4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Aspergers syndrom

Forståelse af Aspergers Syndrom

Aspergers Syndrom er en neurobiologisk udviklingsforstyrrelse, der hører til autismespektrumforstyrrelserne. Personer med denne diagnose oplever ofte udfordringer i forhold til social interaktion, kommunikation og viser en tendens til begrænsede, repetitive adfærdsmønstre og interesser. Hos Mentalt Overskud tilbyder vi både udredning for aspergers syndrom og samtaleterapi med fokus på forståelse og accept samt mestringsstrategier.

ACT terapi angst depression mental robusthed

Sådan foregår en udredning for aspergers hos Mentalt Overskud

En udredning består af flere møder, hvor du kommer til vores praksis i Lyngby og bliver stillet relevante spørgsmål, som du svarer på så godt du kan. Du kan bestille tid til den første udredningssamtale her på siden, eller du kan bede os om at kontakte dig via mail eller tlf. Resten af forløbet planlægges sammen med psykologen, når I mødes.

Psykologen har ansvaret for samtalerne, og vil stille dig spørgsmål om din opvækst, dit nuværende liv fx skole, uddannelse, job eller karriere, familie, venner og fritidsinteresser.

Når psykologen har alle de nødvendige informationer, laves en udredningsrapport. I den beskrives udredningsforløbet, hvilke psykologiske undersøgelser der er foretaget, og hvad undersøgelsen viser. I dette tilfælde om der er symptomer på en autisme diagnose. Der kan også være forslag til videre udredning eller behandling.

Du kommer til en tilbagemeldingssamtale hos psykologen, hvor udredningsrapporten gennemgås med dig, og du kan stille spørgsmål. Du får rapporten med dig ved samtalens afslutning, eller du kan vælge at få den tilsendt.

Hvad er aspergers syndrom?

Aspergers Syndrom er en neurobiologisk udviklingsforstyrrelse, der hører til autismespektrumforstyrrelserne. Personer med denne diagnose oplever ofte udfordringer i forhold til social interaktion, kommunikation og viser en tendens til begrænsede, repetitive adfærdsmønstre og interesser.

Kendetegn ved Aspergers

Selvom symptomer kan variere fra person til person, er der nogle fælles træk ved Aspergers:

  1. Sociale Udfordringer: Personer med Aspergers kan have svært ved at tolke ikke-verbale tegn, som ansigtsudtryk eller kropssprog, hvilket kan gøre social interaktion udfordrende.
  2. Kommunikative Udfordringer: Selvom mange med Aspergers har et godt ordforråd, kan de have problemer med at føre en gensidig samtale, idet de måske ikke genkender sociale koder som ironi eller humor.
  3. Repetitive Adfærd og Særinteresser: Det er ikke usædvanligt for dem med Aspergers at have dybtgående interesser i specifikke emner. De kan også vise gentagen adfærd eller ritualer.

Undersøgelse og diagnose

Aspergers Syndrom kan ofte blive opdaget i skolealderen, når barnet måske ikke interagerer med klassekammerater som forventet eller viser usædvanlig interesse for specifikke emner. Diagnosen kan fastslås gennem observation samt kliniske interviews, og det er vigtigt at bemærke, at mange med Aspergers også har normale til høje intelligensniveauer.

generaliseret angst behandling

Fordele ved tidlig udredning

At blive diagnosticeret i en tidlig alder kan give børn og deres familier en bedre forståelse af deres unikke behov og styrker. Tidlig intervention kan:

 • Hjælpe børn med at udvikle sociale færdigheder.
 • Gøre overgangen til skolen lettere.
 • Give forældre værktøjerne til at støtte deres barn bedst muligt.

For voksne kan en senere diagnose også bringe lettelse ved endelig at forstå, hvorfor de altid har følt sig “anderledes”.

Skab en positiv fremtid med de udfordringer som har formet jeres liv

Vores psykologer er her for at hjælpe dig og dit barn med at skabe en positiv fremtid trods udfordringerne ved aspergers syndrom. Vores engagement i at levere tidlig intervention, terapeutisk støtte og individuel tereapi kan gøre en afgørende forskel i barnets udvikling og familiens livskvalitet. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan være en del af jeres rejse mod en lysere fremtid. Vi er her for at støtte, vejlede og hjælpe jer med at opnå det bedste mentale overskud.

Psykologen har ansvaret for samtalerne, og vil stille dig spørgsmål om din opvækst, dit nuværende liv fx skole, uddannelse, job eller karriere, familie, venner og fritidsinteresser.

Terapeutisk støtte til børn med infantil autisme

Terapi kan spille en central rolle i at hjælpe børn med aspergers syndrom med at udvikle kommunikationsfærdigheder, forbedre sociale interaktioner og håndtere udfordrende adfærd. Vores psykologer arbejder tæt sammen med børn og deres familier for at skræddersy terapiforløb, der passer til barnets unikke behov og styrker.

test for ADD psykolog udredning terapi

Vigtigheden af udredning og behandling

 1. Forskning viser, at omkring 1 ud af 54 børn bliver diagnosticeret med autisme.
 2. Autisme er ikke en sjælden tilstand, og det er vigtigt at få en korrekt diagnose og behandling for at opnå bedre livskvalitet.
 3. En professionel udredning kan give dig klarhed om din tilstand og hjælpe dig med at forstå dine styrker og udfordringer.
 4. Terapi kan hjælpe med at øge selvforståelse og selvværd samt give dig redskaber til at navigere i hverdagens udfordringer.

Accept, forståelse og kommunikation øger livskvaliteten

Psykologerne hos Mentalt Overskud hjælper ofte personer med autisme indenfor områderne: 

 1. Accept og forståelse: Blive accepteret og forstået af andre. Bliv respekteret og anerkendt for dine ønsker, din unikke måde at tænke, opfatte og kommunikere på

 2. Skab social forbindelse: Selvom sociale interaktioner kan være udfordrende for personer med autisme, kan du få meningsfulde relationer og forbindelser. Få hjælp til at kunne opbygge venskaber, danne romantiske relationer og være en del af fællesskaber.

 3. Selvudvikling: Forstå dig selv bedre og lær at udvikle dine individuelle styrker og interesser. Find muligheder for personlig vækst og selvrealisering, hvor du kan udfolde dine talenter og opnå dit fulde potentiale.

 4. Selvstændighed: Bliv  selvstændig i dit daglige liv ved at kunne klare dig selv i daglige opgaver, have et job eller en karriere, og være i stand til at træffe egne beslutninger.

 5. Håndtering af udfordringer: Få strategier og værktøjer til at håndtere de udfordringer, som du oplever. Dette kan omfatte at lære at håndtere sensoriske overfølsomheder, regulere følelser, tackle ændringer og etablere rutiner, samt opnå bedre kommunikationsfærdigheder.

 6. Livskvalitet og trivsel: Få en god livskvalitet og trivsel. Fokus på at nyde livet, føl dig tilfreds og opnå en balance mellem dine individuelle behov og de krav, der stilles af omgivelserne.

Psykologerne hos Mentalt Overskud er her for at støtte personer med autisme i at opnå disse ønsker og behov. Vi tilbyder udredning og terapi, der er skræddersyet til at hjælpe dig med at navigere i livet med autisme og opnå trivsel og balance.

Mød psykolog eksperten Mai som tilbyder udredning af aspergers syndrom og andre autisme spektrum forstyrrelser (ASF), terapi og rådgivning til forældre og pårørende

Autisme test børn

Hos Mentalt Overskud kan du møde psykolog Mai, som har mange års erfaring indenfor psykiatrisk udredning af børn, unge og voksne med autistiske vanskeligheder.

Læs mere om Mai

PPV BØRN PSYKOLOG

Vores hyggelige psykolog praksis er indrettet til at give dig en følelse af tryghed og ro, når du kommer til udredningsmøderne. Psykologen byder på vand, og du kan altid få en pause undervejs, hvis du har brug for det.

Livet med Aspergers

Med den rette støtte kan mange med Aspergers leve meningsfulde, uafhængige liv. De kan forfølge akademiske og professionelle bedrifter, opbygge relationer og bidrage til samfundet på betydningsfulde måder.

Der er også mange voksne med Aspergers, som har opnået betydelig succes inden for deres felt, især inden for teknik, kunst og videnskab. Deres evne til dybtgående at fokusere på deres interesseområder kan faktisk være en styrke.

generaliseret angst psykolog behandling

Ofte Stillede Spørgsmål om terapi og udredning Aspergers Syndrom

Hvad er Aspergers Syndrom?

Aspergers Syndrom er en form for autismespektrumforstyrrelse, som påvirker en persons evne til social interaktion og medfører ofte en række specifikke interesser eller aktiviteter.

Hvordan diagnosticeres Aspergers Syndrom?

Diagnosen baseres på en række kliniske observationer og interviews. Dette kan omfatte psykologiske tests, observationer af den enkeltes adfærd og interviews med pårørende.

Hvornår bør man søge en udredning for Aspergers Syndrom?

Hvis man oplever udfordringer med social interaktion, har begrænsede eller dybtgående interesser eller andre symptomer forbundet med Aspergers, kan det være en god idé at søge en professionel vurdering.

Hvad er forskellen mellem Aspergers og autisme?

Aspergers er en del af autismespektrumforstyrrelserne. Hovedforskellen er, at personer med Aspergers ofte har normale til høje kognitive evner og typisk ingen forsinkelse i sprogudviklingen.

Hvordan kan terapi hjælpe personer med Aspergers?

Terapi kan hjælpe med at udvikle sociale færdigheder, forståelse for egne følelser, håndtering af angst eller stress og styrkelse af kommunikationsevner.

Er medicin nødvendig for personer med Aspergers?

Ikke alle med Aspergers behøver medicin. Dog kan nogle drage fordel af medicin for at håndtere co-eksisterende forhold som ADHD, depression eller angst.

Kan voksne også blive diagnosticeret med Aspergers?

Ja, mange voksne bliver diagnosticeret senere i livet. At få en diagnose som voksen kan give en bedre selvforståelse og forklaring på tidligere livsudfordringer.

Hvor kan jeg finde en terapeut med erfaring i Aspergers Syndrom?

Mange psykologer og terapeuter specialiserer sig i autismespektrumforstyrrelser. Du kan spørge din praktiserende læge om henvisninger eller søge online efter specialister i dit område.

Er der støttegrupper for personer med Aspergers eller deres familier?

Ja, mange organisationer tilbyder støttegrupper for både personer med Aspergers og deres pårørende.

Hvordan kan skoler og arbejdspladser støtte individer med Aspergers?

Individuelle tilpasninger, som ekstra tid til opgaver, en struktureret daglig rutine eller adgang til en stille zone, kan gøre en stor forskel for personer med Aspergers.

Aspergers og ADHD: Symptomer og Behandling

Aspergers syndrom og ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er begge neurologiske forstyrrelser, der kan påvirke en persons evne til at fungere optimalt i hverdagen. Selvom de har forskellige årsager og manifestationer, kan de nogle gange overlappe hinanden, hvilket kan gøre diagnose og behandling en smule kompleks.

Aspergers Syndrom:

Aspergers, som er en del af autismespektrumforstyrrelserne, kendetegnes ved:

 • Vanskeligheder med social interaktion, herunder udfordringer med at forstå sociale signaler eller kropssprog.
 • Dybtgående eller meget specifikke interesser.
 • En præference for rutiner og struktur.
 • Sensitivitet over for sanseindtryk, som kan omfatte lyde, lys eller berøring.
 • Normal til høj intelligens, men mulige udfordringer med social kognition.

ADHD:

ADHD kan manifestere sig i tre hovedtyper: For det meste uopmærksom, for det meste hyperaktiv-impulsiv, eller en kombination af begge. Symptomerne omfatter:

 • Udfordringer med at fokusere på en opgave i længere tid.
 • Hyppig glemsomhed i daglige aktiviteter.
 • Let distraherbarhed.
 • Hyperaktiv adfærd, såsom at være urolig eller tale meget.
 • Impulsiv adfærd, såsom at afbryde eller handle uden at tænke først.

ADHD og autisme: Hvorfor ses de ofte sammen?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og autisme er to neurologiske forstyrrelser, som begge har indflydelse på hjernens funktion. Selvom de er forskellige i deres manifestationer og kendetegn, ser vi ofte, at de to forstyrrelser forekommer samtidigt hos en person. Dette fænomen, hvor to eller flere diagnoser forekommer samtidig, kaldes komorbiditet. Men hvorfor ses ADHD og autisme ofte sammen?

Neurologiske Overlap:

Fælles hjerneregioner: Forskning har vist, at visse hjerneregioner, især dem involveret i eksekutiv funktion og social kognition, er påvirket i både ADHD og autisme. Selvom forstyrrelserne har forskellige kendetegn, kan overlappet i de berørte hjerneregioner bidrage til komorbiditeten.

Genetiske faktorer: Studier har peget på fælles genetiske risikofaktorer mellem ADHD og autisme. Mens de præcise gener endnu ikke er fuldt identificeret, tyder forskningen på, at der er en genetisk disposition, som kan øge risikoen for begge forstyrrelser.

Symptomatisk Overlap:

Social interaktionsvanskeligheder: Selvom de sociale vanskeligheder, der ses ved ADHD og autisme, kan være forskellige, findes der alligevel en overlap. For eksempel kan personer med ADHD have svært ved at vente på deres tur i samtaler, mens dem med autisme kan have udfordringer med at forstå sociale signaler. Denne overlap kan nogle gange forvirre diagnostiske grænser.

Koncentrationsproblemer: Mens ADHD primært er kendetegnet ved opmærksomhedsproblemer, kan personer med autisme også opleve udfordringer med at skifte fokus eller blive overdrevent fokuserede på en bestemt interesse.

Diagnostiske Udfordringer:

Udviklingshistorie: Både ADHD og autisme er udviklingsforstyrrelser, som normalt bliver identificeret i barndommen. En tidlig indgriben kan afsløre flere symptomer, og som et resultat kan en person blive diagnosticeret med den ene lidelse tidligt i livet og den anden senere.

Evolverende forståelse: Tidligere blev ADHD og autisme betragtet som separate og distinkte lidelser. Men med vores stigende forståelse af neurologi og adfærd, er det blevet klart, at der er en kontinuitet og overlap mellem forskellige neurologiske forstyrrelser.

aspergers adhd

Opsummering ADHD og autisme

Selvom ADHD og autisme er forskellige neurologiske forstyrrelser, er der flere grunde til, at de ofte ses sammen i den samme person. Både genetiske og neurologiske overlap, kombineret med diagnostiske udfordringer, kan bidrage til denne komorbiditet. Mens det kan præsentere ekstra udfordringer i behandling og støtte, kan en integreret forståelse af begge forstyrrelser hjælpe jer med at opnå bedre viden og behandling. Hos Mentalt Overskud har vi nogle af de mest specialiserede psykologer indenfor udredning og behandling af både ADHD, ADD, infantil autisme, aspergers og autisme spektrum forstyrrelser. Book en afklarende samtale i dag, og beslut på et informeret grundlag, hvad du og din familie har behov for.