psykolog PTSD

ADHD udredning

Hvordan foregår en ADHD udredning?

Her kan du læse om hvordan en ADHD udredning foregår hos os. Vores psykologer er specialiseret indenfor udredning af unge og voksne med ADHD og ADD. Vi har erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrisn, voksenpsykiatrisn og privatpraksis. Vi gennemgår alle udredninger sammen og skræddersyr alle vores udredningsforløb, fordi vi er alle forskellige, og det kræver naturligvis en individuel behandling..

Sådan ser forløbet ud

psykolog udredning

Book en samtale

Book en tid online

eller ring på tlf. 60 10 00 80

Første samtale

Tal med en psykolog, som stiller dig spørgsmål og vurderer om en udredning er vejen frem

Udredning samtaler

Udredningen sker over flere samtaler, hvor du besvarer spørgsmål og får skemaer med hjem til afkrydsning

Tilbagemelding

Du får tilbagemelding på udredningen og får en skriftlig rapport med hjem

Hvordan kan vi hjælpe?

 • Udredning af unge og voksne med symptomer på ADHD

 • Samtaleterapi med fokus på strategier og håndtering af symptomerne

 • Rådgivning og vejledning til et lette liv med lidelsen

 • Rådgivning og psykoedukation til forældre, ægtefælle og familiemedlemmer

 • Hjælpe med viderehenvisning til læge, psykiater eller kommune

ADHD test

ADHD test online

Tag en ADHD test gratis her på siden

 • tager få minutter
 • fortrolig screening for symptomer
 • svar med det samme

Hvorfor skal du vælge os?

Vi tilbyder

 • Erfarne psykologer
 • Flere psykologer ind over alle udredninger
 • Skræddersyede forløb
 • Prisvenlig udredning
 • Kort ventetid
 • Mulighed for opstart i terapi efter endt udredning
 • Gennemarbejdet udredningsrapport
ADHD udredning

Udredning unge

En ADHD udredning af unge kræver deltagelse fra dels den unge, men også fraen eller begge forældre. Er den unge under 18 år, kræver samtaleterapi og udredning, at der er samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Til første samtale kan en eller begge forældre deltage i dele af eller hele samtalen alt afhængig af hvad den unge har det bedst med. Det aftales direkte med den psykolog, som skal lave udredningen. Nogen unge ønsker plads og fortrolighed, mens andre er mere trygge ved, at forældre er med. Begge dele er helt normalt.

Udredning af unge består typisk af følgende elementer:

 • Første samtale
 • Udlevering af spørgeskemaer til afkrydsning
 • Interview undersøgelser
 • Samtale med en eller begge forældre uden den unge
 • evt. skoleudtalelse fra en lærer hvis muligt
 • Tilbagemeldingssamtale
Efter endt udredning får man udleveret en rapport, som indeholder resultaterne af udredningen. Den er fortrolig, og deles ikke ud af vores praksis. Mange ønsker at starte i terapi efter udredningsforløbet, og det kan både være hos den psykolog, som har foretaget udredningen eller hos en af vores andre psykologer.

Udredning voksne

Udredning af voksne består af forskellige elementer, og vil typisk indeholde følgende som du er en del af:

 • Første samtale
 • Udlevering af spørgeskemaer til afkrydsning
 • Interview undersøgelser
 • Tilbagemeldingssamtale

Når psykologen har stillet dig alle de relevante spørgsmål, konfererer vi al den indsamlede information med hinanden indbyrdes i praksissen, for at kvalitetssikre udredningen. Afslutningsvis udfærdiger vi en udredningsrapport, som vi gennemgår med dig ved tilbagemeldingssamtalen. Denne gennemlæses også af flere psykologer, så vi kan stå inde for vurderinger og diagnoser.

Mange synes det er trygt at opstarte samtaler med den psykolog, som har udredt efter undersøgelsen er slut. Det giver god mening, da psykologen allerede har indgående kendskab til dig og dit liv. Terapien skræddersys til dit behov, og udfordringer. Det er også muligt at starte i terapi hos en af vores andre psykologer, som kan have den fordel, at du starter “på en frisk” hos en psykolog, som ikke har udredt dig.

psykologisk udredning psykolog

Hvad kan man bruge en udredning til?

Mange gør sig tanker om behandling og medicin allerede inden de er blevet udredt. Det er helt normalt, og en del af processen i at prøve at finde ud af hvad der kan hjælpe på den tilstand man oplever. Vi anbefaler at du forholder dig åbent overfor tanker og følelser, der kan dukke op under et udredningsforløb. Der kan både melde sig følelser af lettelse over at blive taget alvorligt, få talt om sin situation, men der kan også opstå svære følelser. Både følelser af sorg over at have haft det svært så længe, kæmpet hele livet uden at vide hvorfor, måske tanker om at det hele kunne være gået anderledes, havde du fået hjælp tidligere. Det er lidt af en proces at blive udredt, men vi oplever at mange er lettede over afklaringen – uanset hvad udredningen viser. Alene det ikke at skulle gå med tankerne alene giver mental ro. Når vi ved hvad det handler om, kan vi bedre få den rette hjælp.

At blive udredt eller ikke at blive udredt

Mange er i tvivl om de skal vælge at blive udredt. Det vi plejer at sige til dem er: Enten har du ADHD eller også har du ikke ADHD – det ændrer sig ikke uanset om du bliver udredt eller ej. Naturligvis kan vi godt følge, at det har en betydning for personers selvbillede og identitet at vide, at de har/ikke har ADHD, og respekt for det. Men selve udredningen betyder ikke noget for om du har ADHD eller ej. Udredningen kan give dig en afklaring, og mulighed for at opsøge hjælp fx i form af medicin, hvis du ønsker dette. Du kan også vælge ikke at få medicin, men i stedet arbejde med udfordringerne terapeutisk. Du skal finde din egen vej i det, og vi står klar til at hjælpe med råd og vejledning, udredning eller terapi, skulle du få behov for en drøftelse af hvad du skal vælge.