Psykolog Praksis Mentalt Overskud

Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby

+45 60100080

kontakt@mentaltoverskud.dk

ADD symptomer og forklaring

Hvad er ADD?

I dag ved vi at ADD og ADHD er to sider af samme sag. Før i tiden troede man,  at lidelsen var den “stille” ADHD, men i dag mener man, at personer med ADD har en indre uro, fremfor en ydre uro.
ADD og ADHD er en af de mest almindelige diagnoser personer får i dag.
De seneste år har der været mere fokus på kvinder med lidelserne, fordi deres symptomer generelt kan se lidt anderledes ud end mænds.

Hvad er forskellen på ADHD og ADD?

Mange tror at ADHD og ADD er to forskellige diagnoser. Egentlig er der mere tale om to sider af samme sag. Forskellen mellem lidelserne er mere hvordan symptomerne kommer til udtryk, og handler om samme problematik. ADHD står for “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” – det vil sige den adfærd vi ser ved ADHD har et udtryk, som er tydeligere at få øje på for andre mennesker. Man kan sige, at symptomerne kan ses på kamera, hvis man filmer en person med ADHD igennem en dag.

ADD står for “Attention Deficit Disorder” og det her mangler H’et, fordi der ikke på samme måde ses en adfærd, som kan opfanges på et kamera. Det kan ikke ses med det blotte øje. Personer med ADD går derfor lettere under radaren, selvom deres udfordringer er kan være akkurat lige så krævende at leve med, som hos en person med ADHD.

Kort fortalt kan man sige, at forskellen på ADHD og ADD er, at ved ADHD er uroen på “ydersiden”, og ved ADD er uroen på “indersiden”.

Work-life balance

Gratis ADD online test

Tag en ADD test online her på siden. Fortrolig, anonym og gratis. Tager 2 min., og du får svar med det samme. Testen screener for ADHD og ADD symptomer.

Book en psykolog samtale online

Du kan booke tid online hos en af vores erfarne psykologer både til ADD udredning eller til terapi. Du finder link lige her:

ADD symptomer og følgevirkninger

Der kan være stor forskel på hvordan lidelsen kommer til udtryk, men her er nogle typiske tegn er:

 • Koncentrationsbesvær 
 • Problemer med at få overblik 
 • Vanskeligheder ved at gå i gang med aktiviteter 
 • Tendens til at være distræt og “space ud” 
 • Tankemylder og bekymringstendens 
 • Svært ved skift mellem situationer og forandringer 
 • Udpræget glemsomhed og problemer med at holde fast i daglige rutiner 
 • Svært ved at være vedholdende og gennemføre projekter og opgaver 
 • Problemer med planlægning og tidsstyring 
 • Indlæringsvanskeligheder 
 • Tendens til at miste personlige genstande og generel glemsomhed 
 • Kan let blive distraheret af ydre stimuli såvel som indre – fx tanker følelser og kropslige fornemmelser 

ADD symptomer hos kvinder

Grundet stigma og kulturelle bias, har kvinder med ADD ikke fået nok støtte og hjælp. Kvinder med lidelsen er i vid udstrækning blevet overset, misforstået, og har typisk fået besked på at være stille og opføre sig ordentligt.

Det har haft den konsekvens, at mange kvinder med lidelsen føler sig anderledes og alene – men uden at forstå de underliggende årsager til deres livslange kamp med at klare hverdagens krav. Kvinder med ADD bliver desuden ofte fejldiagnosticeret med angst, depression, stress og spiseforstyrrelse mfl.

Kvinder med ADD har tendens til at internalisere deres symptomer, og disse symptomer kan derfor være usynlige for deres omgivelser. Kvinder med ADD vil ofte prøve at skjule deres sårbarheder, for at fremstå i kontrol, og derfor går de under radaren.

De psykologiske tests vi har som sundhedsfaglige personer – psykologer, læger mv. er baseret på de hyperaktive symptomer, og disse tests tager ikke nok højde for, at hyperaktivitet kan være blevet internaliseret og lede til mental stress i stedet for at ”løbe rundt på væggene, og komme i slagsmål”.

Psykologerne hos Mentalt Overskud har kvindernes tegn og symptomer på sinde, når de laver udredning og behandling for ADD. Mange kommer til os, når de har fået en henvisning fra egen læge til privatpraktiserende psykiater for udredning af ADD, fordi ventetiderne er for lange – op til flere år. De ønsker afklaring om de har lidelsen, og vi laver denne type udredning hos os.

