4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Legens værdi: En nøgle til børns trivsel

Legens tilbagegang: En bekymrende udvikling

https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-leger-mindre-og-trives-daarligere-forsker-peger-paa-tre-ting-foraeldre-skalNy forskning viser en alarmerende tendens: børn leger mindre, hvilket direkte påvirker deres trivsel og mentale sundhed. Dette sker i en tid, hvor strukturerede skemaer og skærmtid ofte dominerer børns hverdag.

(Kilde: DR)

Forældrenes rolle i at fremme leg

Forældre spiller en afgørende rolle i at sikre, at børn får nok tid til leg. Det er vigtigt at reducere overfyldte fritidsaktiviteter og skærmtid, som begrænser børns frie leg​​.

Børns trivsel undersøgelse

Tag en stress test online her på siden. Fortrolig, anonym og gratis. Tager 2 min., og du får svar med det samme. Testen screener for symptomer stress.

Fakta om børn leg og trivsel

Børn, der leger hjemme hver dag

0-3 år: 92 procent

4-6 år: 82 procent

7-9 år: 59 procent

10-12 år: 37 procent

13-15 år: 21 procent

(Kilde: Levende legekultur indsatsen

Book en psykolog samtale

Du kan booke tid online hos en af vores erfarne psykologer både til afklaring og rådgivning om hvad terapi kan hjælpe med. Du finder link lige her:

Genopliv Legen: Sådan fremmer vi børns kreativitet og trivsel

I podcast-episoden “Legesyge” fra DR’s Genstart-serie, diskuteres den aktuelle tilstand af børns leg. Episoden sætter fokus på, hvordan leg i dag hverken er lige så fantasifuld, fri eller fysisk, som den tidligere har været, og hvordan dette udgør et problem for børns trivsel. En dybdegående dansk undersøgelse viser, at der er en klar forbindelse mellem leg og børns trivsel. Denne forbindelse er truet af både den udbredte brug af digitale skærme og en mere grundlæggende kulturændring, der begrænser børns naturlige spil og udforskning. Udviklingspsykolog og lektor Ditte Winther-Lindqvist, som står bag undersøgelsen, diskuterer, hvordan man kan “sætte legen fri” og genoplive den i børns liv.

Forældre vejledning og støtte

Forældrerådgivning hos en psykolog kan være en uvurderlig ressource for forældre, der ønsker at forbedre deres evne til at støtte og forstå deres børns behov. Gennem sådanne konsultationer kan forældre opnå en dybere indsigt i børns udviklingsstadier, lære effektive kommunikations- og disciplineringsteknikker, og få støtte til at håndtere specifikke udfordringer såsom adfærdsproblemer, skoleproblemer eller følelsesmæssige vanskeligheder. Psykologen kan også hjælpe forældre med at udvikle stærkere familiebånd og skabe et mere harmonisk hjemmemiljø. Dette kan være særligt nyttigt i perioder med store forandringer eller stress, som f.eks. under en skilsmisse, ved ankomsten af et nyt familiemedlem, eller i puberteten.

lavt selvværd terapi psykologer behandling

Vores team hos Mentalt Overskud tilbyder vejledning og støtte til forældre, der ønsker at fremme deres børns mentale sundhed gennem leg.

Forståelsen af legens betydning for børns udvikling er essentiel. Flere af vores psykologer hos Mentalt Overskud er specialister i børnepsykologi og kan hjælpe dig med at skabe et miljø, der fremmer sund leg og udvikling​​.

Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Legens vigtighed for børns trivsel

Leg har altid været en grundlæggende del af barndommen, men dens rolle i børns trivsel og udvikling er mere betydningsfuld, end mange måske indser. Leg ikke kun stimulerer børns kognitive udvikling, ved at fremme problemløsning og kreativ tænkning, men styrker også deres følelsesmæssige og sociale kompetencer. Gennem leg lærer børn at udtrykke følelser, udvikle empati, og bygge sociale forbindelser. Ny forskning understreger, at legens natur har ændret sig over tid, ofte påvirket af teknologiske fremskridt og samfundsmæssige ændringer. Dette rejser spørgsmål om, hvordan moderne livsstil påvirker børns mulighed for fri og fantasifuld leg, der er afgørende for en sund udvikling. Ved at forstå legens transformerende kraft kan vi bedre understøtte børns trivsel i en stadigt skiftende verden.

Legens tilbagegang: En alarmerende udvikling

Legens tilbagegang i børns liv er en bekymrende udvikling, der har væsentlige konsekvenser for deres trivsel. Nyere forskningsresultater afslører en markant nedgang i den tid, børn bruger på fri og fantasifuld leg. Denne nedgang ses ikke kun i traditionel udendørs leg, men også i frie indendørs aktiviteter. Årsagerne til denne tendens er mangfoldige, men inkluderer ofte øget skærmtid, strukturerede skemaer og en generel tendens til mere organiserede aktiviteter. Konsekvenserne af denne nedgang er omfattende, idet leg er afgørende for børns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. At forstå og adressere årsagerne til denne tilbagegang er afgørende for at sikre, at børn fortsat kan nyde godt af legens mange fordele.

At vælge den rette børnepsykolog

Det er essentielt at finde en terapeut, der passer til dine behov. Hos Mentalt Overskud har vi et team af erfarne psykologer, der specialiserer sig i børn og forældre. Vi har børnepsykologer, som både tilbyder individuelle forløb med børn og unge, der mistrives kombineret med forældrerådgivning.

spilafhængighed psykolog vaner rådgivning regler børn og unge

Udfordringen med skærmtid og digital leg

Udfordringen med skærmtid og digital leg er blevet et centralt tema i moderne forældreskab. Digital leg, som omfatter aktiviteter på tablets, computere og tv, tilbyder uden tvivl visse fordele, såsom udvikling af teknologiske færdigheder og adgang til en bred vifte af pædagogisk indhold. Men den mangler ofte de fysiske og sociale aspekter af traditionel leg, som er afgørende for børns overordnede udvikling. For at finde en sund balance, anbefales det, at forældre begrænser skærmtid og sikrer, at den ikke erstatter fysisk, kreativ og social leg. Det er også vigtigt at vælge kvalitetsindhold og være til stede under digital leg for at fremme interaktive og lærerige oplevelser.

Forældrenes rolle: Fra skemaer til spontanitet

Forældrenes rolle i at integrere mere ustruktureret og kreativ leg i deres børns liv er afgørende for børnenes trivsel og udvikling. For at fremme spontanitet, kan forældre bevidst skabe tid og rum i hverdagen, hvor børn kan lege frit uden fastlagte planer eller struktur. Dette kan involvere at sætte tid af til leg uden forudbestemte regler eller mål, og at tilbyde et udvalg af legetøj og materialer, der inspirerer til kreativitet. Forældre kan også aktivt deltage i legen, hvilket styrker båndet til barnet og fremmer social læring. Samtidig er det vigtigt at balancere disse ustrukturerede legetider med organiserede aktiviteter for at sikre en alsidig udvikling.

Frihed: Vigtigheden af uovervåget leg

Uovervåget leg spiller en væsentlig rolle i udviklingen af børns selvstændighed og risikotagningsevner. Forskning viser, at når børn får mulighed for at lege uden direkte voksenovervågning, udvikler de vigtige færdigheder såsom problemløsning, beslutningstagning og konflikthåndtering. Disse erfaringer er afgørende for at opbygge selvtillid og selvbevidsthed. For at give børn denne frihed sikkert, kan forældre starte med at skabe et trygt miljø, hvor børn kan udforske og lege med passende grænser. Dette kan omfatte at lade børn lege i en sikker del af haven eller arrangere legeaftaler med jævnaldrende, hvor der er en løsere, men stadig ansvarlig, voksenovervågning.

Tal med en af vores psykologer

Hos Mentalt Overskud har vi erfaring i at diagnosticere og behandle tilstande som mistrivsel, støtte til opdragelse og finde den rette balance mellem krav og omsorg i opdragelsen der passer til barnets alder. Vi tilbyder støtte og behandlingsplaner, der er skræddersyet til familiens individuelle behov.

ACT acceptance and commitment therapy psykolog angst depression

Styrkelse af fællesskabet: Nabolagets rolle i leg

Styrkelsen af fællesskabet gennem leg er en essentiel del af at opbygge robuste sociale netværk for børn. Forældre kan spille en aktiv rolle i at fremme disse interaktioner ved at arrangere legegrupper eller aktiviteter, hvor børn fra nabolaget kan samles og lege sammen. Dette kan inkludere simple arrangementer som en spilleaften i parken eller et fælles kunstprojekt. Disse sociale oplevelser, hvor børn engagerer sig med hinanden, er afgørende for at udvikle sociale færdigheder, såsom empati, deling og samarbejde. Leg i fællesskab bidrager ikke kun til børnenes personlige vækst, men styrker også samhørighedsfølelsen i lokalsamfundet.

Legens plads i en sund barndom

Legens plads i en sund barndom er uomtvistelig og essentiel. Som vi har set, bidrager leg på mange måder til børns mentale, sociale og følelsesmæssige udvikling. Det er derfor vigtigt, at forældre, uddannelsesinstitutioner og samfundet arbejder sammen for at sikre, at børn får tilstrækkelige og kvalitetsmæssige muligheder for at lege. Dette indebærer at skabe sikre og stimulerende miljøer for leg, at tilbyde tid og ressourcer til ustruktureret leg, og at værdsætte leg som en vigtig del af børnenes daglige liv. Ved at prioritere og fremme leg, bidrager vi alle til en mere sund og lykkelig barndom.