4.0

psykolog five star trustpilot 5

Undervisning - supervision - kursus - temadage

Vi tilbyder

 • Ekstern supervision til psykologer på vej mod autorisation
 • Gruppesupervision med psykologer på ved mod autorisation
 • Gruppesupervision af miljøterapeutisk personale
 • Debriefing af pædagogisk personale efter belastende, svære situationer
 • Psykologfaglig rådgivning og input til behandlingsarbejde herunder deltagelse ved behandlingskonferencer, netværksmøder mv.
 • Rådgivning og psykoedukation til forældre og pårørende (skræddersyede forløb)
 • Ekstern individuel supervision til pædagogisk/miljøterapeutisk personale eller psykologer
supervision undervisning

Udtalelser

"Julie medvirker til en kæmpe opkvalificering af det faglige niveau på Søegaards behandlingskonferencer, hvor hun altid er særdeles velforberedt og engageret i vores målgruppe, samt har en virkelig fin tilgang til de miljøterapeuter, som arbejder med vores unge i dagligdagen. Derudover er vi utrolig glade for den indsats Julie leverer ift. den individuelle terapi med vores målgruppe, som føler sig mødt med forståelse, empati og en høj grad af faglig kvalitet"
generaliseret angst behandling
Mads Søegaard
Leder af Fonden Søegaard. Underviser og supervisor hos Center for Miljøterapi
"I worked closely with Julie on various occassions, and she is a very helpful and dedicated person, always prompt in her responses no matter how busy. She is a well organised and structured professional"
generaliseret angst behandling
- Line Blondin Sulsbrück
EA for Vice President, Global Head of STM
"Psykolog Julie Aasbjerg Andersen er en reflekterende, engageret og indsigtsfuld psykolog. Hun er derudover et varmt menneske som ikke giver op let"
generaliseret angst behandling
Helle Østerby Andersen
Cand. Psych. Specialist i børnepsykologi, Groupanalyst, Psychoanalyst
"I have had the pleasure to work with Julie and experience her dedication and enthusiasm about her work. Her high level of ambitions drives her to always become better at what she does. She uses her outgoing character well in mettings and interviews"
generaliseret angst behandling
Johnny Rønne Hesselholt
HR Partner at Danish Red Cross
"Julie er min tidligere kollega og en utrolig dygtig psykolog. Jeg kan varmt anbefale at søge psykologhjælp hos Julie"
generaliseret angst behandling
Mette Bremer
Specialpsykolog, Autoriseret Børne- og Ungepsykolog

Tilfredshed og stort udbytte

Vores psykologer har mere end 10 års erfaring med supervision, kurser og konsulentydelser indenfor socialpsykiatri, kommune, STU og andre private organisationer.

Vi laver skræddersyede løsninger fordi udbyttet afhænger af hvor godt indholdet passer til modtager og målgruppe

Vores erfaring

Vi har mere end 12 års solid erfaring indenfor områderne:

 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Privat praksis individuel terapi og gruppeterapi
 • Voksenpsykiatri
 • Socialpsykiatri
 • Kriminalforsorg
 • Retspsykiatri

Metode

 • Psykodynamisk
 • Mentaliseringsbaseret
 • Kognitiv
 • Systemisk Narrativ
 • Metakognitiv
 • NLP Coaching
 • ISTDP
 • Kognitiv Adfærdsterapi
 • ACT Acceptance and commitment therapy

Den medmenneskelige tilgang

Vi mener det er en særlig opgave at arbejde med personer, som har svære livsudfordringer. Som fagpersoner bruger vi os selv som redskab med vores personligheder. Det kræver mod, stærk faglighed og vedholdenhed.

For os handler supervision om at være sine faglige metoder bevidst, men også om at være sig sin professionelle og medmenneskelige tilgang bevidst samtidig med vi passer på os selv.

Vi tager udgangspunkt i de udfordringer og ønsker hver person/gruppe står med, og laver altid skræddersyede løsninger.

borderlinern

Kurser og temadage

Vi tilbyder skræddersyede kurser til opholdssteder, kommuner, STU’er mm. Her er eksempler på de emner vi har lavet uddannelse indenfor:

 1. Temadag om psykiatrisk udredning af børn, unge og voksne
 2. ADHD/ADD hos unge og voksne
 3. Vredeshåndtering
 4. IQ kognitiv udredning
 5. Mentaliseringsbaseret metode og behandling
 6. Narrativ metode og behandling
 7. Asocial og udadreagerende adfærd

Hvad er supervision?

Supervision skal være et frirum, hvor refleksioner får plads på en konstruktiv og løsningsorienteret måde. Her er afgiftning mulig, så du som fagperson kan vende tilbage til arbejdet med ny energi. Du får en forståelse for de situationer du oplever i arbejdet, og ser dem på en nuanceret måde.

Vi tilpasser altid supervisionens metode til målgruppen, og er fleksible i forhold til jeres behov.

Samarbejdspartnere

Fonden Søegaard 2019-nu

Miljøterapeutisk opholdssted nær Holbæk. Der er plads til 14 unge og stedet tilbyder udslusning og efterværn. Søegaard arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret metode.

Vi løser følgende opgaver for Søegaard: individuel terapi med de unge, deltagelse på behandlingskonferencer, psykologfaglig rådgivning og sparring, deltagelse ved netværksmøder, input til statusrapporter mv.

Læs mere om Søegaard her:

https://soegaard.nu/

Dankbar 2020-nu

Tilbud og behandlingsforløb for sårbare børn og unge herunder skole, STU, aflastning, og behandling af psykiske problematikker.

Vi udfører gruppesupervision for Dankbars tværfaglige personale

Dankbar | STU, aflastning og til børn og unge på Sjælland |

Familiehuset i Egedal kommune 2023-nu

Familiehuset støtter børn, unge og familier vha. pædagogisk og/eller terapeutisk vejledning herunder afklaring af den unges eller familiens udfordringer.

Vi udfører individuel supervision og gruppesupervision af tværfagligt personale (personer med pædagogisk, terapeutisk baggrund samt psykologer) i familiehuset.

Familiehuset Egedal 

Egedal Ungehus, Egedal kommune 2023-nu

Miljøterapeutisk Døgninstitution for unge. Vi udfører gruppesupervision af tværfagligt samt ledelse personale i Ungehuset.

Fællesskabet Fanefjord Fond 2021-nu

Stedet tilbyder flere tilbud indenfor socialpsykiatrisk regi herunder: projektafdeling, tre opholdssteder, udslusning, efterværn og skole.

Vi løser følgende opgaver for Fanefjord: Gruppesupervision af tværfagligt, pædagogisk personale, afholdelse af temadage, uddannelsesdage samt akutte debriefing opgaver.

Fællesskabet Fanefjord Fond – – opholdssteder, fællesskole, projektafdelinger (fanefjord-fond.dk)

 

Fonden Fællesskolen 2021-nu

Skoletilbud til unge som har behov for særligt tilrettelagt undervisning grundet personlige, sociale og eller faglige udfordringer. 

Vi løser følgende opgaver for Fællesskolen: Gruppesupervision af tværfagligt, pædagogisk personale, afholdelse af temadage og uddannelsesdage..

Fonden Fællesskolen

 

Behandlingsstederne Søbæk - Fjordsang 2022-nu

STU for elever 0.-10. klasse. Skoletilbud til børn og unge som har behov for særligt tilrettelagt undervisning grundet personlige, sociale og eller faglige udfordringer. 

Vi løser følgende opgaver for Fjordsang: Gruppesupervision af tværfagligt, pædagogisk personale,