Psykologer med speciale i ADD og ADHD kan lave udredningen over nogle samtaler, og kan give en mundtlig eller skriftlig udtalelse. Sommetider er dette nok til at lægen vil udskrive medicin, eller i hvert fald et forløb der giver viden og forståelse for hvorfor kvinderne mistrives.

Kontakt os for en uforpligtende kort snak om mulighederne for ADD eller ADHD udredning hos os.

ADD symptomer hos mænd

ADD symptomer hos voksne mænd er ikke altid det mest omtalte emne, men det er lige så vigtigt at kende til. Så lad os dykke ned i det, sammen.

Der er mange fordomme, når det kommer til ADHD og ADD. En af dem er, at det kun er “de stille piger” med koncentrationsproblemer, som har ADD. Vi ser faktisk de samme ADD symptomer hos voksne mænd, som kæmper med indre uro, tankemylder, bekymringer, søvnproblemer, tanker om fortiden og fremtiden, koncentrationsbesvær, letafledelighed mm. Personlighed, temperament, opvækst og opdragelse spiller også en rolle i forhold til hvordan ADD symptomer hos voksne mænd kommer til udtryk. Man mener der er lige stor forekomst af ADHD og ADD hos mænd og kvinder, men der er utvivlsomt flere drenge, som får diagnosen ADHD end ADD. Det handler bl.a. om at mænd med ADD ikke ses så tydeligt fx i skolen eller på arbejdspladsen. 

Uopmærksomhed

Det første tegn, mange bemærker, er uopmærksomhed. Drenge og mænd med ADD kan ofte synes distraherede, have problemer med at fuldføre opgaver, eller glemme dagligdags ting. Det er vigtigt at huske, at vi alle kan være glemsomme eller distræte fra tid til anden. Men når det begynder at blive et mønster, så kan det være et tegn på ADD.

Problemer med organisering

Mænd med ADD kan også have problemer med at organisere og planlægge. Du ved, de der dage, hvor du bare ikke kan få styr på tingene? Forestil dig at have det sådan næsten hver dag. Det kan være utroligt frustrerende, og det er præcis, hvad nogle med ADD går igennem.

Impulsivitet

Impulsivitet er et andet nøgleområde. Den kan udtrykke sig på mange måder, fra hurtige beslutninger til udfordrende social adfærd. Men husk, impulsivitet betyder ikke nødvendigvis noget dårligt, det handler bare om at forstå og håndtere det på den rigtige måde.

ADD udredning og behandling hos vores psykologer

Hos Mentalt Overskud er vores mission at give dig den viden og de værktøjer, du har brug for til at forstå og håndtere disse udfordringer. Vores psykologer tilbyder både udredning for ADD og skræddersyet terapi til at hjælpe dig med at opnå dette mentale overskud, du søger.

Uanset hvad, husk på, at have ADD ikke er en svaghed. Det er blot en del af den person, du er, og hos Mentalt Overskud er vi her for at hjælpe dig med at navigere i dette. At genkende symptomerne på ADD hos voksne mænd er første skridt på vejen mod forståelse og accept. Så tag skridtet i dag, og få hjælpen og find ud af hvor godt du kan få det.

Behandling af ADD symptomer hos Mentalt Overskud

Hos vores psykologer forstår vi vigtigheden af at forstå symptomerne på ADD og finde effektive måder at håndtere dem på. Vi er her for at give dig den nødvendige information og støtte til at navigere gennem denne udfordrende situation.

Når det kommer til ADD, er det afgørende at være opmærksom på de tidlige tegn på opmærksomhedsunderskud. Nogle almindelige symptomer inkluderer sværhedsgrader med at fastholde fokus, hyppig glemsomhed, impulsivitet og problemer med at organisere opgaver. Disse symptomer kan påvirke både børn og voksne, og det er vigtigt at være opmærksom på dem for at kunne tage de nødvendige skridt.

Forståelse af ADD og dets symptomer er afgørende for at finde de bedste behandlingsmuligheder. Selvom der ikke findes en kur mod ADD, kan der træffes forskellige foranstaltninger for at lindre symptomerne og forbedre den daglige funktion. Medicin, terapi og ændringer i livsstil kan alle spille en rolle i behandlingen af ADD. Det er vigtigt at diskutere disse muligheder med en kvalificeret professionel for at finde den bedste tilgang til individuel behandling.

