4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Rejsen mod selvforståelse og frihed fra skam

I vores moderne samfund kan følelsen af skam undertiden veje tungt på vores sind og hæmme vores personlige udvikling. På denne side skrevet af erfarne psykologer, vil vi udforske, hvordan vi kan bryde fri fra dette emotionelle fængsel og træde ind på stien mod selvforståelse og frihed. Kæmper du med skamfølelse, kan terapi være løsningen for dig. Vi har flere psykologer i praksissen, og du kan læse mere om os alle hver og én, før du booker tid online.

Find kilden til skam

Skam er en kompleks følelse, der kan stamme fra forskellige kilder, såsom tidlige barndomserfaringer, sociale normer eller personlige forventninger. Ved at dykke ned i disse oprindelsessteder med hjælp fra en terapeut eller coach kan du begynde at forstå, hvorfor det påvirker dig.

Frigør dig fra skammens lænker

At slippe fri fra skam kræver ofte en målrettet indsats. Terapien kan indeholde vejledning om, hvordan du identificerer negative tankemønstre og erstatte dem med positive og konstruktive tanker. Denne proces kan gøre det muligt for os at frigøre os fra skammens tunge lænker og begynde at leve -mere frit.

skam

Accept og selvkærlighed

Det er muligt at lære at omfavne os selv uden forbehold. Selvom vi alle har fejl og skrøbeligheder, er det vigtigt at huske, at de er en del af det, der gør os menneskelige. Ved at acceptere os selv som vi er, kan vi begynde at opbygge en solid base af selvkærlighed.

Guide: Strategier til at slippe skammen

 • Trin 1: Selvrefleksion: Tænk over situationer, hvor du føler skam, og prøv at identificere de tanker, der udløser denne følelse.

 • Trin 2: Psykolog hjælp: Overvej at søge hjælp fra en professionel terapeut, der kan hjælpe dig med at udforske og forstå din skam og dens kilder.

 • Trin 3: Selvkærlighed: Praktiser dagligt at anerkende dine styrker og lære at elske dig selv, fejl og alt.

 • Trin 4: Positive Affirmationer: Brug positive udsagn til at ændre de negative tanker, der udløser skam.

Daglige Ritualer for Selvaccept

 • Morgenrefleksion: Start dagen med at gentage positive affirmationer og bekræftelser.

 • Mindfulness-praksis: Brug nogle minutter hver dag på at være til stede i nuet og acceptere dig selv uden dom.

 • Dagbogsskrivning: Udtryk dine tanker og følelser gennem skriftlig refleksion for at øge selvbevidstheden.

Anbefalet læsning om skam

Disse bøger giver dyb indsigt i udviklingen og håndteringen af skam og tilbyder forskellige perspektiver på, hvordan vi kan arbejde med denne komplekse følelse for at opnå mere selvaccept og indre balance. De fungerer godt som supplement til et terapeutisk forløb.

"The gift of imperfection"

af Brené Brown

“The Gift of Imperfection” af Brené Brown: Brené Browns bog udforsker emner som sårbarhed, skam og selvværd. Hun betragter skam som en universel følelse og argumenterer for, at vores evne til at omfavne vores “ufuldkommenheder” faktisk er en styrke. Nogle centrale pointer fra bogen inkluderer:

Udvikling: Brené Brown beskriver skam som en følelse af, at vi ikke er gode nok, som om vi er alene med vores fejl og mangler.

Håndtering: For at håndtere skam argumenterer Brown for vigtigheden af sårbarhed og autenticitet. Hun opfordrer læserne til at omfavne deres sårbarheder og kultivere en indre følelse af værdighed.

"Healing the shame that binds you"

 af John Bradshaw

John Bradshaws bog er en dybdegående udforskning af skam og dens rødder i barndommen. Han argumenterer for, at det kan være en underliggende årsag til mange mentale og følelsesmæssige udfordringer. Centrale pointer inkluderer:

Udvikling: Bradshaw beskriver skam som en følelse, der udvikles tidligt i livet som en reaktion på afvisning, kritik eller overvældende negative oplevelser.

Håndtering af Skam: For at håndtere skam foreslår Bradshaw at arbejde gennem den gennem terapi, selvhjælpsmetoder og at genopbygge forbindelser til andre for at genskabe følelsen af værdighed.

"Shame and pride: affect, sex, and the birth of the self"

 af Joseph Nathanson

Joseph Nathansons bog tager en omfattende tilgang til emnet skam ved at udforske det ud fra et affekt- (følelse) og selvudviklingsperspektiv. Centrale pointer inkluderer:

Udvikling af Skam: Nathanson argumenterer for, at skam er et af de grundlæggende følelsesmæssige systemer i menneskelig udvikling og stammer fra en følelse af at blive afvist af andre.

Håndtering: For at håndtere skam beskriver Nathanson en proces med at genkende og forstå skammen, samt udvikle stolthed, som en positiv modvægt. Dette indebærer arbejde med selvaccept og relationer.

Guide: Sådan arbejder du på at overkomme skam

 • Skab selvmedfølelse: Behandle dig selv med den samme venlighed, du ville vise en ven. Vær forstående og omsorgsfuld over for dine egne fejl.

 • Identificer tankemønstre: Vær opmærksom på negative tankemønstre, der udløser skam. Gør en bevidst indsats for at udfordre dem.

 • Dyrk taknemmelighed: Praktiser daglig taknemmelighed for at skifte fokus fra mangler til det, du allerede har opnået.

 • Vær så autentisk som du kan: Vær dig selv uden forbehold. Udtryk dine tanker og følelser ærligt uden frygt for dom.

 • Del dine erfaringer: Åben dialog om skam og sårbarhed med andre kan hjælpe med at normalisere disse følelser.

Håndtering af skam og genopbygning af dit selvværd

 • Kom ind til roden: Identificer tidlige barndomsminder eller begivenheder, der kan have bidraget til din skamfølelse.
 • Åben dialog: Del dine følelser med en betroet ven, familiemedlem eller terapeut for at begynde processen med at befri dig fra skammen.
 • Tilgiv dig selv: Praktiser selvforgivelse ved at se på dig selv som du ville se på en ven i samme situation.
 • Selvkærlighed: Øv dig i at behandle dig selv med kærlighed, omsorg og forståelse.