4.0

psykolog five star trustpilot 5

IQ test børn unge og voksne hos Mentalt Overskud

Intelligenstest hos psykolog

Hos Mentalt Overskud tilbyder vi omfattende og præcise intelligenstests for både voksne og børn fra 7 år ved brug af de anerkendte Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) og Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Disse tests er designet til at måle forskellige kognitive evner og give et dybtgående indblik i dine styrker og eventuelt sårbarheder.

Guide og viden om IQ test

Her på siden kan du læse om IQ test og hvordan det foregår hos os. I Danmark er det alene psykologer – Cand. Psych. som må teste personer med WISC og WAIS tests. Mange mennesker er nysgerrige omkring hvad deres IQ er, og du kan finde mange online IQ tests online. Skal du være sikker på resultatet, kan det være en fordel at få lavet en IQ test hos en specialiseret psykolog. Du kan booke tid til dette her på hjemmesiden. 

ensom svar spørgsmål viden psykolog terapi psykologhjælp

Hvad er en IQ test?

En IQ-test, eller intelligenskvotient test, er designet til at måle menneskelig intelligens. Disse tests vurderer forskellige kognitive evner og giver en score, der er beregnet til at fungere som en måling af en persons intellektuelle kapacitet og potentiale. IQ står for Intelligensquotient og på dansk er det IK intelligenskvotient.   

Hvad er en WAIS IQ test?

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) er en test, der er udviklet til at vurdere kognitive evner hos voksne fra 16 eller 17 år og opefter. WAIS består af en række deltests, der vurderer forskellige aspekter af intelligens, herunder verbal forståelse, perceptuel ræsonnering, arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed. Disse komponenter hjælper med at give en omfattende vurdering af individets intellektuelle funktioner. WAIS er kendt for sin høje pålidelighed og validitet, hvilket gør det til et uundværligt værktøj i klinisk og forskningsmæssig sammenhæng.

Hvad er en WISC IQ test?

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) er en test designet specifikt til børn i alderen 6 til 16 år. WISC evaluerer lignende kognitive områder som WAIS, men er tilpasset børns udviklingsniveauer. Denne test hjælper med at identificere eventuelle læringsvanskeligheder og styrker, hvilket kan være afgørende for at udforme effektive undervisnings- og interventionsstrategier. 

Grunde til at få lavet en IQ test

IQ-tests måler forskellige aspekter af intelligens og kan være nyttige af flere årsager:

 • IQ tests indgår ofte i psykiatriske udredninger for bl.a. ADHD, ADD og autisme til at forstå det kognitive funktionsområde
 • En IQ test kan bruges til at tilrettelægge undervisning og til at søge ekstra hjælp og støtte til børn med faglige udfordringer. 
 • Selvvurdering: Få indsigt i dine kognitive styrker og svagheder.
 • Personlig udvikling: Identificér områder til forbedring og fokuser på din intellektuelle udvikling. 
 • Karriereplanlægning: Brug resultaterne til at vælge uddannelses- og karriereretninger, der matcher dine evner.
 • Uddannelsesvejledning: Hjælper med at identificere områder, hvor der kan være behov for ekstra støtte eller udfordringer.
IQ test intelligenstest psykolog kognitiv test udredning børn unge voksne

Hvordan foregår en IQ testning?

Tidsbestilling

Du kan booke tid til IQ test direkte her på siden, ringe til os eller skrive en mail. Du kan også benytte kontaktformularen nederst på denne side.

Når du har fået tid

Du får en bekræftelse på din tid på den mail du har indtastet. I mailen får du praksisk info, vejviser samt direkte nummer på din psykolog. Hvis du ikke allerede har talt med os, vil den psykolog du har aftale hos ringe til dig, og bekræfte tid, og her er også mulighed for at stille spørgsmål. Du må ikke være i et aktivt misbrug, hvis du skal have lavet en test. 

Du møder op til din aftale

Når du møder op på dagen for din aftale, tager du plads i venteværelset. Det er en fordel, at du har fået lidt at spise og drikke samt har klaret toiletbesøg i god tid inden det aftalte tidspunkt. Psykologen henter dig i venteværelset, og I går sammen til psykologens praksis, hvor testen foregår.

Selve IQ testen går igang

Du sidder overfor psykologen ved et bord. Psykologen fortæller alt du behøver at vide om testen, inden I går igang. Testen kan tage mellem 1 time og 15 min. op til 2 timer. Testen består af en række opgaver og spørgsmål indenfor flere områder. Du bliver sat grundigt ind i opgaverne, så du ved, hvad du skal, inden I går igang med hver enkelt opgave. 