ADD kan også påvirke voksne, og det er vigtigt at være opmærksom på de unikke symptomer og strategier for håndtering. Voksne med ADD kan opleve vanskeligheder på arbejdspladsen, i relationer og i deres daglige liv generelt. Men der er håb! Ved at identificere de udfordringer, der er forbundet med ADD, kan man tage skridt til at implementere effektive strategier. Dette kan omfatte organisatoriske værktøjer, rutiner og teknikker til at håndtere distraktioner.

Mor-barn relation

Tal med en af vores psykologer

Psykologerne hos Mentalt Overskud er dedikeret til at hjælpe mennesker med at få bedre kontrol over deres symptomer. Vores mission er at tilbyde støtte, information og strategier til dem, der søger at håndtere disse udfordringer. Vi tror på, at en kombination af viden, empowerment og praktiske værktøjer kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for dem, der lever med lidelsen.

Uanset om du er forælder til et barn med ADD eller en voksen, der søger at tackle dine egne symptomer, er vi her for at støtte dig. Gennem vores artikler, vejledninger og ressourcer håber vi at give dig den nødvendige indsigt og motivation til at tage kontrol over dit liv og trives med lidelsen.

Uanset hvor udfordrende livet med ADD kan være, er der altid håb og muligheder for at trives. Lad os hjælpe dig med at opnå mental sundhed og balance.

ADD og ADHD: Hvad er forskellen?

Nogle gange kan det virke som om, at begreberne ADD og ADHD bruges i øst og vest. Men selvom de to betegnelser har meget til fælles, er der faktisk betydelige forskelle. Lad os tage et kig på det, og prøv at få det lidt mere på det rene.

Hyperaktivitet vs. Uopmærksomhed

Hovedforskellen mellem ADD og ADHD ligger i begrebet hyperaktivitet. Personer med ADHD har ofte problemer med hyperaktivitet og impulsivitet, mens de med ADD primært kæmper med uopmærksomhed. Så hvis du kender en person, som har svært ved at sidde stille eller konstant skal være i bevægelse, er der større sandsynlighed for, at det er ADHD snarere end ADD.

Hvordan påvirker det hverdagen?

Nu kan du tænke, hvad betyder det for hverdagen? Godt spørgsmål! For en person med ADD kan det handle om udfordringer med at organisere og fuldføre opgaver, mens en person med ADHD kan have problemer med at kontrollere impulsive handlinger og reaktioner.

add udredning

Er behandlingen den samme?

Både ADD og ADHD kræver individuelle behandlingsplaner. Mens de kan have nogle overlappende metoder, er det vigtigt at skræddersy behandlingen til den enkeltes unikke behov. Og det er her, Mentalt Overskud kommer ind i billedet.

Hos Mentalt Overskud stræber vi efter at give dig de ressourcer, du har brug for, for at navigere i disse udfordringer. Uanset om du selv kæmper med ADD eller ADHD, eller du kender nogen, der gør, er vores mål at hjælpe dig med at forstå og håndtere disse forskelle. At forstå forskellen mellem ADD og ADHD er et vigtigt skridt på vejen mod et bedre mental sundhed. Så tag skridtet i dag, og begynd rejsen mod bedre livskvalitet og forståelse.

Guide: Forstå symptomerne på ADD

At forstå symptomerne på lidelsen kan være en udfordring. Her er en letforståelig liste, der kan hjælpe dig med at genkende de klassiske tegn på denne tilstand:

Problemer med fokus

 • Svært ved at holde tankerne på én ting
 • Nemt distraheret af omgivelserne
 • Glemmer rutinemæssige opgaver
 • Modstand mod aktiviteter, der kræver koncentreret tænkning
 • Udfordringer med at arrangere og planlægge opgaver og aktiviteter
 • Kæmper med at følge vejledninger og fuldføre skole- eller arbejdsrelaterede opgaver

Impulsivitet

 • Udfordringer med at vente på tur.
 • Har en tendens til at afbryde andre

Hyperaktivitet

(ikke altid til stede hos personer med ADD)

 • Konstant rastløshed eller problemer med at sidde stille.
 • Finder det svært at engagere sig i stille aktiviteter.

Få psykologhjælp

Hvis du eller en nærtstående har disse symptomer og det har en negativ indvirkning på hverdagen, bør du overveje at tale med en psykolog. Hos Mentalt Overskud er vores mission at hjælpe folk med at forstå og tackle deres mentale udfordringer, og vi har solid erfaring og viden om emnet ADD.

Forståelse og Håndtering af ADD (Attention Deficit Disorder):
Vejen til en bedre hverdag

ADD er en neuropsykiatrisk lidelse, der udfordrer personers evne til at opretholde koncentration og opmærksomhed over tid. ADD er ofte betegnet som ‘den stille ADHD’, adskiller sig fra ADHD ved at mangle hyperaktivitet og impulsivitet. Selvom det kan være udfordrende, er der flere effektive strategier til at håndtere ADD og forbedre dagligdags funktion og livskvalitet. I dette afsnit kan du læse dybdegående om  symptomerne på ADD, samt tilbyde håndteringsstrategier, der kan indarbejdes i dagligdagen for at fremme mental overskud og trivsel. Hos Mentalt Overskud er det nogle af metoderne vi anvender til at udarbejde en skræddersyet plan sammen dig, når du starter i terapi hos os.

 

Symptomatologi ved ADD

For at navigere effektivt i udfordringerne ved ADD er det essentielt at forstå dets symptomer. Her er en detaljeret gennemgang af de mest almindelige symptomer:

Uopmærksomhed og koncentrationsvanskeligheder

Personer med ADD oplever ofte udfordringer med at bevare opmærksomheden, især i opgaver der kræver vedvarende mental indsats.

Hyppige skift i fokus

Der kan være en tendens til ofte at skifte fokus fra en opgave til en anden, hvilket kan forringe evnen til at fuldføre opgaver effektivt.

Udfordringer med overblik og planlægning

Skabe overblik, planlægge, koordinere og gennemføre aktiviteter kan være særligt udfordrende.

Følelsen af at være mentalt fraværende

En tendens til at være mentalt fraværende eller distræt, hvilket kan påvirke både opgaveudførelse og sociale interaktioner.

Det er også vigtigt at nævne, at mange med ADD kæmper med negative selvbilleder, hvilket kan føre til yderligere psykologisk stress.

Strategier til håndtering af ADD

Når du starter i terapi hos en psykolog hos os, vil I sammen indarbejde effektive strategier i dagligdagen for at håndtere symptomerne ved ADD og forbedre funktionen. Her er nogle nøglestrategier:

Skemaer og struktur

Skemalægning af daglige opgaver og aktiviteter kan hjælpe med at skabe en struktur, der kan gøre det lettere at forblive fokuseret.

Trinvis opdeling af opgaver

Opdeling af større opgaver i mindre, håndterbare trin kan gøre det mere overskueligt og forbedre opgaveudførelsen.

Støtte fra familie og venner

Støtte fra nære relationer kan være uvurderlig. Det er vigtigt at have et støttende netværk, der forstår de udfordringer, ADD medfører.

Professionel vejledning

Rådgivning og terapi kan være effektive i at udvikle coping-strategier og forbedre sociale færdigheder.

Behandlingsmuligheder for ADD

Selvom der ikke findes en kur for ADD, er der behandlingsmuligheder, der kan hjælpe med at mildne symptomerne og forbedre dagligdags funktion.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling kan hjælpe med at forbedre koncentration og reducere uopmærksomhed.

Pædagogisk støtte

Ekstra støtte i uddannelsesmæssige rammer kan være afgørende for succes, både for børn og voksne med ADD.

Træning og støtte i forhold til strukturering

Indlæring af organisatoriske og planlægningsmæssige færdigheder kan være yderst hjælpsomme i håndteringen af ADD.

Ved at indarbejde disse strategier og søge professionel behandling, er det muligt for personer med ADD at leve et fuldbyrdende og produktivt liv. Det første skridt er at søge forståelse og støtte, der kan hjælpe med at navigere i udfordringerne og fremme mental overskud og velvære. Du kan booke tid hos en af vores kompetente psykologer lige her på siden via onlinebookingen.

Behandlingsmuligheder for ADD

Selvom der ikke findes en kur for ADD, er der behandlingsmuligheder, der kan hjælpe med at mildne symptomerne og forbedre dagligdags funktion.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling kan hjælpe med at forbedre koncentration og reducere uopmærksomhed.

Pædagogisk støtte

Ekstra støtte i uddannelsesmæssige rammer kan være afgørende for succes, både for børn og voksne med ADD.

Træning og støtte i forhold til strukturering

Indlæring af organisatoriske og planlægningsmæssige færdigheder kan være yderst hjælpsomme i håndteringen af ADD.

Ved at indarbejde disse strategier og søge professionel behandling, er det muligt for personer med ADD at leve et fuldbyrdende og produktivt liv. Det første skridt er at søge forståelse og støtte, der kan hjælpe med at navigere i udfordringerne og fremme mental overskud og velvære. Du kan booke tid hos en af vores kompetente psykologer lige her på siden via onlinebookingen.