Psykolog Praksis Mentalt Overskud

Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby

+45 60100080

kontakt@mentaltoverskud.dk

Perfektionisme

Perfektionisme er en af de mest udfordrende egenskaber at have, men det kan også være en god egenskab, når det kommer til at forfølge personlige og faglige mål. Det kan være nyttigt at være opmærksom på, hvornår det er for meget, og tage en pause, når det føles for intensivt.
 
Et af de vigtigste elementer i at kunne håndtere perfektionisme er at være realistisk. At sætte rimelige mål og bringe det, du gør, til et realistisk niveau. Det betyder at genoverveje, hvad du tror, du skal opnå, og være rede til at prøve noget anderledes og udvikle en mere afbalanceret og sundere tilgang.
 
Perfektionisme er en udbredt måde at håndtere stress og frustration på. Det er noget mange mennesker bruger uden at vide det. Dyrker man perfektionisme, søger man et resultat, der er helt fejlfrit, uden at gå på kompromis med kvalitet.
 
Mange er trætte eller frustrerede over, at andre mennesker synes, at det, man har lavet, ikke er godt nok – eller at resultatet ikke lever op til ens egne høje standarder. Uanset årsagen til sorg helt sikkert opleves perfektionisme som en måde at kontrollere hvad man laver og i sidste ende få mere kontrol med det omkringliggende miljø.
 
Det kan dog også føre til et stort pres og øget stressniveau, som gør at man muligvis træffer dårligere beslutninger og hele tiden føler, at man aldrig kan gøre det godt nok. For at kunne imødekomme stress ved perfektionisme, er det vigtigt at forstå, hvor det kommer fra, tilpasse sig selv til situationen og ændre sin adfærd, så det ikke ud af kontrol. Det kan også være nyttigt at se på forskellige måder, du kan udtrykke egne høje standarder, uden at præstere fejlfrit.
 
Hvis du til tider føler, at du har tendens til perfektionisme, er det en god ide at søge professionel hjælp. Det kan for mange være en uoverskuelig opgave, at ændre sine vaner selv. I terapi kan du opnå indsigt og forståelse for årsager og sammenhænge, som gør dig i stand til at tænke og handle anderledes.

Hvad er symptomerne på perfektionisme?

  1. Tendens til at være ekstremt kritisk overfor egen præstation
  2. Vanskelighed ved at håndtere kritik og nederlag
  3. Føle sig overvældet af pres for hele tiden at være perfekt
  4. Lide af “impostor syndrome” og frygt for at fejle
  5. Tendens til at opstille urealistiske mål og høje forventninger
  6. Bruge meget tid på små detaljer
  7. Have svært ved at uddelegere opgaver
  8. Problemer med at danne meningsfulde venskaber
  9. Tendens til at sammenligne sig selv med andre
  10. Få tomhedsfølelse eller mangel på glæde ved sine præstationer
autoriseret psykolog parterapi

Behandling af perfektionisme med terapi

Terapi kan hjælpe personer med tendens til perfektionisme med at finde balance og acceptere deres fejl, hvilket gør det muligt for dem at nå deres fulde potentiale. Selvom perfektionisme kan være gavnlig i forhold til at kunne præstere, medfører det også frustration og stress, da det ofte er urealistiske krav, der kan føre til selvkritiske tanker og følelser. Gennem terapi vil personer med perfektionisme få støtte til at arbejde med selvværd og at forbedre deres evne til at håndtere stress. De kan lære at se på deres negative tanker og begynde at se ulemperne ved at forsøge at være perfekte. Terapi kan også give dem værktøjer til at udvikle en holistisk tilgang til livet, der fokuserer på lykke og følelse af tilfredshed gennem læring og udvikling, snarere end perfektion.

Generaliseret angst terapi psykolog behandling

Er du perfektionist?

Perfektionisme kan være en god egenskab i mange situationer, men det kan også skabe kaos i dit liv. At være besat af at være perfekt kan forårsage følelser af skam, skyld og selvkritik, der fører til et generelt nedsat mental og følelsesmæssig velvære.
 
Hvis du hele tiden stræber efter perfektion og føler angst eller depression som følge heraf, kan det være tid til at søge professionel hjælp. Terapi kan hjælpe dig med bedre at forstå dine perfektionistiske tendenser, identificere underliggende årsager, og lære, hvordan man håndterer dem på en sundere måde.
 
Du kan lære, hvordan man fremmer selvkærlighed og indse, at du ikke behøver at være perfekt for at være succesfuld. Du kan også lære teknikker til at håndtere stress og reducere selvkritik. Terapi kan hjælpe dig med at lære, hvordan man sætter sunde grænser i dit liv, forstå og udtrykke dine behov, og udvikle positive coping-strategier.
 
