4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

PTSD (Posttraumatisk Stressforstyrrelse)

Hvad er PTSD?

Definition:

 • PTSD (Posttraumatisk Stresstilstand) er en psykisk belastningstilstand, som kan opstå i forlængelse af ulykker, kriser, katastrofer eller langvarig psykisk overbelastning
 • Du får flashbacks, hvor du genoplever de kritiske situationer, du har været igennem
 • Du har ofte også mareridt om hændelserne

Hvor mange har PTSD?

1% af Danmarks befolkning har PTSD

10% soldater som har oplevet krig og katastrofer har PTSD

30% af personer som har oplevet voldtægt har PTSD

Tal fra Sundhed.dk

Hvad er symptomerne på PTSD?

 • Undgåelsesadfærd i forhold til situationer eller steder, der minder om de voldsomme hændelser
 • Mareridt
 • Flashback, hvor du genoplever situationerne
 • Angst
 • Søvnproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Forholder til de nærmeste bliver påvirket
 • Humørsvingninger
 • Svært ved at huske
 • Øget alarmberedskab
selvværd lavt lave psykolog indre kritiker
PTSD symptomer

Tag en online PTSD test

 • Screening for symptomer på PTSD
 • Anonym og gratis
 • Tager 2 min. og få svar med det samme

Har du brug for at tale med en psykolog om PTSD?

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen her på siden, vil vi anbefale, at du taler med en psykolog og får en tid hos egen læge. Vores psykologer har viden og erfaring med behandling af PTSD, samt med undersøgelse af andre grunde til at du oplever disse problematiske symptomer. Stress, angst og andre tilstande kan ligne PTSD, og det kan have betydning både for din egen forståelse af problemet, men også for behandlingen, at komme til bunds i hvad der er galt. Vi passer på dig, og du bliver ikke presset til at tale om noget, som du ikke har lyst til. Det kan tage tid at nærme sig en svær situation eller periode, og det er helt iorden at sige fra undervejs. Vores psykologer vil spørge ind til om det er okay at tale om, eller vi skal tale lidt mere omkring situationen. Sommetider kan det også være hjælpsomt, at tale om hvor meget du er påvirket i hverdagen, og lære brugbare strategier til at håndtere det du lever med.

Hvordan behandler man PTSD?

Vi ved at terapi kan hjælpe på PTSD. At få talt situationen igennem med en psykolog kan bearbejde hændelsen, som kan lande bedre i sindet. Det er også en god idé, at tale med sine nærmeste om situationen. Her vil det være godt at fortælle om hvilke tanker du havde og hvad du kunne mærke i kroppen samt de følelser du havde. Du kan også beskrive hvordan hændelsen påvirker din hverdag, og hvad du har behov for, så dine omgivelser tager hensyn til dig. De fleste mennesker vil opfatte det som en tillidserklæring, at du tør åbne op og fortælle om din sårbarhed. Mange vil gengælde din ærlighed, og fortælle om deres svære ting, og det vil bringe jer tættere sammen. Dine nærmeste venner og familie ved godt og kan mærke, hvis du ikke trives, og i mange tilfælde bliver de lettede over at høre fra dig. Uvisheden er mere skræmmende. Hvis det er en uoverskuelig opgave, kan du sammen med en psykolog få et overblik over din livssituation, og pårørende kan inddrages ved behov. Vi kan hjælpe med at formidle budskaber, så de lander godt og bliver forstået af familien.

Forståelse af kompleks PTSD: En dybere indsigt i traumers kompleksitet

Nogle traumatiske oplevelser resulterer i udfordringer, der går ud over, hvad der typisk beskrives i en traditionel PTSD-diagnose. Dette sker, når vi står over for, hvad eksperter kalder “komplekse traumer”. Disse traumer opstår enten tidligt i livet, udspiller sig over længere tid, nogle gange i årevis, eller de kan være gentagne traumatiske begivenheder, der finder sted på forskellige tidspunkter i ens liv. Sådanne komplekse traumer fører ofte til mere omfattende udfordringer end dem, der ses ved en almindelig PTSD.

ICD-11 ny version af diagnose manual

I den kommende revision af den internationale diagnoseklassifikation, ICD-11, forventes en ny diagnose at blive introduceret: “Kompleks PTSD”. Denne betegnelse blev først foreslået af den anerkendte amerikanske psykiater og traumespecialist, Judith Herman, tilbage i 1992. Selvom den præcise formulering af denne diagnose endnu ikke er offentliggjort, forventes den at indeholde visse fælles træk med den eksisterende PTSD-diagnose.

Misofoni

Udredning for PTSD og kompleks PTSD

Hvis du mistænker, at du eller nogen, du kender, lider af PTSD eller muligvis kompleks PTSD, tilbyder vi udredning og behandling. Udredningen inkluderer kliniske interviews og brugen af spørgeskemaer til at få de nødvendige oplysninger. Kontakt os for yderligere oplysninger. En udredning indenfor PTSD området har ofte en varighed på 3-4 timer som består af en indledende samtale, et par udredningssamtaler og en tilbagemeldingssamtale.

Hvordan adskiller kompleks PTSD sig fra almindelig PTSD?

Her kan du læse om hvordan  kompleks PTSD adskiller sig fra almindelig PTSD. Det er værd at bemærke, at for at modtage en diagnose af kompleks PTSD, skal man også opfylde de kriterier, der er fastlagt for almindelig PTSD. Hvis man ikke opfylder disse kriterier, kan man ikke diagnosticeres med kompleks PTSD.

Symptomer ved kompleks PTSD inkluderer:

1. Problemer med følelsesmæssig regulering: Dette omfatter to typer af følelsesmæssige udfordringer. Den første involverer intense følelsesmæssige reaktioner i situationer, hvor andre reagerer mere behersket. Det kan tage lang tid at vende tilbage til en rolig tilstand efter sådanne reaktioner. Der kan også være en øget sårbarhed over for følelsesmæssige sår, samt vanskeligheder med at kontrollere vrede.

Den anden type manifesterer sig som en tendens til at “lukke ned” følelsesmæssigt. Det kan føre til en begrænset evne til at føle glæde og lyst. Når en person konfronteres med situationer, der minder om deres traumer, kan de opleve dissociation, hvor de midlertidigt mister kontakten med virkeligheden.

2. Lavt selvværd: Selvbilledet kan ofte være præget af tanker om egen uværdighed, skyldfølelse og skam.

3. Svære relationer: Kompleks PTSD påvirker også ens evne til at opretholde sunde relationer. Dette kan inkludere problemer med at opbygge tillid til andre, frygt for at blive forladt eller forrådt, vanskeligheder med nærhed og intimitet, samt udfordringer med at sætte grænser i tætte relationer.

PTSD

Flere kvinder end mænd har PTSD

Forskning viser, at kvinder har højere forekomst af PTSD end mænd

Tal fra Regioner.dk

Langvarige effekter af Posttraumatisk Stress

I en omfattende undersøgelse fra USA, kendt som NCS-studiet, opdagede forskeren Kessler og hans kolleger, at mere end en tredjedel af individer, der lider af PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse), ikke oplevede fuld bedring, selv efter mange års forløb. Dette rejser vigtige spørgsmål omkring varigheden og kroniciteten af PTSD i forskellige tilfælde.

Undersøgelsen identificerede også de mest almindelige traumatiske begivenheder, der var forbundet med PTSD. For mænd var krigsrelaterede traumer øverst på listen, mens seksuelle overgreb var mest fremtrædende blandt kvinder.

Flere studier har udforsket forløbet af PTSD, især i grupper af mennesker, der har været udsat for specifikke traumer, såsom voldtægt, tortur, krig eller naturkatastrofer. Varigheden af PTSD kan variere betydeligt og er påvirket af forskellige faktorer, herunder traumets karakter og sværhedsgrad.

Yderligere forskning har også vist, at risikoen for kronicitet i tilfælde af PTSD er højest blandt dem, der har været involveret i de mest alvorlige ulykker eller katastrofer, som f.eks. redningspersonale.

Vold eller alvorlige jordskælv

Blandt en gruppe på 78 armeniere, der oplevede alvorlig vold, alvorlige jordskælv eller mildere jordskælv, havde henholdsvis 89,5 %, 86,2 % og 13,8 % PTSD 1½ år efter traumet. Efter 4½ år var tallene steget til 94,7 %, 73,3 % og 6,9 %. Bemærkelsesværdigt var, at sværhedsgraden af PTSD ikke var faldet mellem de to undersøgelsesperioder for dem, der havde oplevet alvorlig vold eller alvorlige jordskælv.

14-24 årige bedring

I en tysk-amerikansk epidemiologisk undersøgelse, blev 125 unge mennesker i alderen 14-24 år identificeret med kriterier eller “subtærskel”-kriterier for DSM-IV PTSD efter forskellige typer traumatiske oplevelser. Efter en opfølgningsperiode på 34-50 måneder opfyldte 56,7 % af dem med “subtærskel”-PTSD stadig kriterierne for PTSD, mens 42,9 % af dem med PTSD ikke længere opfyldte diagnosen. Den gennemsnitlige bedringssats for hele gruppen var 52 %.

Vietnamkrigen

En undersøgelse af 61 veteraner fra Vietnamkrigen med PTSD afslørede et typisk forløb, der inkluderede en signifikant stigning i antallet af PTSD-symptomer i de første cirka to år efter krigen. Derefter fulgte en langsommere forværring af symptomerne, der fortsatte indtil undersøgelsen blev afsluttet 24 år efter krigen. Overraskende nok var dette forløb tilsyneladende uafhængigt af behandling med antidepressiva eller hospitalsindlæggelse.

Komorbiditet - andre diagnoser som ofte følges med PTSD

Det er meget almindeligt, at flere psykiatriske diagnoser findes hos en person. Det kaldes komorbiditet. De diagnoser man ofte ser i kombination med PTSD er: agorafobi, panikangst, depression, dystymi, social fobi, generaliseret angst, enkelt fobi, alkoholmisbrug og alkoholafhængighed. Det er en god idé, at tale med en specialiseret psykolog i forhold til udredning for PTSD, før der kan tages stilling til hvad udredningen indeholder. Hos Mentalt Overskud skræddersyr vi alle udredningsforløb.

Identifikation af potentielle PTSD-Symptomer: Vigtigheden af at spørge

Mennesker, der lider af PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse), kan præsentere sig med en række symptomer, der ikke altid er åbenlyst relateret til en traumatisk begivenhed. Disse symptomer kan inkludere depressive symptomer, generaliseret angst, fysiske klager, irritabilitet, nedsat arbejdsevne og søvnproblemer. Ofte er det ikke umiddelbart tydeligt for patienten selv, at disse symptomer er knyttet til en tidligere traumatisk oplevelse, især hvis der er gået mange år siden traumet fandt sted.

Vores psykologer hos Mentalt Overskud kender vigtigheden af individuel behandling, og vi er altid omhyggelige med at spørge ind til eventuelle traumatiske oplevelser i deres liv, især når personer præsenterer sig med uforklarlige fysiske symptomer og hyppige besøg hos deres læge. Spørgsmålene bør være målrettede og omfatte forskellige former for traumer, såsom overfald, voldtægt, trafikulykker, seksuelt misbrug i barndommen og traumatiske fødselsoplevelser.

Ved at stille disse spørgsmål kan psykologerne bidrage til at identificere mulige PTSD-symptomer og tilbyde passende støtte og behandling til de personer, der har brug for det. Tidlig opdagelse og intervention kan have afgørende betydning for dit helbred og livskvalitet.

Behandling af PTSD: Forskellige terapiformer og effektivitet

PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse) er blevet udforsket med forskellige former for psykoterapi, og nogle af disse tilgange har gennemgået kontrolleret forskning. Blandt de mest undersøgte metoder er KAT (Kognitiv Adfærdsterapi), psykologisk stresskontrolbehandling, og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Lad os se nærmere på disse behandlingsformer:

 

 1. KAT (Kognitiv Adfærdsterapi): KAT anvender kognitiv omstrukturering sammen med eksponering for traumatiske minder og udfordring af undgåelsesadfærd, der kan følge efter traumet. Nogle KAT-tilgange inkluderer også psykologisk stresskontrolbehandling som en supplerende metode. Specifikt kan traumefokuseret KAT, som f.eks. Foas “prolonged exposure” terapi, involvere patienten, der giver en detaljeret beretning om traumet i en af de første sessioner. Dette optages på bånd og gentages som hjemmeopgave.

 

 1. Psykologisk Stresskontrolbehandling: Denne behandlingsform sigter mod at hjælpe personer med at mestre angst og symptomer på øget arousal, såsom søvnproblemer, irritabilitet og sammenfaren. Dette opnås gennem teknikker som positive indre monologer, tankestopmetoder, afspændingsøvelser og åndedrætsteknikker.

 

 1. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): EMDR er en metode, der kombinerer eksponering for traumatiske minder med en særlig teknik, hvor du følger psykologens fingerbevægelser eller anden bilateral sansefokusering, såsom øjenbevægelser. Dette hjælper med at reducere de følelsesmæssige reaktioner på traumeminderne.

 

Det er vigtigt at bemærke, at behandlingsformerne typisk er kortvarige, med en typisk varighed på 8-12 sessioner. Valget af behandlingsmetode afhænger af dine individuelle behov og præferencer. Effektiviteten af ​​disse terapier kan variere fra person til person, og det er vigtigt at finde den tilgang, der bedst passer til den enkeltes unikke situation.

ADHD-test

Psykologisk debriefing: En effektiv behandlingsmetode efter traumatiske begivenheder

Psykologisk debriefing er en behandlingsmetode, der har fået bred anvendelse som en reaktion på eksponering for traumatiske oplevelser. Oprindeligt blev psykologisk debriefing introduceret som en specifik tilgang til at hjælpe indsatspersonale i forbindelse med deres arbejde i forhold til traumatisk begivenheder. Denne metode involverede gruppeinterventioner og en enkelt behandlingssession. Med tiden er metoden blevet adopteret i andre sammenhænge og er nu også anvendelig på individniveau. Det primære mål med psykologisk debriefing er at hjælpe en person med at bearbejde de emotionelle aspekter af en traumatisk begivenhed kort tid efter traumet har fundet sted. Formålet er at forebygge udviklingen af senere traumatiske reaktioner, herunder udviklingen af PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse). På nuværende tidspunkt bruges begrebet ofte som en synony m med akut krisehjælp. Denne behandlingsmetode har vist sig at være en effektiv måde at støtte personer, der har været udsat for traumatiske oplevelser, og hjælpe dem med at håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå som følge af disse begivenheder.

Kontakt os i dag og få en uforpligtende 10 min. telefonsamtale om mulighederne for udredning og behandling af PTSD hos vores specialiserede psykologer.

At leve med PTSD

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er en tilstand, der kan opstå som en mørk skygge efter traumatiske oplevelser, og som kan have en langvarig indvirkning på menneskers liv. I Danmark, ligesom mange andre steder, genlyder ekkot af sådanne oplevelser gennem mange menneskers liv, og statistikker viser, at en betydelig del af befolkningen vil støde på PTSD på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Forestil dig at bære en rygsæk, der bliver tungere for hvert skridt, du tager. For dem, der lever med PTSD, kan livet føles netop sådan – en konstant rejse med en usynlig byrde. Denne tilstand diskriminerer ikke; den kan ramme enhver, der har været igennem en traumatisk begivenhed, fra det pludselige tab af en elsket til de forfærdelige oplevelser med misbrug eller ulykker.

Symptomerne på PTSD er lige så forskellige som de individer, det berører. De kan vise sig som påtrængende tanker, mareridt eller flashbacks, hvor den traumatiske begivenhed afspilles i sindet, uopfordret og ofte levende. Det er ikke kun sindet, der bærer byrden; kroppen holder også regnskab, med øget uro, søvnbesvær og en forhøjet kamp-eller-flugt-reaktion.

For dem, der kæmper med denne tilstand, kan vejen til at genvinde ens selvopfattelse synes uoverkommelig. Men det er vigtigt at huske på, at PTSD ikke er et tegn på svaghed, men et bevis på overlevelse. Og overlevelse er kun begyndelsen; bedring er det næste kapitel.

Afslutningsvis er PTSD en kompleks og udfordrende tilstand, men det er også en, der kan håndteres og behandles med den rette støtte og ressourcer. Uanset om du lever med PTSD, kender nogen, der gør, eller er en sundhedsprofessionel på området, husk at bedring ikke kun er en mulighed, men en sandsynlighed. Med empati, forståelse og den rette vejledning er rejsen mod mental overskud inden for rækkevidde for alle.

ACT acceptance and commitment therapy psykolog angst depression

PTSD - en global tendens

Hos Mentalt Overskud tilbyder vi både udredning for PTSD og terapi som behandlingsform til PTSD. Vi er et team af psykologer som supplerer hinanden, så du får den bedst mulige behandling. For personer med PTSD kan deltagelse i terapier såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) være transformerende. Disse terapiformer fungerer ved at hjælpe individer med at bearbejde deres traume i et sikkert miljø, hvilket gradvist mindsker dets indflydelse på deres liv.

I Danmark afspejler forekomsten af PTSD globale tendenser, med en betydelig del af befolkningen, der oplever denne tilstand på et eller andet tidspunkt. Men samtalen om mental sundhed udvikler sig, med øget bevidsthed og mindre stigmatisering. Denne forandring er afgørende, da den åbner døre for, at individer kan søge hjælp uden frygt for at blive dømt.

Gratis psykolog samtale

Ring eller skriv en mail til os, hvis du ønsker hjælp til at vælge den bedste psykolog til dig, eller få svar på spørgsmål om terapi eller udredning hos os.

Psykolog angst

Julie Aasbjerg Andersen

Autoriseret Cand. Psych. og indehaver af Mentalt Overskud