4.0

psykolog five star trustpilot 5

4 spørgsmål og svar om WISC-V IQ test børn og unge

Hvad er WISC-V?

WISC-V er en kognitiv test bestående af 10 delprøver, der bruges til at undersøge det kognitive begavelsesniveau hos børn og unge. Som udgangspunkt administreres de 10 delprøver, og ud fra de primære indekser kan barnets Helskala Intelligens Kvotient (IQ) samt læringsprofil uddrages.

WISC-V tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse placerer sig på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet. Gennemsnittet af et indeks er 100 og normalområdet befinder sig mellem 85-115 (gennemsnittets øverste del: 108-115, gennemsnittet: 93-107, og gennemsnittets nederste del 85-92).

Hvad måler WISC-V?

WISC-V indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad CHC-teorien. CHC-teorien har kort sagt en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens samt en række øvrige kompetencer. WISC tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115.

IQ test børn og unge WISC-V

Hvorfor skal man udredes med WISC-V?

WISC bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, særligt når et barn eller ung ikke trives. Sommetider kan mistrivsel skyldes styrker og/eller sårbarheder i det kognitive funktionsområde. Det kan fx være tilfældet ved højtbegavede børn, mental retardering, ADHD, autisme, indlæringsvanskeligheder. WISC bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i hvordan barnet fungerer i verden.

 

De 5 indekser: WISC-V måler forskellige ting

Resultaterne fordeles på 5 forskellige indekser: Verbal forståelse, Visuo-spatialt, Ræsonnering, Arbejdshukommelse, Forarbejdningshastighed. De gennemgås herunder. Børn, unge og voksne kan få lavet en IQ test hos en af vores erfarne psykologer i Mentalt Overskud. Kontakt os og hør om mulighederne. 

Verbal forståelse

Dette indeks handler om sprog, og måler evnen til at forstå og anvende verbal information samt kommunikere viden, ideer og tanker med ord. Sprog er en central faktor i hverdagen. Vi bruger sproget til at samarbejde med andre, udveksle informationer herunder formidle tanker, følelser, oplevelser og behov. I WISC-V måles bl.a. evnen til at danne begreber, ordforståelse og evnen til at udtrykke denne forståelse, kognitiv fleksibilitet, samt evnen til at tænke logisk og abstrakt.

Ræsonnering

Dette indeks måler evnen til at tænke logisk og abstrakt, udvikle nye tankemønstre, løse problemer på en kreativ måde, drage konklusioner og se relationer, mønstre og sammenhænge. Indekset måler også den overordnede visuelle forarbejdningsevne og evnen til at bearbejde informationer simultant. Kort sagt omhandler ræsonneringsindeks om mønstre og logik. Denne evne har betydning for det sociale felt, når vi skal forstå agere spontant i samspil med andre. Det har også betydning for kreativitet, når vi skal finde nye løsninger på ting eller fortolke noget. Dette indeks handler lidt om matematik såvel som logik, regler og retfærdighed. Indekset er ret uafhængigt af mængden af uddannelse eller træning, og handler mere om den medfødte kapacitet og bedste mål for en persons potentiale IQ-mæssigt. 

Visuo-spatialt

Dette indeks måler evnen til at bearbejde og anvende visuelt materiale, integrering af forholdet mellem helhed og dele, evnen til at rette fokus mod visuelle detaljer, samt visuo-motoriske færdigheder. Kort sagt omhandler dette indeks rum og retning samt evnen til at få visuelle detajler med og danne overblik. Det er disse evner, som tages i brug, når vi skal læse en brugsanvisning og bygge et møbel, indrette stuen, og når vi færdes i trafikken. Det visuo-spatiale har desuden betydning for vores evne til at agere i sociale sammenhænge, hvor vi skal indsamle visuelle detaljer, som har betydning for den måde vi agerer på i samspil med andre.

Opgaverne der måler det visuo-spatiale stiller krav til både 2D og 3D visuelle og spatiale evner, finmotorik og evnen til at forestille sig ting mentalt og sammensætte dem.

IQ test børn unge voksne udredning WISC-V

Arbejdshukommelse – en hjælpemotor

Dette indeks måler evnen til at fastholde information i hukommelsen, mens man anvender informationen. Det er også et mål for opmærksomhed og koncentration. Dette indeks er en slags ”hjælpemotor” til de andre indekser. Den handler om hukommelse, opmærksomhed og eksekutiv kapacitet samt korttidshukommelse. Vi bruger vores arbejdshukommelse, når vi skal gøre noget udfordrende og kompleks fx som at have mange bolde i luften på en gang. Opgaverne har både auditive og visuelle elementer, som siger noget om hvordan vi bruger de informationer vi hører og ser.

Forarbejdningshastighed – en hjælpemotor

Dette indeks er ligesom arbejdshukommelsen en slags ”hjælpemotor” og måler visuel korttidshukommelse, visuel afsøgning og udvælgelse af information, opmærksomhed og koncentration, kognitiv fleksibilitet, øje-hånd koordination samt perceptuel hurtighed ved relativ enkel information. Kort sagt omhandler det evnen til hurtigt at fange informationer, træffe beslutninger og handle ud fra dem. Opgaverne måler desuden evnerne til at associere og bruge finmotorik. Er der en høj score indenfor dette indeks, betyder det, at man er effektiv til at bearbejde informationer, hvilket i højere grad er medfødt.

Kilde: Pearson Clinical

Gratis psykolog samtale

Ring eller skriv en mail til os, hvis du ønsker hjælp til at vælge den bedste psykolog til dig, eller få svar på spørgsmål om terapi eller udredning hos os. 

Psykolog angst

Julie Aasbjerg Andersen

Autoriseret Cand. Psych. og indehaver af Mentalt Overskud

Få hjælp til at forstå IQ

Har du eller dit barn fået lavet en IQ test, eller er du nysgerrig og overvejer at få den lavet? Så kan vi hjælpe dig. Kontakt os og få mere viden og information om emnet, og vi skal gøre vores bedste for i samarbejde med dig at finde de gode muligheder og løsninger, så du får den rette rådgivning og hjælp. Ring til os for en uforpligtende snak.