Booking af en terapisession er det første skridt til at genvinde dit liv fra de perfektionistiske lænker. Sammen kan du og din terapeut lære at fremme selvaccept og identificere realistiske og opnåelige mål.

Kan jeg gøre noget selv?

1. Acceptér at du ikke er perfekt – det er helt fint!
 
2. Gør dine mål realistiske og håndterbare
 
3. Del dine mål op i mindre dele og tage én dag ad gangen
 
4. Find måder at fejre små sejre
 
5. Vær forstående overfor dig selv, når du laver fejl
 
6. Identificer urealistiske forventninger og lær hvordan du kan håndtere dem
 
7. Hav realistiske forventninger til dig selv
 
8. Del dine opgaver med andre, og bed om hjælp
 
9. Brug mindfulness teknikker til at håndtere stress
 
10. Giv dig selv tid og plads til at reflektere og tænke over hvad der er vigtigt for dig i livet
Sygeforsikring Danmark psykolog

Liza Villadsen

Lendende psykolog Cand. Psych. Aut.

Som autoriseret psykolog med specialisering i klinisk psykologi, er jeg her for at støtte et mangfoldigt klientel – fra børn og unge til voksne og familier. Min tilgang til terapi er holistisk og personcentreret, hvilket betyder, at jeg ser hver klient som en unik person med egne styrker og udfordringer Læs mere om Liza 

Målgruppe

Individuel terapi voksne Børn Unge Parterapi Familieterapi Udredning Pårørende Supervision Undervisning PPV Pædagogisk Psykologisk Vurdering

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi Eksistentiel psykoterapi Psykodynamisk terapi ACT Acceptance and Commitment terapi MBT Mentaliseringsbaseret terapi Kognitiv adfærdsterapi Systemisk narrativ terapi

Arbejdstider

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sene tider

Sprog

Dansk

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Tankemylder Arbejdsrelateret stress Gamingafhængighed Vredeshåndtering  Parforholdsproblemer Utroskab Skilsmisse Familiedannelse Identitetskrise Stress Kærestesorg Mor barn relation Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Selvskade Autisme Søvnproblemer.

bedste psykolog angst depression terapi ungepsykolog børnepsykolog

Christine Bruun

Cand. Psych.

Jeg brænder for at arbejde med positive forandringer hos mennesker. I terapien har jeg fokus på dig og jeg vil møde dig som menneske først og fremmest.  Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne Børn Unge Parterapi Familieterapi Udredning Pårørende Online terapi Supervision

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi ACT Acceptance and Commitment terapi MBT Mentaliseringsbaseret terapi Systemisk narrativ terapi

Arbejdstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Søndag Sene tider Weekend tider

Sprog

Dansk

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Tankemylder Arbejdsrelateret stress Gamingafhængighed Vredeshåndtering Parforholdsproblemer Utroskab Skilsmisse Familiedannelse Identitetskrise Stress Kærestesorg Mor barn relation Perfektionisme  Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Autisme Søvnproblemer

ISTDP psykolog angst stress depression

Annelie Preuthun

Cand. Psych.

Mit fornemmeste job er at skabe et rum hvor du føler dig velkommen og tryg. Et rum der giver dig mulighed for at blive udfordret og derigennem udvikle dig. Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne Unge Udredning Pårørende Online terapi

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi ACT Acceptance and Commitment terapi ISTDP intensiv dynamisk korttidsterapi

Arbejdstider

Tirsdag Onsdag Torsdag Søndag Sene tider Weekend tider

Sprog

Dansk

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Tankemylder Arbejdsrelateret stress Vredeshåndtering Parforholdsproblemer Utroskab Skilsmisse Familiedannelse

Identitetskrise Stress Kærestesorg Mor barn relation Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Søvnproblemer Perfektionisme

autisme udredning PTSD personlighedsforstyrrelse psykolog

Natallia Harild

Cand. Psych. Aut.

I min terapi fokuserer jeg på at finde den metode og samtaleform, som bedst passer til de klienter, jeg møder, og de udfordringer, de kommer med. Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne Udredning ADD og ADHD Udredning PTSD og kompleks PTSD Udredning personlighedsforstyrrelse Pårørende Online terapi Supervision Undervisning

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi CFT compassion fokuseret terapi Systemisk narrativ terapi DAT dialektisk adfærdsterapi

Arbejdstider

Tirsdag Onsdag Fredag Sene tider

Sprog

Dansk Russisk Ukrainsk

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Tankemylder Arbejdsrelateret stress Gamingafhængighed Vredeshåndtering  Selvskade Tics Personlighedsforstyrrelse Parforholdsproblemer Utroskab Skilsmisse Familiedannelse Identitetskrise Stress Kærestesorg Mor barn relation Fobier Anoreksi OCD Misofoni Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Selvskade Autisme Søvnproblemer PTSD Kompleks PTSD Spiseforstyrrelse

psykolog børnepsykolog familieterapi

Maria Kivikoski

Cand. Psych. Aut.

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych., Autoriseret og har en specialist uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (MBT), som retter sig særligt mod børn, unge og deres familier. Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne Børn Unge Parterapi Familieterapi Pårørende Supervision Online terapi Undervisning 

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi MBT Mentaliseringsbaseret terapi Systemisk narrativ terapi

Arbejdstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sene tider

Sprog

Dansk

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Tankemylder Arbejdsrelateret stress Gamingafhængighed Vredeshåndtering  Sorg Utroskab  Parforholdsproblemer Skilsmisse Familiedannelse Identitetskrise Stress Kærestesorg Mor barn relation Skilsmisse Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Autisme Søvnproblemer PTSD traumer Kompleks PTSD

kognitiv adfærdsterapi psykolog

Markus Jacobsen

Cand. Psych.

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych. fra Københavns Universitet. I terapien vil jeg altid sørge for at forstå dig på dine præmisser. Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne Unge Parterapi Udredning Online terapi

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi ACT Acceptance and Commitment terapi Metakognitiv terapi CFT compassion fokuseret terapi

Arbejdstider

Mandag Onsdag Torsdag Fredag Søndag Sene tider Weekend tider

Sprog

Dansk Engelsk

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Identitetskrise  Tankemylder Arbejdsrelateret stress Parforholdsproblemer Identitetskrise Stress Kærestesorg OCD Misofoni Skilsmisse Spiseforstyrrelse  Perfektionisme Skolevægring Mobning  Fobier Gamingafhængighed Vredeshåndtering  Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Selvskade Autisme Søvnproblemer

Psykolog voksne autisme

Mai Ditlevsen

Cand. Psych. Aut. Specialist og Supervisor i klinisk psykologi

Gennem mine mange års erfaring har jeg haft privilegiet af at arbejde med børn, unge og voksne, der har stået over for forskellige udfordringer i deres liv. Læs mere

Målgruppe

Udredning af børn og unge og voksne ADD ADHD Autisme Aspergers Infantil autisme Supervision 

Arbejdstider

Mandag Tirsdag i praksissen og ellers online 

Sprog

Dansk

Terapi metoder

Kognitiv adfærdsterapi MI Den motiverende samtale Eksistentiel psykoterapi DAT dialektisk adfærdsterapi CFT compassion fokuseret terapi MBT mentaliseringsbaseret terapi

Erfaringsområder

Autisme ADHD ADD Angst Relationer Stress Søvnproblemer Vredeshåndtering Kærestesorg Ensomhed Depression Jalousi Familiedannelse Psykoedukation  Parforholdsproblemer OCD Utroskab Misofoni Anoreksi Fobi Krise Mor barn relation Selvværd Identitetskrise Arbejdsrelateret stress Perfektionisme Tankemylder Særlig sensitiv Kompleks PTSD PTSD traumer Tics Spiseforstyrrelse Personlighedsforstyrrelse Selvskade Sorg Skilsmisse

Psykolog angst

Julie Aasbjerg Andersen

Cand. Psych. Aut.

Jeg er indehaver af Mentalt Overskud psykolog praksis og uddannet Cand. Psych. Læs mere

Målgruppe

Individuel terapi voksne Unge Udredning ADD og ADHD Udredning autisme Udredning personlighedsforstyrrelse IQ test børn unge og voksne Pårørende Online terapi Supervision Undervisning

Terapi metoder

Psykodynamisk terapi ACT Acceptance and Commitment terapi MBT Mentaliseringsbaseret terapi Kognitiv adfærdsterapi

Arbejdstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Sprog

Dansk Engelsk 

Erfaringsområder

Angst Ensomhed Depression Selvværd Tankemylder Arbejdsrelateret stress Gamingafhængighed Vredeshåndtering  Personlighedsforstyrrelse Parforholdsproblemer Utroskab Skilsmisse Familiedannelse Identitetskrise Stress Kærestesorg Mor barn relation Jalousi Sorg Særlig sensitiv Krise ADD ADHD Selvskade Autisme Søvnproblemer