de altid kan komme til dig.

Skab en atmosfære af tillid

Vær et godt eksempel: Del dine egne følelser og tanker på en passende måde for at vise, at det er okay at være åben og sårbar.

Hold løfter: Vis at du er pålidelig. Når børn føler sig sikre på, at deres forældre holder, hvad de lover, styrkes tilliden.

Tilbyd uforbeholden støtte

Accepter forskelle: Anerkend og værdsæt dit barns unikhed, inklusiv deres følelsesmæssige behov.

Vær tilgængelig: Sørg for, at dine børn ved, at du altid er der for dem, uanset hvor travlt du end måtte have.

Skab positive oplevelser

Fejr succeser: Anerkend og beløn dine børns præstationer og positive adfærd.

Undgå negativ kritik: Prøv at omdirigere adfærd på en konstruktiv måde uden at nedgøre barnet.

Sikre fysisk og følelsesmæssig sikkerhed

Skab en tryg base: Sørg for et hjem, der er fysisk trygt og hvor følelsesmæssig trivsel prioriteres.

Undgå konflikter: Arbejd på at løse familiekonflikter på en sund og konstruktiv måde, hvor alle føler sig hørt.

Indfør familietraditioner

Skab rutiner: Fastlæg positive familierutiner, såsom fælles måltider eller spilleaftener, som styrker samhørigheden.

Fejr milepæle: Gør en ekstra indsats for at fejre personlige og familiemæssige milepæle, hvilket bidrager til en følelse af tilhørsforhold og værdi.

ADHD gruppe psykoedukation behandling terapi nerværk ADD psykolog

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg, om mit barn har brug for psykologhjælp?

Hvis et barn viser tegn på angst, tilbagetrækning, eller adfærdsændringer, kan det være tid til at overveje psykologhjælp. Det er altid en god idé at starte med en samtale med barnet og eventuelt rådføre sig med en professionel.

Hvilke skridt kan jeg tage hjemme for at støtte mit barns mentale sundhed?

Skab en åben dialog, et trygt miljø, og vær et godt eksempel på sund stresshåndtering. Overvej også strukturerede aktiviteter som sport eller kunst, som kan fremme selvværd.

Hvad koster psykologhjælp til børn og unge i Danmark?

Omkostningerne kan variere baseret på privat eller offentlig tilbyder. Der er også tilskudsordninger og forsikringsmuligheder, som kan hjælpe med at dække omkostningerne.

Hvordan finder jeg en kvalificeret børnepsykolog?

Start med en henvisning fra egen læge eller brug de danske psykologforeningers ressourcer til at finde en psykolog med speciale i børne- og ungdomspsykologi. Der kan være 3-6 måneders ventetid på psykologsamtaler med tilskud igennem det offentlige. Børne- og ungepsykologerne hos Mentalt Overskud har kort eller ingen ventetid, så kontakt os, hvis I ønsker en dialog om terapi.