4.0

psykolog five star trustpilot 5

Perfektionisme

Perfektionisme er en af de mest udfordrende egenskaber at have, men det kan også være en god egenskab, når det kommer til at forfølge personlige og faglige mål. Det kan være nyttigt at være opmærksom på, hvornår det er for meget, og tage en pause, når det føles for intensivt.
 
Et af de vigtigste elementer i at kunne håndtere perfektionisme er at være realistisk. At sætte rimelige mål og bringe det, du gør, til et realistisk niveau. Det betyder at genoverveje, hvad du tror, du skal opnå, og være rede til at prøve noget anderledes og udvikle en mere afbalanceret og sundere tilgang.
 
Perfektionisme er en udbredt måde at håndtere stress og frustration på. Det er noget mange mennesker bruger uden at vide det. Dyrker man perfektionisme, søger man et resultat, der er helt fejlfrit, uden at gå på kompromis med kvalitet.
 
Mange er trætte eller frustrerede over, at andre mennesker synes, at det, man har lavet, ikke er godt nok – eller at resultatet ikke lever op til ens egne høje standarder. Uanset årsagen til sorg helt sikkert opleves perfektionisme som en måde at kontrollere hvad man laver og i sidste ende få mere kontrol med det omkringliggende miljø.
 
Det kan dog også føre til et stort pres og øget stressniveau, som gør at man muligvis træffer dårligere beslutninger og hele tiden føler, at man aldrig kan gøre det godt nok. For at kunne imødekomme stress ved perfektionisme, er det vigtigt at forstå, hvor det kommer fra, tilpasse sig selv til situationen og ændre sin adfærd, så det ikke ud af kontrol. Det kan også være nyttigt at se på forskellige måder, du kan udtrykke egne høje standarder, uden at præstere fejlfrit.
 
Hvis du til tider føler, at du har tendens til perfektionisme, er det en god ide at søge professionel hjælp. Det kan for mange være en uoverskuelig opgave, at ændre sine vaner selv. I terapi kan du opnå indsigt og forståelse for årsager og sammenhænge, som gør dig i stand til at tænke og handle anderledes.

Hvad er symptomerne på perfektionisme?

  1. Tendens til at være ekstremt kritisk overfor egen præstation
  2. Vanskelighed ved at håndtere kritik og nederlag
  3. Føle sig overvældet af pres for hele tiden at være perfekt
  4. Lide af “impostor syndrome” og frygt for at fejle
  5. Tendens til at opstille urealistiske mål og høje forventninger
  6. Bruge meget tid på små detaljer
  7. Have svært ved at uddelegere opgaver
  8. Problemer med at danne meningsfulde venskaber
  9. Tendens til at sammenligne sig selv med andre
  10. Få tomhedsfølelse eller mangel på glæde ved sine præstationer
Terapi psykoterapi psykolog mental sundhed løsninger håb positiv livskvalitet

Behandling af perfektionisme med terapi

Terapi kan hjælpe personer med tendens til perfektionisme med at finde balance og acceptere deres fejl, hvilket gør det muligt for dem at nå deres fulde potentiale. Selvom perfektionisme kan være gavnlig i forhold til at kunne præstere, medfører det også frustration og stress, da det ofte er urealistiske krav, der kan føre til selvkritiske tanker og følelser. Gennem terapi vil personer med perfektionisme få støtte til at arbejde med selvværd og at forbedre deres evne til at håndtere stress. De kan lære at se på deres negative tanker og begynde at se ulemperne ved at forsøge at være perfekte. Terapi kan også give dem værktøjer til at udvikle en holistisk tilgang til livet, der fokuserer på lykke og følelse af tilfredshed gennem læring og udvikling, snarere end perfektion.

Generaliseret angst terapi psykolog behandling

Er du perfektionist?

Perfektionisme kan være en god egenskab i mange situationer, men det kan også skabe kaos i dit liv. At være besat af at være perfekt kan forårsage følelser af skam, skyld og selvkritik, der fører til et generelt nedsat mental og følelsesmæssig velvære.
 
Hvis du hele tiden stræber efter perfektion og føler angst eller depression som følge heraf, kan det være tid til at søge professionel hjælp. Terapi kan hjælpe dig med bedre at forstå dine perfektionistiske tendenser, identificere underliggende årsager, og lære, hvordan man håndterer dem på en sundere måde.
 
Du kan lære, hvordan man fremmer selvkærlighed og indse, at du ikke behøver at være perfekt for at være succesfuld. Du kan også lære teknikker til at håndtere stress og reducere selvkritik. Terapi kan hjælpe dig med at lære, hvordan man sætter sunde grænser i dit liv, forstå og udtrykke dine behov, og udvikle positive coping-strategier.
 
Booking af en terapisession er det første skridt til at genvinde dit liv fra de perfektionistiske lænker. Sammen kan du og din terapeut lære at fremme selvaccept og identificere realistiske og opnåelige mål.

Kan jeg gøre noget selv?

1. Acceptér at du ikke er perfekt – det er helt fint!
 
2. Gør dine mål realistiske og håndterbare
 
3. Del dine mål op i mindre dele og tage én dag ad gangen
 
4. Find måder at fejre små sejre
 
5. Vær forstående overfor dig selv, når du laver fejl
 
6. Identificer urealistiske forventninger og lær hvordan du kan håndtere dem
 
7. Hav realistiske forventninger til dig selv
 
8. Del dine opgaver med andre, og bed om hjælp
 
9. Brug mindfulness teknikker til at håndtere stress
 
10. Giv dig selv tid og plads til at reflektere og tænke over hvad der er vigtigt for dig i livet

Hvorfor skal du vælge en psykolog hos os?

jalousi terapi psykolog

I tvivl om du har brug for psykologhjælp? Få 10 min. gratis, afklarende samtale omfor at afdække dit behov for psykologhjælp og lægge en plan.

Psykologerne tilpasser terapien til dig. – Vi har ikke en “one size fits all”. Forskning viser, at det er relationen mellem dig og din psykolog, der har størst betydning for om terapien har effekt.

Vi hjælper dig med at finde den rette psykolog, som passer til de udfordringer du har. Terapoí skal tilpasses dig, for at have størst effekt.

God kemi med din psykolog er central. Derfor kan du skifte psykolog hos os, så du kan føle dig tryg og taler med en psykolog, som du har tilllid til.

Gratis psykolog samtale

Ring eller skriv en mail til os, hvis du ønsker hjælp til at vælge den bedste psykolog til dig, eller få svar på spørgsmål om terapi eller udredning hos os.

Psykolog angst

Julie Aasbjerg Andersen

Autoriseret Cand. Psych. og indehaver af Mentalt Overskud

Mentalt Overskud

Psykolog Lyngby

Kontaktoplysninger:

Tlf. 60 10 80 40

Mail: kontakt@mentaltoverskud.dk

Adresse: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby.