4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Forståelse og håndtering af selvskade: en omfattende guide

Hvad betyder selvskade?

Selvskade er en handling, hvor en person med vilje beskadiger sin egen krop. Dette kan manifestere sig på forskellige måder, herunder at skære i huden, brænde sig selv eller endda slå sig selv. Det er afgørende at skelne mellem selvskade og selvmordsforsøg; de er ikke det samme. Selvskade er ofte en måde at navigere i et hav af følelsesmæssig smerte eller stress, snarere end et ønske om at afslutte livet.

Denne form for adfærd er ikke begrænset til en bestemt demografisk gruppe; det transcenderer alder, køn, og kulturel baggrund. Det er også almindeligt forbundet med andre psykiske udfordringer som angstlidelser, depression og personlighedsforstyrrelser.

Selvskade er en kompleks problemstilling, der kræver en helhedsorienteret behandlingsstrategi. Dette kan inkludere psykoterapeutiske metoder, støtte fra nærmiljøet og i nogle tilfælde medicinsk behandling, hvor det er klinisk passende.

Guide til håndtering af selvskade

Identifikation af udløsere

Det første skridt i håndteringen af selvskade er at identificere de udløsende faktorer. Disse kan variere fra person til person og kan inkludere stress, angst, følelser af værdiløshed eller endda fysiske smerter.

Nye strategier

Når udløserne er identificeret, er det næste skridt at finde alternative måder at håndtere dem på. Dette kan være fysisk aktivitet, kunstnerisk udtryk eller endda simpel afledning som at se en serie på Netflix eller tage et bad.

Søg professionel hjælp

Selvom det kan være skræmmende, er det vigtigt at søge professionel hjælp. Terapi kan give dig værktøjerne til at forstå de dybere årsager til din selvskadende adfærd og hjælpe dig med at finde sundere måder at håndtere dine følelser på.

Work-life balance

Forstå selvskade

Selvskade er en kompleks og ofte misforstået adfærd, der påvirker mange mennesker på tværs af alder, køn og baggrund. Denne artikel sigter mod at give en dybdegående forståelse af emnet og tilbyder praktiske råd til dem, der kæmper med selvskade, samt deres familiemedlemmer. Selvskade er ikke kun et symptom; det er et råb om hjælp, en måde at håndtere overvældende følelser eller en metode til at føle kontrol.

Tips til at undgå selvskade

 • Tag en isklump fra fryseren og hold den i hånden
 • Tag et bad
 • Brug en køkkenelastik som du kan tage om håndleddet og trække/slippe i
 • Lyt til musik du elsker
 • Løb en tur udenfor med fuld fart på
 • Se sjove videoer på Youtube
 • Spis noget stærkt fx chili
 • Brug en tyngdedyne
 • Gå i fitnesscenter
 • Tal med en ven eller familiemedlem
 • Læs om selvskade og lav din egen kriseplan

Selvskade kan være meget svært at komme ud af alene, så vi anbefaler, at du tager kontakt til en person du stoler på, og fortæller om din adfærd. Jo hurtigere du får hjælp, desto nemmere vil det være at slippe den dårlige vane. 

Råd til familiemedlemmer

Åben kommunikation

Det er vigtigt at skabe et miljø, hvor den pågældende person føler sig tryg nok til at tale om sine følelser. Dette indebærer at lytte uden at dømme og at give plads til, at personen kan udtrykke sig.

Undgå skyld og skam

Skyld og skam er potentielt skadelige følelser, der kan forværre situationen. Det er vigtigt at undgå at placere skylden på personen og i stedet fokusere på at finde en løsning.

Angst og kontrol

Selvskade kan ofte være en måde at udøve kontrol på i en verden, der føles kaotisk. Angst spiller en stor rolle i denne adfærd, og det er vigtigt at adressere den i behandlingen. Forståelse af sammenhængen mellem angst og selvskade kan være første skridt i en effektiv behandlingsplan.

Psykologbehandling til selvskade

Terapi, herunder kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi, kan være yderst effektive i behandlingen af selvskade. Disse terapiformer fokuserer på at ændre de tankemønstre, der fører til selvskadende adfærd, og de giver praktiske værktøjer til at håndtere stress og angst.

Hos Mentalt Overskud har vi flere psykologer, og det vil være en fordel at tale om hvilken psykolog der bedst kan hjælpe med problemstillingen. Kontakt os for en afklarende og uforpligtende dialog.

autoriseret psykolog parterapi

Selvskade: En tidssvarende udfordring i Danmark

I en tid præget af sociale medier og konstant sammenligning kan selvskade ses som en reaktion på nutidens unikke stressfaktorer. Det er vigtigt at forstå, hvordan kulturelle og samfundsmæssige faktorer kan spille en rolle i selvskadende adfærd. I en verden, der konstant ændrer sig, er det vigtigt at forstå, hvordan nutidens unikke udfordringer kan påvirke vores mentale helbred. I Danmark har vi set en bekymrende stigning i antallet af tilfælde af selvskade, især blandt unge mennesker. Selvom det er svært at pege på en enkelt årsag, er der flere moderne faktorer, der spiller en rolle i denne stigning.

Sociale Medier og sammenligningskultur

Den konstante eksponering for “perfekte” liv på sociale medier kan føre til følelser af utilstrækkelighed og lavt selvværd, hvilket kan være en udløsende faktor for selvskade.

Øget stress og præstationspres

I en tid, hvor præstation og produktivitet vægtes højt, kan stress og angst blive overvældende, hvilket kan føre til selvskadende adfærd som en form for “udløb.”

Følelsesmæssige færdigheder

I en digital tidsalder, hvor face-to-face interaktioner er faldende, kan unge mennesker mangle de nødvendige følelsesmæssige færdigheder til at håndtere livets udfordringer, hvilket kan føre til selvskade som en copingmekanisme.

Vi forstår, at dette er et følsomt og komplekst emne, og vi er her for at hjælpe. Hvis du eller en du kender kæmper med selvskade, er det vigtigt at søge professionel hjælp så hurtigt som muligt.

Selvskade udredning og behandling hos vores psykologer

Hos Mentalt Overskud er vores mission at give dig den viden og de værktøjer, du har brug for til at forstå og håndtere disse udfordringer. Vores psykologer tilbyder både undersøgelse af den selvskadende adfærd og skræddersyet terapi til atfå andre strategier til at håndtere svære tanker og følelser.

Uanset hvad, husk på, at have selvskadende adfærd ikke er en svaghed, og hos os er det en “forståelig adfærd” der altid har en god grund – en uhensigtsmæssig copingstrategi til at klare noget svært. Det er en alvorlig og potentielt farlig strategi, som kræver behandling og hjælp til at bryde den onde cirkel. Hos Mentalt Overskud er vi her for at hjælpe med at navigere i dette. At genkende symptomerne på selvskade er første skridt på vejen mod forståelse og accept. Kontakt os for en dialog om behandling.

Oversete og atypiske former for selvskade

Når vi taler om selvskade, tænker de fleste straks på skæring eller brænding. Men det er vigtigt at anerkende, at selvskadende adfærd kan tage mange forskellige former, nogle af hvilke ofte bliver overset eller misforstået. I Danmark, ligesom i resten af verden, er der en mangfoldighed af måder, hvorpå individer kan skade sig selv, og det er afgørende at forstå dette for at kunne tilbyde den mest effektive hjælp.

Hårudtrækning og skinpicking (trikotillomani)

Disse former for selvskade er ofte mindre synlige og derfor nemme at overse. De kan dog have alvorlige psykologiske og fysiske konsekvenser.

Bide negle og skære tænder

Selvom disse adfærdsmønstre ofte betragtes som “dårlige vaner,” kan de i ekstreme tilfælde faktisk være en form for selvskade.

Overdreven træning

Nogle mennesker bruger fysisk aktivitet som en måde at straffe sig selv på, hvilket kan føre til alvorlige helbredsproblemer.

Forståelsen af disse mindre kendte former for selvskade er afgørende for at kunne tilbyde en helhedsorienteret behandling. Hvis du eller nogen, du kender, kæmper med en atypisk form for selvskade, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

angst behandling

Tal med en af vores psykologer

Psykologerne hos Mentalt Overskud er dedikeret til at hjælpe mennesker med at få bedre kontrol over deres symptomer. Vores mission er at tilbyde støtte, information og strategier til dem, der søger at håndtere disse udfordringer. Vi tror på, at en kombination af viden, empowerment og praktiske værktøjer kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for dem, der lever med lidelsen.

Uanset om du er forælder til et ung der selvskader eller en voksen, der søger at tackle dine egne symptomer, er vi her for at støtte dig. Gennem vores artikler, vejledninger og ressourcer håber vi at give dig den nødvendige indsigt og motivation til at tage kontrol over dit liv og ændre strategier til følelseshåndtering.

Uanset hvor udfordrende livet med selvskade kan være, er der altid håb og muligheder for at trives. Lad os hjælpe dig med at opnå mental sundhed og balance.

Konsekvenser og følgevirkninger af selvskade

Selvskade er ikke bare en fase eller et råb om opmærksomhed; det er en alvorlig psykologisk udfordring, der kan have langvarige konsekvenser, hvis det ikke behandles effektivt. I Danmark har vi set en stigende tendens i antallet af selvskade tilfælde, og det er afgørende at forstå, hvad der kan ske, hvis denne adfærd ikke adresseres.

Fysiske konsekvenser

Ubehandlet selvskade kan føre til infektioner, ardannelse og i ekstreme tilfælde, permanent skade på nerver og muskler. Mange fortryder selvskade senere i livet hvis der er kommet ar på kroppen som følge. I værste tilfælde kan man komme alvorligt til skade ved selvskade, hvis man ved en fejl at skære for dybt.

Psykiske konsekvenser

På det psykiske plan kan selvskade forværre symptomerne af allerede eksisterende psykiske lidelser som depression og angst, og kan øge risikoen for selvmordstanker og -forsøg. Selvskade kan give en følelse af lettelse, men kan efterfølgende resultere i skamfølelse og selvkritik, hvilket kan forværre den mentalt tilstand og blive en ond cirkel.

Sociale konsekvenser

Den sociale stigmatisering omkring selvskade kan føre til isolation og ensomhed, hvilket yderligere kan forværre den psykiske tilstand. Det er ofte en adfærd som holdes skjult og er forbundet med skam og manglende indsigt i hvorfor selvskaden opstår og hvorfor den bliver en vane.

Mentalt Overskud

Psykolog Lyngby

Kontaktoplysninger:

Tlf. 60 10 00 80

Mail: kontakt@mentaltoverskud.dk

Adresse: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby.