4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Infantil autisme

Forståelse, udredning og terapi hos erfarne psykologer

Velkommen til Mentaltoverskud.dk – din pålidelige kilde til forståelse, udredning og terapi for infantil autisme. Vi er et dedikeret team af erfarne psykologer, der er specialiserede i at støtte børn og familier gennem hele rejsen med at forstå og håndtere infantil autisme. Vores mål er at tilbyde tidlig intervention og terapeutisk støtte, der kan skabe en positiv og livsforandrende indvirkning.

ACT terapi angst depression mental robusthed

Sådan foregår en udredning for infantil autisme hos Mentalt Overskud

En udredning består af flere møder, hvor du kommer til vores praksis i Lyngby og bliver stillet relevante spørgsmål, som du svarer på så godt du kan. Du kan bestille tid til den første udredningssamtale her på siden, eller du kan bede os om at kontakte dig via mail eller tlf. Resten af forløbet planlægges sammen med psykologen, når I mødes.

Psykologen har ansvaret for samtalerne, og vil stille dig spørgsmål om din opvækst, dit nuværende liv fx skole, uddannelse, job eller karriere, familie, venner og fritidsinteresser.

Når psykologen har alle de nødvendige informationer, laves en udredningsrapport. I den beskrives udredningsforløbet, hvilke psykologiske undersøgelser der er foretaget, og hvad undersøgelsen viser. I dette tilfælde om der er symptomer på en autisme diagnose. Der kan også være forslag til videre udredning eller behandling.

Du kommer til en tilbagemeldingssamtale hos psykologen, hvor udredningsrapporten gennemgås med dig, og du kan stille spørgsmål. Du får rapporten med dig ved samtalens afslutning, eller du kan vælge at få den tilsendt.

Hvad er infantil autisme?

Infantil autisme, også kendt som tidlig barndomsautisme eller klassisk autisme, er en kompleks udviklingsforstyrrelse, der påvirker kommunikation, social interaktion og adfærd hos børn. De første tegn på infantil autisme kan begynde at vise sig i en meget ung alder, typisk inden for de første tre leveår. Det er afgørende at forstå, at hvert barn med infantil autisme er unikt, og derfor kan symptomer og behov variere betydeligt.

Infantil autisme manifesterer sig gennem en række symptomer, der kan påvirke forskellige områder af barnets liv. Nogle af de almindelige symptomer inkluderer:

Symptomer på infantil autisme

 • Nedsat social interaktion: Børn med infantile autisme kan have svært ved at forstå og engagere sig i sociale interaktioner. De kan have begrænset øjenkontakt, manglende evne til at forstå følelser hos andre og vanskeligheder med at etablere venskaber.
 • Begrænset kommunikation: Kommunikation kan være udfordrende for børn med infantil autisme. Nogle børn udvikler ikke sprog, mens andre kan have gentagende og begrænsede udtalelser eller bruge sprog på en usædvanlig måde.
 • Gentagende adfærdsmønstre: Børn med infantil autisme kan udvise gentagende adfærd, som eksempelvis at gentage ord eller sætninger, have intense interesser for bestemte objekter eller rutiner, og udføre gentagne kropsbevægelser.
 • Sensoriske overfølsomheder: Mange børn med infantil autisme oplever sensoriske overfølsomheder, hvor visuelle, auditive eller taktile stimuli kan være overvældende eller foruroligende.

Forældre og infantil autisme: Tidlig Intervention og støtte

For forældre til børn med infantil autisme kan diagnosen være en følelsesmæssig udfordring, men det er vigtigt at vide, at der er hjælp og støtte til rådighed. Tidlig intervention er afgørende for at hjælpe børn med infantil autisme med at udvikle nødvendige færdigheder og minimere potentielle udfordringer.

generaliseret angst behandling

Diagnose og udredning af infantil autisme

En tidlig og præcis diagnose er nøglen til at give barnet den rette støtte og intervention. Hos Mentalt Overskud tilbyder psykologerne vi omfattende udredningsprocesser, der involverer observationer, interviews og vurderinger. Vores erfarne team af psykologer er specialiserede i at identificere tegn på infantil autisme. Vi udvikler altid individuelle behandlingsplaner.

Skab en positiv fremtid med de udfordringer som har formet jeres liv

Vores psykologer er her for at hjælpe dig og dit barn med at skabe en positiv fremtid trods udfordringerne ved infantil autisme. Vores engagement i at levere tidlig intervention, terapeutisk støtte og individuel omsorg kan gøre en afgørende forskel i barnets udvikling og familiens livskvalitet. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan være en del af jeres rejse mod en lysere fremtid. Vi er her for at støtte, vejlede og hjælpe jer med at opnå det bedste mentale overskud.

Psykologen har ansvaret for samtalerne, og vil stille dig spørgsmål om din opvækst, dit nuværende liv fx skole, uddannelse, job eller karriere, familie, venner og fritidsinteresser.

Terapeutisk støtte til børn med infantil autisme

Terapi kan spille en central rolle i at hjælpe børn med infantil autisme med at udvikle kommunikationsfærdigheder, forbedre sociale interaktioner og håndtere udfordrende adfærd. Vores terapeuter arbejder tæt sammen med børn og deres familier for at skræddersy terapiforløb, der passer til barnets unikke behov og styrker.

test for ADD psykolog udredning terapi

Vigtigheden af udredning og behandling

 1. Forskning viser, at omkring 1 ud af 54 børn bliver diagnosticeret med autisme.
 2. Autisme er ikke en sjælden tilstand, og det er vigtigt at få en korrekt diagnose og behandling for at opnå bedre livskvalitet.
 3. En professionel udredning kan give dig klarhed om din tilstand og hjælpe dig med at forstå dine styrker og udfordringer.
 4. Terapi kan hjælpe med at øge selvforståelse og selvværd samt give dig redskaber til at navigere i hverdagens udfordringer.

Få støtte til livet med autisme

Psykologerne hos Mentalt Overskud hjælper ofte personer med autisme indenfor områderne: 

 1. Accept og forståelse: Blive accepteret og forstået af andre. Bliv respekteret og anerkendt for dine ønsker, din unikke måde at tænke, opfatte og kommunikere på

 2. Skab social forbindelse: Selvom sociale interaktioner kan være udfordrende for personer med autisme, kan du få meningsfulde relationer og forbindelser. Få hjælp til at kunne opbygge venskaber, danne romantiske relationer og være en del af fællesskaber.

 3. Selvudvikling: Forstå dig selv bedre og lær at udvikle dine individuelle styrker og interesser. Find muligheder for personlig vækst og selvrealisering, hvor du kan udfolde dine talenter og opnå dit fulde potentiale.

 4. Selvstændighed: Bliv  selvstændig i dit daglige liv ved at kunne klare dig selv i daglige opgaver, have et job eller en karriere, og være i stand til at træffe egne beslutninger.

 5. Håndtering af udfordringer: Få strategier og værktøjer til at håndtere de udfordringer, som du oplever. Dette kan omfatte at lære at håndtere sensoriske overfølsomheder, regulere følelser, tackle ændringer og etablere rutiner, samt opnå bedre kommunikationsfærdigheder.

 6. Livskvalitet og trivsel: Få en god livskvalitet og trivsel. Fokus på at nyde livet, føl dig tilfreds og opnå en balance mellem dine individuelle behov og de krav, der stilles af omgivelserne.

Psykologerne hos Mentalt Overskud er her for at støtte personer med autisme i at opnå disse ønsker og behov. Vi tilbyder udredning og terapi, der er skræddersyet til at hjælpe dig med at navigere i livet med autisme og opnå trivsel og balance. Uanset om du har fået stillet en autisme diagnose som infantil autisme eller aspergers syndrom, eller du ønsker udredning, er vi klar til at hjælpe.

Mød psykolog eksperten Mai som tilbyder udredning af infantil autisme, terapi og rådgivning til forældre og pårørende

Autisme test børn

Hos Mentalt Overskud kan du møde psykolog Mai, som har mange års erfaring indenfor psykiatrisk udredning af børn, unge og voksne med autistiske vanskeligheder.

Læs mere om Mai

PPV BØRN PSYKOLOG

Vores hyggelige psykolog praksis er indrettet til at give dig en følelse af tryghed og ro, når du kommer til udredningsmøderne. Psykologen byder på vand, og du kan altid få en pause undervejs, hvis du har brug for det.

Autisme udredning FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en udredning?

En udredning er individuelt tilpasset dig, og derfor har den ikke en fast pris. Kontakt os for pris.

Kan en psykolog diagnosticere?

Ja det kan vi godt. Psykologer laver udredninger i psykiatrien og vi udreder for lokale psykiatere, som efterfølgende opstarter medicinsk behandling. Udredningen psykiatere og psykologer laver er de samme undersøgelser.

Kan jeg få tilskud til udredning?

Hvis du skal undersøge om du kan få tilskud via Sygeforsikring DK, sundhedsforsikring eller betalt af arbejdspladsen, skal du kontakte de nævnte instanser og spørge dem ad. Få gerne svaret på skrift, og så tager vi en dialog om du selv betaler og får refusion fra din forsikring, eller om vi direkte skal fakturere din arbejdsplads eller forsikring.

Jeg har ikke råd til en udredning, kan jeg få rabat?

Vi har en meget rimelig pris på en fuld udredning. Flere steder koster udredninger mellem 17-25.000,- og vi har allerede placeret os et godt stykke under dette, så flere kan være med. Vi har derfor ikke mulighed for at give yderligere rabat. Vi tilbyder hurtig tid til udredning, og mange er glade for at få afklaring hurtigt.

Hvordan får jeg medicin?

Vi har ikke en psykiater tilknyttet hos os. Når du bliver udredt hos os, får du i afslutningen af forløbet en udredningsrapport med dig, som du kan tage med til fx egen læge eller privatpraktiserede psykiater og drøfte behandling. En psykiater kan symptomerne om det er relevant med medicin for fx at dæmpe angst, OCD eller andre symptomer. Autisme i sig selv kan ikke medicineres.

Kan psykologer udskrive medicin?

Det kan vi ikke, men finder vi ud af at du har ADD eller ADHD, kan du tage udredningsrapporten med til egen læge eller en psykiater og drøfte behandlingsmuligheder

panik angst psykolog terapi