Tilbagemelding

Du får en tid til en tilbagemeldingssamtale af psykologen, når I er færdige med testen. Psykologen skal bruge tid på at opgøre testens resultater, og så snart de ligger klar, kan du mødes med psykologen og gennemgå testens resultater. Denne samtale tager cirka 30 min., og du kan stille spørgsmål undervejs. 

IQ test af børn og unge

Processen er den samme, når børn og unge skal udredes. Forældre må gerne følge med indtil venteværelset, så psykologen og barnet kan få arbejdsro under testningen. Bliver barnet utrygt eller har brug for pause, sørger psykologen naturligvis for dette. Vi har juice og cacao, og gør meget ud af en tryg og tillidsvækkende atmosfære. 

Hvad måler WISC og WAIS?

WAIS og WISC består af flere deltests, som hver især vurderer forskellige kognitive evner: 

 • Verbal forståelse: Måler evnen til at forstå, bruge og tænke med ord.
 • Perceptuel ræsonnering: Vurderer evnen til at tænke logisk og løse problemer uden brug af ord.
 • Arbejdshukommelse: Måler evnen til at holde og manipulere information i korttidslageret.
 • Forarbejdningshastighed: Vurderer evnen til at hurtigt og præcist behandle simple eller rutineprægede opgaver.

Resultaterne fra disse deltests kombineres for at give en samlet IQ-score samt scores for de individuelle indekser, hvilket giver et detaljeret billede af individets kognitive profil. 

FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål om IQ test

Hvad måler en IQ-test?

En IQ-test måler forskellige aspekter af kognitive evner, såsom verbal forståelse, logisk tænkning, arbejdshukommelse og bearbejdningshastighed.

BOOK TID HER

Hvordan foregår testen?

Testen administreres individuelt af en uddannet psykolog i en rolig og uforstyrret setting. WAIS og WISC består af flere deltests, og den samlede testtid varierer typisk fra 60 til 90 minutter.

 

Hvem kan tage en IQ-test?

WAIS er designet til voksne og ældre teenagere, mens WISC er beregnet til børn i alderen 6 til 16 år. Testene kan anvendes til at vurdere kognitive evner i en række sammenhænge, fra uddannelsesmæssige vurderinger til kliniske diagnoser.

Hvordan bruges resultaterne?

Resultaterne fra WAIS og WISC kan bruges til at identificere styrker og sårbarheder i de kognitive evner, hvilket kan hjælpe med at forme pædagogiske eller terapeutiske strategier. De kan også anvendes til at diagnosticere indlæringsvanskeligheder eller intellektuelle handicaps. Husk at testen siger intet om din personlighed, eller den du er. 

Er IQ-tests pålidelige og gyldige?

Ja, både WAIS og WISC er kendt for deres høje pålidelighed og validitet. De er bredt anerkendt i psykologiske og pædagogiske kredse og er baseret på omfattende forskning og testning. 

Hvad er Mensa?

Mensa er en international non-profit organisation og forening med det formål at personer med høj IQ kan mødes. I Danmark er cirka 2000 medlemmer. For at blive medlem, skal du kunne dokumentere, at du har en IQ, som ligger i 2% højeste ende af IQ-skalaen. Læs mere om Mensa HER

Hvad koster en IQ test?

En IQ test varierer i pris afhængig af personens alder og om den indgår som en del af en psykiatrisk udredningspakke. Du kan se vores priser HER

Er IQ-tests nøjagtige?

Er IQ-tests nøjagtige? Mens de er standardiserede og pålidelige til en vis grad, fanger IQ-tests måske ikke alle aspekter af intelligens.

Giver alle IQ-tests de samme resultater?

Forskellige tests kan give lidt forskellige resultater på grund af varierende metoder og spørgsmåls typer. Hos os anvender vi den mest valide og præcise test, men der findes andre gode fx RIAS, CFT-20 R, som er en nonverbal test til børn, unge og voksne. Der findes også Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, som måler emotionel eller følelsesmæssig intelligens styrker sociale færdigheder. 

Er der en perfekt IQ-test?

Nej, alle IQ-tests har begrænsninger og bør bruges sammen med andre målinger af intelligens for en omfattende vurdering. 

IQ-tests kan give værdifulde indsigter i kognitive evner, men de er kun et stykke af puslespillet. Ved at forstå din IQ-score og dens begrænsninger kan du bedre værdsætte de forskellige aspekter af menneskelig intelligens. 

