4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Tavshedspligt og etik

Vi er medlemmer af Dansk Psykologforening. Vi har tavshedspligt, og derfor er du i trygge rammer, når du går hos vores psykologer. Vi har underskrevet de Nordiske Etisk regler for psykologer, som er et regelsæt skabt til at beskytte klienter og sikre psykologfagligheden.

De etiske principper for nordiske psykologer

Siden 1980’erne har psykologforeninger i de nordiske lande udarbejdet fælles etiske regler. Disse principper omhandler blandt andet:

  1. Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  2. Kompetence
  3. Ansvar
  4. Professionel integritet

Hos Mentalt Overskud tager vi disse retningslinier alvorligt og efterlever dem på bedste vis bl.a. ved at få supervision, efteruddannelse, deltage i faglige drøftelser med andre psykologer, orientere os i relevante samfundsmæssige psykologfaglige tema samt udvikling.

Du kan læse den fulde publikation om de etiske regler på Dansk Psykologforenings hjemmeside

PPV

Hvad er tavshedpligt?

Tavshedspligt betyder, at du kan give oplysninger til os uden af de videregives. Vi psykologer skal overholde dit krav om beskyttelse af privatliv, så du og din psykolog kan etablere et tillidsforhold.

Straffeloven beskriver, at det er ulovligt at videregive, indhente eller udnytte fortrolige oplysninger. Som autoriseret psykolog er man også omfattet tavshedspligt i henhold til psykologloven (retsinformation.dk). Derudover er medlemmer af Dansk Psykolog Forening forpligtet til tavshed via de etiske principper for nordiske psykologer, som man underskriver som psykolog (dp.dk).

Den eneste situation hvor tavshedspligten må brydes er, hvis klienten er til fare for sig selv eller andre, så skal psykologen handle forsvarligt og relevant ift. de gældende regler om skærpet indberetningspligt.

Persondataloven

 

 

Et psykologforløb er desuden omfattet af persondatalovens bestemmelser (danskelove.dk).

Når klienten er et barn eller ung, og psykologen får kendskab til forhold, der skal oplyses til de offentlige myndigheder, har psykologen tilladelse til dette. Vi har det man kalder ”skærpet indberetningspligt”, og det betyder at vi grundet vores fags natur er særligt forpligtede til at oplyse relevante myndigheder, hvis vi vurderer, at et barn eller en ung udsættes for noget der kan true deres liv eller udvikling. Vi dog altid orientere klienterne først.