4.0

psykolog five star trustpilot 5

Hvad er ADHD?

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) er en diagnose som på dansk hedder ”forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet”

Læs og lær om ADHD

Afspil video om Psykolog ADHD ADD

Symptomer

 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesproblemer
 • Hyperaktivitet ydre eller indre i form af tankemylder
 • Risikoadfærd
 • Lav impulskontrol
 • Opmærksomhedsbesvær
 • Letafledelighed
 • Talepres
 • Perfektionisme
 • Problemer med at planlægge, afslutte opgaver
 • Dårlig tidsfornemmelse
 • Ustabilt energiniveau igennem dagen (god energi efterfulgt af massiv træthed)
 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Rastløshed
 • Søvnvanskeligheder
 • Temperament
 • Vredesudbrud
ADHD kvinde

ADHD vs ADD

Der er lige så mange piger som drenge, der har denne lidelse. Flere drenge bliver opdaget tidligere, da piger ofte er mindre udadreagerende og hyperaktive. Det er vidt forskelligt, hvordan forstyrrelsen påvirker personen.

Før troede man at det var uartige drenge, som kom i slagsmål. I dag er der mere fokus på individuelle forskelle. For eksempel kan det være svært at spotte hos piger, som fx kan have tendens til at udvikle spiseforstyrrelse, perfektionisme (som copingstrategi), angst, depression og stress grundet mental overbelastning, som skyldes en underliggende ADHD.

Flere piger får diagnosen ADD grundet mangel på uro, som er tydelig for omgivelserne. Mange eksperter mener dog at den hyperaktive adfærd kan blive internaliseret og komme til udtryk som tankemylder og konstant mental stressfølelse.

generaliseret angst behandling

Læs mere om ADHD udredning hos os lige her

Hvordan virker terapi på ADHD symptomer?

Psykoterapi kan hjælpe med give strategier og redskaber til at håndtere livet med ADHD. Især er det vigtigt at skabe balance i dagen, og lære sine behov og grænser at kende, for ikke at føle sig overbelastet og stresset.

Det kan være en stor lettelse, at kunne tale frit om sine vanskeligheder hos en psykolog med viden om psykiske forstyrrelser. Det kan også være en sorgproces at skulle igennem, da ADHD er medfødt, og har ofte har givet store problemer i tilværelsen. Mange oplever når de får diagnosen senere i livet, at de ville ønske de havde fået hjælp tidligere. Det kan være godt at få bearbejdet den sorg i terapien, og få en ny forståelse af sig selv i lyset af en diagnose.

Terapien kan fokusere på strategier til at håndtere symptomerne, og dermed mindske risiko for overbelastning, relationelle problemer i familie eller parforhold eller på arbejdet.

Hvorfor Bliver Man Ensom? psykolog
adhd kvinde

ADHD test online

Tag en ADHD test gratis her på siden

Tager få minutter

Fortrolig screening for symptomer

Svar med det samme

Kort fortalt om ADHD

Hjernen mangler dopamin til at varetage funktioner som får hjernens områder til at samarbejde og sikre opmærksomhed, koncentration, opretholder motivation, hukommelse mv. Man kan sige, at hjernen mangler ”budbringere” til at få den til at fungere optimalt.

Hvor mange har ADHD?

4% af befolkningen har ADHD

Drenge er i snit 7 år, når de får diagnosen

Kvinder er i snit 38 år, når de får diagnosen

Der er lige høj forekomst hos mænd og kvinder

Hvad er svært, når man har ADHD?

Når man har ADHD kræver små ting andre tager for givet enorm indsats. Det man kalder ”de kognitive funktioner” i hjernen er udfordret – hjernens dirigent som hjælper med overblik, planlægning, koncentration, opmærksomhed, styre sit temperament mv.

Lidelsen kan komme til udtryk på mange forskellige måder fra person til person. Der er også kønsforskelle fx kan drenge have mere tendens til at være urolige og komme i konflikt med andre, hvor piger kan have talepres og udvikle tendens til perfektionisme. Personlighed, intelligens og opdragelse kan spille ind i forhold til hvordan lidelsen viser sig, og hvor tydelig den er for omgivelserne.

Hvilke situationer er svære?

 • holde opmærksomheden
 • udføre rutineprægede, kedelige ting
 • styre impulser
 • planlægge, have overblik, huske og organisere

De mindste ting som at tage opvasken, rydde op, lave mad, købe ind eller andre rutineprægede opgaver er mere vanskeligt for en person med lidelsen. De har ofte fået at vide de er dovne eller prøver at slippe udenom. Det er ofte et overset problem, hvor meget energi det kræver for en person med ADHD, for ”alle synes opvask er kedeligt” eller ”alle er trætte om morgenen”. Men for en person med ADHD er træthed en anden skala – små opgaver kan føles som at bestige Mount Everest. Sådan er det trods alt ikke for de fleste mennesker – kedeligt ja, men ikke umuligt.

Hvordan behandler man ADHD?

Der er flere måde at behandle forstyrrelsen på. Vi ved at både terapi og medicin virker for ADHD. Det er helt op til en selv, hvad man vælger.

Medicin

Det er helt op til dig om du ønsker at afprøve medicin for dine symptomer. For nogle mennesker er det nok at vide besked, og ønsker ikke medicinsk behandling. For andre er det en stor hjælp med medicin, for at få hverdagen til at hænge sammen. Medicinsk behandling foregår i samråd med egen læge eller psykiater. Medicin kaldet centralstimulerende behandling kan hjælpe hjernen til at fungere på samme måde som en hjerne uden ADHD. Medicinen kan blandt andet hjælpe til at få ”ro i hovedet”, forbedre koncentration, opmærksomhed, mindske følelsesudsving, give bedre impulskontrol og forbedre sociale færdigheder mv. 

Hvordan bliver man udredt for ADHD?

Er du i tvivl om du eller en af dine nærmeste har ADHD, er det muligt at lave en screening hos vores psykologer. Vi har mange års erfaring med udredning og behandling af forstyrrelsen hos unge og voksne med terapi.

Udredningen består af et spørgeskema voksne, som fokuserer på hvordan livet har været, og hvilke vanskeligheder der er i dag.

Efter en screening vil vi tilbyde rådgivning i forhold til videre behandling i form af kontakt til egen læge eller psykiater med henblik på vurdering af behov for medicinsk behandling.

Læs mere om hvordan en ADHD udredning foregår lige her

Hvorfor har jeg ADHD?

Forskning viser, at ADHD har en høj arvelighed på ca. 50%. Sygdommen er medfødt i 80% af tilfældene.

Voksne

Personer med ADHD er i øget risiko for at få tegn på stress, angst, depression og spiseforstyrrelser. En kombination af medicin og terapi kan hjælpe. Der er lige mange mænd og kvinder, som har sygdommen, men der er flere mænd, der har fået diagnosen.

Er jeg bare hyper?

Det er svært at afgøre selv. En fagperson med viden om ADHD kan stille de rette spørgsmål og vurdere om der er tale om en normal tilstand, eller en ADHD diagnose. Er du glad, tilfreds og trives i dit liv, er der ikke behov for en vurdering eller udredning – mener vi 😊 Oplever du vanskeligheder i livet, som påvirker dit funktionsniveau, arbejde, social, familiemæssigt, så kan det skabe forståelse og mening, at få en ADHD diagnose – ikke mindst hjælp i form af psykoterapi og evt. medicin.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Udredning af unge og voksne med symptomer på ADHD

 • Samtaleterapi med fokus på strategier og håndtering af symptomerne

 • Rådgivning og vejledning til et lette liv med lidelsen

 • Rådgivning og psykoedukation til forældre, ægtefælle og familiemedlemmer

 • Hjælpe med viderehenvisning til læge, psykiater eller kommune

test for ADD psykolog udredning terapi

ADHD udredning

jalousi terapi psykolog

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en udredning?

Vi har en samlet pris på udredning, og du kan se alle priser lige HER

Kan en psykolog diagnosticere?

Ja det kan vi godt. Psykologer laver udredninger i psykiatrien og vi udreder for lokale psykiatere, som efterfølgende opstarter medicinsk behandling. Udredningen psykiatere og psykologer laver er de samme undersøgelser.

Kan jeg få tilskud til udredning?

Hvis du skal undersøge om du kan få tilskud via Sygeforsikring DK, sundhedsforsikring eller betalt af arbejdspladsen, skal du kontakte de nævnte instanser og spørge dem ad. Få gerne svaret på skrift, og så tager vi en dialog om du selv betaler og får refusion fra din forsikring, eller om vi direkte skal fakturere din arbejdsplads eller forsikring.

Jeg har ikke råd til en udredning, kan jeg få rabat?

Vi har en meget rimelig pris på en fuld udredning. Vi er specialiserede psykologer med mange års erfaring, så du kan være sikker på den faglige høje standard hos os. Hos os er det en samlet pris på den udredning vi aftaler med dig, at vi laver. Vi har derfor ikke mulighed for at give yderligere rabat. Vi tilbyder hurtig tid til udredning, og mange er glade for at få afklaring hurtigt. Se vores priser HER

Hvordan får jeg medicin?

Vi har ikke en psykiater tilknyttet hos os. Når du bliver udredt hos os, får du i afslutningen af forløbet en udredningsrapport med dig. Er du interesseret i at få medicinsk behandling, skal du tale med en psykiater om dette. Psykologer kan ikke udskrive medicin eller svare på medicin spørgsmål.

Kan psykologer udskrive medicin?

Psykologer kan ikke udskrive medicin. Ønsker du terapeutisk hjælp efter en stillet ADHD og ADD diagnose, kan vi hjælpe dig. Ønsker du medicinsk behandling, kan du kontakte en psykiater og høre om mulighederne.

Har I en psykiater tilknyttet?

Vi er psykologer tilknyttet Mentalt Overskud, og har ikke en psykiater tilknyttet. 

Kvinde med ADHD

Der er kommet mere fokus på ADHD hos kvinder de senere år. Tegnene hos piger og kvinder kan være anderledes end hos drenge og mænd.

ADHD tegn kvinder

Tegn hos kvinder kan være:

 • Snakke meget og afbryde meget
 • Tendens til at vende det svære indad
 • Impulsivitet og rastløshed
 • Tendens til perfektionisme
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Større risiko for bla. angst, depression
 • Sociale vanskeligheder
 • Humørsvingninger og stort temperament
 • Lavt selvværd
 

Kilder: Psykiatrifonden og ADHD Foreningen.

Anbefalet læsning om piger og kvinder med ADHD

kvinde ADHD

Find mere viden om ADHD og ADD her på siden

ADHD udredning

ADD symptomer mænd

Tics

Mindfulness øvelser

Psykologer med speciale i terapeutisk behandling af ADHD og ADD

Få et lykkeligt og meningsfuldt liv med ADHD

Vores erfarne psykologer specialiserede i terapeutisk behandling af mennesker, der er diagnosticeret med ADHD. Vi ved, at selvom en ADHD-diagnose kan være en udfordring, behøver det ikke være ensbetydende med at føle sig magtesløs i hverdagen. Vores mål er med terapi at hjælpe dig med at få hverdagen til at hænge sammen og opnå et lykkeligt og meningsfuldt liv, uanset om du har ADHD.

Vores psykologer har en dybdegående forståelse for de udfordringer, som personer med ADHD kan stå overfor. Vi har set, hvordan ADHD kan påvirke dit daglige liv, dine relationer og din evne til at nå dine mål. Men vi er også overbeviste om, at det med terapi er muligt at skabe positive forandringer og få succes, selv med ADHD.

Gennem vores terapeutiske tilgang fokuserer vi på at identificere dine styrker og ressourcer, så vi kan hjælpe dig med at udvikle de nødvendige redskaber til at håndtere ADHD i din hverdag. Vi arbejder tæt sammen med dig for at skræddersy en behandlingsplan, der passer til dine individuelle behov og mål.

Vores terapeutiske metoder er evidensbaserede og bygger på den nyeste forskning inden for ADHD-behandling. Vi anvender en kombination af kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og andre relevante tilgange, der er målrettet mod at øge din evne til at fokusere, organisere og regulere dine følelser.

Vi ønsker at skabe et trygt og støttende miljø, hvor du kan føle dig forstået og accepteret. Vores psykologer er empatiske og lyttende, og vi vil gerne hjælpe dig med at udforske dine udfordringer og finde løsninger, der fungerer for dig.

Vores mål med terapien er ikke kun at hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, der følger med ADHD, men også at styrke dit selvværd og tro på dine evner. Vi vil gerne vise dig, at det er muligt at opnå dine mål og leve et meningsfuldt liv, uanset hvilke udfordringer du står overfor.

Så hvis du føler, at ADHD har fået hverdagen til at smuldre, og du har brug for støtte til at komme på rette spor igen, er vi klar til at hjælpe dig. Vores kompetente psykologer er dedikerede til at støtte dig på din rejse mod et mere tilfredsstillende og berigende liv med ADHD. Sammen kan vi skabe positive forandringer og øge din livskvalitet.

Book en tid online i dag, og du har taget det første skridt mod at få bedre mental sundhed.

særlig sensitiv