Få tid til en privat og fortrolig intelligenstest hos Mentalt Overskud

Hos Mentalt Overskud kan du få testet din eller dit barns IQ test helt fortroligt. Vi deler ikke oplysninger ud af praksissen. Du får en udredningsrapport med dig, og så er det op til dig, hvem du har lyst til at dele den med, hvis nogen. Dine resultater og persondata er således private og sikre. 

Fordele ved at vælge os

 1. Erfarne specialister: Vores psykologer er trænet og certificeret i at administrere og fortolke WAIS og WISC, hvilket sikrer præcise og pålidelige resultater.
 2. Supervision på testresultater: vi gennemgår testresultaterne indbyrdes for at kvalitetssikre vores IQ testninger. 
 3. Individuelt tilpasning: Vi tager hensyn til hver enkelt klients unikke behov og omstændigheder.
 4. Komfortabelt testmiljø: Testene udføres i en rolig og fortrolig atmosfære for at sikre, at klienterne føler sig trygge og kan præstere deres bedste.
5 star trustpilot terapi psykolog

Book tid online hjemmefra

For at booke en tid til en IQ-test eller få mere information, kontakt os hos Mentalt Overskud i dag. Vi er her for at hjælpe dig med at forstå og maksimere dine kognitive evner.

Myter om intelligenstest

Myte: IQ-tests måler en persons værdi

Sandt: De måler kun specifikke kognitive evner

Myte: : IQ-scorer ændrer sig aldrig

Sandt: Scorer kan ændre sig med uddannelse og øvelse

Historie og baggrund for IQ test

Konceptet med IQ-tests går tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede med Alfred Binet, der udviklede den første moderne intelligens test. Hans arbejde lagde grundlaget for fremtidige tests, herunder de kendte Stanford-Binet og Wechsler skalaer. Der findes flere typer af IQ-tests

1. Stanford-Binet Intelligens Skalaer: Måler fem faktorer af kognitiv evne.

2. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS): Inkluderer verbale og performative skalaer.

3. Raven’s Progressive Matrices: Fokuserer på abstrakt ræsonnement.  

IQ normalfordeling

Resultaterne standardiseres, så den gennemsnitlige score i en population er sat til 100. På billedet her kan du se fordelingen mellem os mennesker.

Fortolkning af din IQ-score IQ-scorer kategoriseres som følger:

 • Under 85: Intelligens under gennemsnittet 
 • 85-115: Gennemsnitlig intelligens 
 • 115-130: Intelligens over gennemsnittet 
 • 130 og derover: Højt eller meget høj begavelse

Normalfordelingskurve befolkningens IK

IQ test intelligenstest psykolog kognitiv test udredning børn unge voksne

Hvad måler en IQ test IKKE?

Der er mange aspekter aspekter af menneskelig intelligens og personlighed, som en IQ test ikke dækker:

 • Personlighed: IQ-tests måler ikke træk som venlighed, udadvendthed eller åbenhed. Disse aspekter vurderes bedre gennem personlighedstests som Big Five eller MBTI.
 • Følelsesmæssig Intelligens (EQ): Evnen til at forstå og håndtere følelser, både egne og andres, måles ikke gennem IQ-tests.
 • Kreativitet: Mens nogle opgaver i en IQ-test kan involvere kreative problemløsningsfærdigheder, måler de ikke din generelle kreativitet.
 • Temperament: Din reaktion på stress eller din generelle følelsesmæssige stabilitet er ikke inkluderet i IQ-målinger.
 • Praktiske Færdigheder: IQ-tests fokuserer på akademiske og teoretiske evner og vurderer ikke praktiske færdigheder som håndværk eller kunstnerisk evne.

Hvad måler en IQ test?

En IQ-test, som WAIS eller WISC, giver indsigt i forskellige kognitive domæner:

 • Verbal Forståelse: Måler din evne til at forstå og bruge ord.
 • Logisk Ræsonnering: Evaluering af din evne til at tænke logisk og løse problemer.
 • Arbejdshukommelse: Vurderer din evne til at fastholde og bearbejde information.
 • Bearbejdningshastighed: Tester hvor hurtigt og præcist du kan behandle information.

Disse aspekter er vigtige for akademisk og professionel succes, men de er kun en del af det fulde billede af menneskelig intelligens. 

Book tid til en IQ test hos en erfaren psykolog i dag:

Mentalt Overskud

Psykolog Lyngby

Kontaktoplysninger:

Tlf. 60 10 00 80

Mail: kontakt@mentaltoverskud.dk

Adresse: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby.