4.0

psykolog five star trustpilot 5

ADHD/ADD gruppe for voksne – psykoedukation og strategier 2024

Nyhed gruppeforløb hos Mentalt Overskud

Denne gruppe er til dig, der har lyst til og mod på at blive klogere på dig selv og din ADHD/ADD diagnose. Du får konkrete redskaber og strategier til livet med ADD/ADHD både i privat og arbejdsmæssige sammenhænge. Dele af gruppeforløbet vil have fokus på psykoedukation om ADHD/ADD og andre dele vil læne sig mere op ad Kognitiv Adfærdsterapi. Du vil møde andre voksne med ADHD/ADD, som du kan spejle dig i, og i det omfang der er interesse for dette, dele erfaringer og skabe netværk.

Er ADHD gruppen noget for mig?

Gruppen er noget for dig hvis du kan sige ja til en eller flere af følgende: 

 1. Jeg har ADHD eller ADD og vil gerne blive klogere
 2. Jeg ønsker psykoedukation om ADHD hos erfarne psykologer 
 3. Individuel terapi er ikke en mulighed for mig, men jeg har et behov for at få mere viden og blive klogere på mig selv ift. ADHD/ADD
 4. Jeg vil gerne lære strategier om at håndtere livet med ADHD/ADD for at opnå større balance og livskvalitet
 5. Jeg vil gerne møde andre med ADHD/ADD og danne netværk 
ADHD gruppe psykoedukation behandling terapi nerværk ADD psykolog

Spørgsmål om gruppen?

Praktisk info om gruppen

 • 5 moduler ADHD/ADD gruppe – viden og strategier
 • Opstart onsdag d. 7. august 2024
 • Tilmelding: Løbende tilmelding og optag via Markus og/eller Natallia (udfyld kontaktformular længere nede)
 • Pris: DKK 5.750,- for hele forløbet.
 • Gruppen starter ved min. 6 tilmeldte deltagere og max 7
 • Herefter: 5 gruppesessioner kl. 16-18
 • Sted: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby. Tag plads i venteværelset og du vil blive hentet af psykologen.
 • Der vil være vand og kaffe/te undervejs

De 5 moduler i gruppeforløbet

Forløbet består af 5 moduler, et for hver gang gruppen mødes

  • Intromodul – psykoedukation og viden om ADD og ADHD
  • Energiregnskab – få redskaber til at undgå stress og overbelastning og øg din livskvalitet
  • Kognitive udfordringer – lær at samarbejde med din hjerne
  • Emotionelle udfordringer – forstå dine følelser og bliv bedre til at regulere dem
  • Sociale udfordringer – lær at styrke dine relationer og bliv bedre til at navigere i dem

Program

Tidsrammen for hver gruppemøde:

Kl. 16-16.10: Kaffe og tjek ind

Kl. 16.10-17: Oplæg fra psykolog om modulets centrale begreber. Deltagerrunde, hvor der relateres til begrebet, deles oplevelser fra hverdagen og udveksles erfaringer

Kl. 17-17.10: Pause – der vil være kaffe, te og vand

Kl. 17.10-18: Psykologerne beskriver mestringsstrategier, som deltagerne kan bruge i deres liv. Gruppedrøftelse om hvordan strategierne kan implementeres i deres liv. Evaluering og feedback på dagen: Hvad blev du inspireret af fra de andres deltageres input?

Forudsætninger for at deltage

Betingelser for deltagelse

 • Du er over 18 år
 • Du er udredt og har fået en ADHD/ADD diagnose hos Mentalt Overskud eller et andet sted*
 • Du kan dokumentere en ADD/ADHD diagnose fra en udredning hos specialiseret sundhedsfaglig person eller hospital
 • Du ikke er i et aktivt misbrug
 • Du som udgangspunkt ikke har andre diagnoser end ADHD/ADD

*er du udredt et andet sted, skal du indledningsvis til en visiterende samtale hos Markus og Natallia, for at sikre gruppen er noget for dig. Samtalen er af 30 min. varighed og er uden beregning.  

Generaliseret angst terapi psykolog behandling

Fremmøde datoer

Alle gruppesessionerne foregår onsdage på følgende datoer kl. 16 til 18:

7/8 – 2024

14/8 – 2024

21/8 – 2024

28/8 – 2024

4/9 – 2024

(Gruppen opstartes når der er nok tilmeldinger) 

ADHD behandling

Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer med ADHD eller ADD får psykoedukation, og lærer strategier til at håndtere deres vanskeligheder. 

Gruppepsykologer hos Mentalt Overskud

Natallia Harild, Cand. Psych., Autoriseret psykolog. Speciale i voksenpsykiatri og udredning samt individuel terapi

Markus Jacobsen Cand. Psych. Speciale i individuel terapi med unge og voksne samt psykiatrisk udredning ADHD/ADD.

Skriv til psykologerne og få plads i gruppen allerede nu

Tilmelding

Skriv til Natallia Harild på natallia.harild@mentaltoverskud.dk eller til Markus Jacobsen på markus.jacobsen@mentaltoverskud.dk med ønske om deltagelse. Herefter vil vi bekræfte tilmelding. Når denne er bekræftet, skal beløbet indbetales. Tilmelding er bindende for hele forløbet. 

Disclaimer

Gruppen omhandler psykoedukation, strategier og netværksdannelse. Der er ikke tale om et dybdepsykologisk forløb, og kan således ikke stå i stedet for terapi. Gruppens indhold er planlagt, og selvom der vil være mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer, kan det være du får brug for at supplere med individuel terapi, for at du kan få 1-1 tilpasset behandling. Får du det psykisk svært undervejs i gruppeforløbet, eller imellem gruppemøderne, skal du give besked til psykologerne om dette, og kontakte din egen læge/psykiater. Hvis du har tanker om at gøre skade på dig selv eller andre, skal du kontakte eller fremmøde i psykiatrisk skadestue.

Der er tavshedspligt i gruppen, som du forpligter dig til at overholde. Det betyder, at du ikke må dele viden om de andre deltagere udenfor gruppen. Opdager du at du kender en eller flere af de andre deltagere i gruppen, og ser du dette som værende en forhindring for din tryghed og deltagelse ved gruppemøderne, kan du blive tilbudt plads på næste gruppeopstart.

 

Mentalt Overskud

Psykolog Lyngby

Kontaktoplysninger:

Tlf. 60 10 00 80

Mail:

kontakt@mentaltoverskud.dk

Adresse: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby.