Psykolog lyngby

Hvad er ADHD?

Definition:

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) er en diagnose som på dansk hedder ”forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet”

ADHD symptomer

 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesproblemer
 • Hyperaktivitet ydre eller indre i form af tankemylder
 • Risikoadfærd
 • Lav impulskontrol
 • Opmærksomhedsbesvær
 • Letafledelighed
 • Talepres
 • Perfektionisme
 • Problemer med at planlægge, afslutte opgaver
 • Dårlig tidsfornemmelse
 • Ustabilt energiniveau igennem dagen (god energi efterfulgt af massiv træthed)
 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Rastløshed
 • Søvnvanskeligheder
 • Temperament
 • Vredesudbrud
ADHD voksne

ADHD vs ADD

Der er lige så mange piger som drenge, der har ADHD. Flere drenge bliver opdaget tidligere, da piger ofte er mindre udadreagerende og hyperaktive. Det kan være meget forskelligt hvordan ADHD viser sig.

Før troede man at det var uartige drenge, som kom i slagsmål. I dag er der mere fokus på individuelle forskelle. For eksempel kan det være svært at spotte hos piger, som fx kan have tendens til at udvikle spiseforstyrrelse, perfektionisme (som copingstrategi), angst, depression og stress grundet mental overbelastning, som skyldes en underliggende ADHD.

Flere piger får diagnosen ADD grundet mangel på uro, som er tydelig for omgivelserne. Mange eksperter mener dog at den hyperaktive adfærd kan blive internaliseret og komme til udtryk som tankemylder og konstant mental stressfølelse.

 

God psykolog

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Udredning af unge og voksne med symptomer på ADHD

 • Samtaleterapi med fokus på strategier og håndtering af ADHD symptomer

 • Rådgivning og vejledning til et lette liv med ADHD

 • Rådgivning og psykoedukation til forældre, ægtefælle og familiemedlemmer

 • Hjælpe med viderehenvisning til læge, psykiater eller kommune

Hvordan virker terapi på ADHD symptomer?

Psykoterapi kan hjælpe med give strategier og redskaber til at håndtere livet med ADHD. Især er det vigtigt at skabe balance i dagen, og lære sine behov og grænser at kende, for ikke at føle sig overbelastet og stresset.

Det kan være en stor lettelse, at kunne tale frit om sine vanskeligheder hos en psykolog med viden om ADHD. Det kan også være en sorgproces at skulle igennem, da ADHD er medfødt, og har ofte har givet store problemer i tilværelsen. Mange oplever når de får diagnosen senere i livet, at de ville ønske de havde fået hjælp tidligere. Det kan være godt at få bearbejdet den sorg i terapien, og få en ny forståelse af sig selv i lyset af en ADHD diagnose.

Terapien kan fokusere på strategier til at håndtere ADHD symptomerne, og dermed mindske risiko for overbelastning, relationelle problemer i familie eller parforhold eller på arbejdet.

Psykolog Brede

Kvinde med ADHD

Der er kommet mere fokus på ADHD hos kvinder de senere år. Tegnene på ADHD hos piger og kvinder kan være anderledes end hos drenge og mænd. Tegn på ADHD hos kvinder kan være:

 • Snakke meget og afbryde meget
 • Tendens til at vende det svære indad
 • Impulsivitet og rastløshed
 • Tendens til perfektionisme
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Større risiko for bla. angst, depression
 • Sociale vanskeligheder
 • Humørsvingninger og stort temperament
 • Lavt selvværd
 

Kilder: Psykiatrifonden og ADHD Foreningen.

ADHD test

ADHD test online

Tag en ADHD test gratis her på siden

 • tager få minutter
 • fortrolig screening for ADHD
 • svar med det samme

ADHD kort fortalt

Når man har ADHD mangler hjernen nok dopamin til at varetage funktioner som får hjernens områder til at samarbejde og sikre opmærksomhed, koncentration, opretholder motivation, hukommelse mv. Man kan sige, at hjernen mangler ”budbringere” til at få den til at fungere optimalt.

Hvor mange har ADHD?

4% af befolkningen har ADHD

Drenge er i snit 7 år, når de får ADHD diagnosen

Kvinder er i snit 38 år, når de får ADHD diagnosen

Der er lige høj forekomst af ADHD hos mænd og kvinder

Hvad er svært, når man har ADHD?

Når man har ADHD kræver små ting andre tager for givet enorm indsats. Det man kalder ”de kognitive funktioner” i hjernen er udfordret – hjernens dirigent som hjælper med overblik, planlægning, koncentration, opmærksomhed, styre sit temperament mv.

ADHD kan komme til udtryk på mange forskellige måder fra person til person. Der er også kønsforskelle fx kan drenge have mere tendens til at være urolige og komme i konflikt med andre, hvor piger kan have talepres og udvikle tendens til perfektionisme. Personlighed, intelligens og opdragelse kan spille ind i forhold til hvordan ADHD viser sig, og hvor tydelig den er for omgivelserne.

Hvilke situationer er svære?

 • holde opmærksomheden
 • udføre rutineprægede, kedelige ting
 • styre impulser
 • planlægge, have overblik, huske og organisere

 

De mindste ting som at tage opvasken, rydde op, lave mad, købe ind eller andre rutineprægede opgaver er mere vanskeligt for en person med ADHD. De har ofte fået at vide de er dovne eller prøver at slippe udenom. Det er ofte et overset problem, hvor meget energi det kræver for en person med ADHD, for ”alle synes opvask er kedeligt” eller ”alle er trætte om morgenen”. Men for en person med ADHD er træthed en anden skala – små opgaver kan føles som at bestige Mount Everest. Sådan er det trods alt ikke for de fleste mennesker – kedeligt ja, men ikke umuligt.

Hvordan behandler man ADHD?

Vi ved at terapi og medicin kan hjælpe personer med ADHD – du vælger selv din vej

ADHD-medicin

Det er helt op til dig om du ønsker at afprøve medicin for dine ADHD-symptomer. For nogle mennesker er det nok at vide besked, og ønsker ikke medicinsk behandling. For andre er det en stor hjælp med medicin, for at få hverdagen til at hænge sammen. Medicinsk behandling foregår i samråd med egen læge eller psykiater. ADHD medicin kaldet centralstimulerende behandling kan hjælpe hjernen til at fungere på samme måde som en hjerne uden ADHD. Medicinen kan blandt andet hjælpe til at få ”ro i hovedet”, forbedre koncentration, opmærksomhed, mindske følelsesudsving, give bedre impulskontrol og forbedre sociale færdigheder mv. 

Hvordan bliver man udredt for ADHD?

Er du i tvivl om du eller en af dine nærmeste har ADHD, er det muligt at lave en screening hos vores psykologer. Vi har mange års erfaring med udredning og behandling af ADHD hos unge og voksne.

Udredningen består af ADHD-test spørgeskema voksne, som fokuserer på hvordan livet har været, og hvilke vanskeligheder der er i dag.

Efter en screening vil vi tilbyde rådgivning i forhold til videre behandling i form af kontakt til egen læge eller psykiater med henblik på vurdering af behov for medicinsk behandling.

Hvorfor har jeg ADHD?

Forskning viser, at ADHD har en høj arvelighed på ca. 50%. ADHD er medfødt i 80% af tilfældene.

ADHD voksne

Personer med ADHD er i øget risiko for at få tegn på stress, angst, depression og spiseforstyrrelser. En kombination af medicin og terapi kan hjælpe.Der er lige mange mænd og kvinder, som har ADHD, men der er flere mænd, der har fået diagnosen.

Anbefalet læsning om piger og kvinder med ADHD

kvinde ADHD

Har jeg ADHD eller er jeg bare hyper?

Det er svært at afgøre selv. En fagperson med viden om ADHD kan stille de rette spørgsmål og vurdere om der er tale om en normal tilstand, eller en ADHD diagnose. Er du glad, tilfreds og trives i dit liv, er der ikke behov for en vurdering eller udredning – mener vi 😊 Oplever du vanskeligheder i livet, som påvirker dit funktionsniveau, arbejde, social, familiemæssigt, så kan det skabe forståelse og mening, at få en ADHD diagnose – ikke mindst hjælp i form af psykoterapi og evt. medicin.

Kontakt

Hvis du vil bestille en tid til terapi eller har spørgsmål, så er du meget velkommen til at sende en besked her.  Vi vender altid tilbage til dig, oftest samme dag.

Mentalt overskud

Adresse

Kliniktider

psykolog Holte