psykolog PTSD

Hvad er selvværd?

Selvværd handler om grundlæggende tro på at du er værd at elske og har værdi.

Vi kommer alle til at kritisere os selv engang imellem, men kommer du ofte til at kritisere eller dømme dig selv negativt, kan det være tegn på lavt selvværd. 

For at kunne udvikle et sundt selvværd, skal vi som mennesker føle og opleve, at vi er elsket og accepteret som vi er.

Skal du øge dit selvværd, skal du arbejde for at anerkende, acceptere og elske dig selv som du er. En vigtig del er desuden at kunne give sig selv medfølelse.

Læs og lær om selvværd

Afspil video om Psykolog lavt selvværd bedre selvværd

Hvordan kommer lavt selvværd til udtryk?

Her kan du se de typiske tegn på lavt selvværd

 • Du kritiserer og dømmer dig selv negativt ofte
 • Du nedgør dig selv – også for sjov
 • Fokus på dine fejl og mangler, og for lidt fokus på dine styrker
 • Tanker om at andre er bedre end dig
 • Tendens til at bebrejde dig selv
 • Svært ved at tage imod ros og komplimenter
 • Tendens til at undgå udfordringer af frygt for at fejle
 • Sensitiv overfor kritik eller manglende accept fra andre
 • Følelse af tristhed, depression, angst, skam, vrede eller værdiløshed
 • Svært ved at sætte grænser for andre
 • Tendens til at overkompensere eller please andre, for at få accept
 • Ensomhed og frygt for at blive afvist af andre, fordi du ikke føler dig god nok
psykolog selvværd

Hvorfor opstår lavt selvværd?

Lavt selvværd kan stamme fra negative oplevelser i barndommen. Mobning i skolen, omsorgssvigt, fysisk eller psykisk vold fra forældre kan lede til at en person har negative grundholdninger til sig selv. Har du tidligt i livet følt dig utilstrækkelig og ikke god nok, kan du have svært ved at sortere kritiske udsagn fra, som andre kommer med – også selvom de er forkerte. Du kan føle, at det “går ind” hos dig og opfattes som sandhed.

Har du lavt selvværd, kan du have tanker såsom:

 • Jeg er ikke god nok
 • Jeg er ikke klog nok
 • Jeg kan ikke klare noget selv
 • Ingen elsker mig

Især unge kan føle at deres værd er bundet op på hvordan de ser ud i forhold til andre fx på sociale medier.

Stressende livsbegivenheder, at leve i et hjem med mange konflikter og alvorlig sygdom kan give lavt selvværd.

Parforhold parterapi

Hvad kan man gøre?

Mange faktorer kan spille ind, når du skal arbejde på at øge og styrke dit selvværd

 • Vi ved at psykoterapi kan styrke selvværdet ved at øge indsigten i tanker, følelser og handlemønstre, som du kan ændre ved at lære nye strategier

 • Sætte sunde grænser for dig selv både i forhold til dig selv og andre mennesker

 • Øv dig i at lytte til din krops og psykes behov og signaler – og følg dem

 • Prioritere dine behov, overhold de aftaler du laver med dig selv

 • Øv dig i at give dig selv medfølelse og fokusér på mere egenomsorg

 • Fake it till you make it – øv dig i selvværdsopbyggende aktiviteter – du finder en masse online

 • Overvej om du tager for meget hensyn til andre på bekostning af dig selv, og beslut dig for noget andet

Guide: Få bedre selvværd med denne enkle øvelse

 1. Tænk på en person, som du mener har sundt selvværd
 2. Stil dig selv disse spørgsmål:
  • Hvordan behandler vedkommende sig selv?
  • Hvad tænker vedkommende?
  • Hvad gør den person for sig selv?
 3. Prøv at behandle dig selv på samme måde som personen med et stærkt selvværd
 4. Hvad ville du ønske du kunne tænke om dig selv?
 5. Hvordan ville du gerne behandle dig selv?
 6. Hvad tror du personer med højt selvværd tænker, føler og opfører sig?
 7. Du må gerne blive inspireret, eller finde din helt egen vej ved at prøve dig frem
 8. Beslut dig for at blive til en person med bedre selvværd, og se hvad der sker
 9. Accept eller handling – du kan enten vælge at arbejde på at acceptere eller ændre på de ting ved dit liv, som generer dig. Det kommer du længere med end at slå dig selv i hovedet og være din egen værste dommer

Hvordan virker terapi?

Terapi hos en psykolog kan hjælpe med give strategier og redskaber til at ændre den måde du tænker, føler og behandler dig selv på. Især er det vigtigt at skabe balance i dagen, og lære sine behov og grænser at kende, for ikke at føle sig overbelastet og stresset.

Mange har igennem hele livet følt sig i tvivl om deres eget værd, og kan mærke det præger dem i negativ retning. Dårligt selvværd kan tære på livskvaliteten og stå i vejen for at leve det liv, som du dybest set ønsker, men ikke føler du kan leve eller fortjener. Terapi kan hjælpe dig med at optræne nye færdigheder og mestringsstrategier til at tage flere chancer, og ændre dine gamle destruktive tanke- og handlemønstre. Du skal være sammen med dig selv resten af dit liv – det er helt sikkert – og muligvis også det bedre argument for at investere i forholdet til dig selv. Som psykolog med specialiseret viden om menneskelig psyke og adfærd kan jeg love dig, at når du arbejder med forholdet til dig selv, vil du føle dig beriget i alle andre relationer også som sidegevinst.

gaming afhængighed
Udtalelse fra tidligere klient

"Jeg havde lavt selvværd hele mit liv, men har styrket min selvværd i terapien, og kan nu ærligt sige, at jeg accepterer og elsker mig selv, som jeg er."
psykolog PTSD
John Doe
Sofie

Selvværd test online

Tag dit selvværd gratis her på siden

 • få svar på om du har tegn på lavt selvværd
 • svar på 10 spørgsmål
 • 2 minutter
 • svar med det samme

Hvordan udvikles selvværd?

Selvværd grundlægges starten af livet, men kan ændres hele livet. Af størst betydning for udviklingen af et sundt selvværd er forholdet til forældre og andre personer i de tidlige barndomsår. For at kunne udvikle et godt selvværd, kræver det at vi som børn oplever, at vi accepteres og elskes betingelsesløst af vores forældre.

Børn med sundt selvværd har en oplevelse af, at deres forældre er kærlige og elsker dem, uanset om de er glade eller vrede. Kærligheden er ikke betinget af fx at barnet opfører sig pænt og ikke larmer.

Det er også muligt at få støtte til at udvikle en robusthed omkring sit selvværd, hvis man har kærlige bedsteforældre, eller møder nogle gode, opbakkende voksne i daginstitutioner, skole, SFO mv.

Tal om selvværd

Hver 5. dansker har lavt selvværd og en følelse af ikke at slå til

56% af os føler os kun gode nok, når vi har succes i alle livets forhold

33% af unge er bange for at skuffe deres forældre ved ikke at have succes nok

Op til 66% af unge kan på sociale medier føle, at deres venner og veninder har et bedre liv end dem 

Kilde: Psykiatrifonden

Hvad er er forskellen mellem selvtillid og selvværd?

At have god selvtillid er noget andet end at have stærkt selvværd. Selvtillid handler om en persons kompetencer på et givent område i deres liv. En person kan have selvtillid omkring sine egenskaber på dette område, men have lavt selvværd.

Selvtillid er mere en ydre kvalitet knyttet til dine kompetencer

Selvværd er mere en indre kvalitet knyttet til hvad du tænker og føler om dig selv og dit værd

At blive mere selvsikker på et område, fører ikke nødvendigvis til mere selvværd – sommetider tværtimod. Arbejder du hårdt på studiet eller jobbet, så du slider dig selv op og bliver stresset, er det muligt, at du forbedrer dine kompetencer, men det sker på bekostning af dig selv og dit fysiske og mentale sundhed. Du får ikke sat grænser for dig selv, ergo siger du inddirekte til dig selv: “du er ikke noget værd, medmindre du har succes og toppræsterer”. Der er intet i vejen med at være ambitiøs eller arbejde for at nå et mål, men det må ikke ske på bekostning af dig som person, dine behov som menneske – mad, søvn, pauser, kontakt til andre osv.

Mange mennesker tænker, at det er lettere at blive dygtige til fx deres job, så de får ros og anerkendelse. Det føles rart, og kan give en midlertidig fornemmelse af at være god nok. Desværre er denne følelse ofte hurtigt ovre, og et nyt fix skal jagtes, et nyt mål skal nås. Et umætteligt behov for at præstere kan være drevet af et lavt selvværd – sådan er virkeligheden ikke. Du er god nok som du er, bare fordi du eksisterer. Det er vi alle. 

 

tics

Hvordan føles lavt selvværd?

Har du lavt selvværd vil dine tanker og følelser omkring dig selv være farvet i negativ retning. Du vil være mere optaget af at tænke på dine fejl og mangler, end at fejre dine styrker. Du kan føle dig helt slået ud af (selv konstruktiv) kritik eller feedback, fordi det kan trigge din grundlæggende utilstrækkelighedsfølelse endnu mere. Dit humør, tanker og følelser påvirker hinanden meget, så hvis du hele tiden tænker på dine fejl, vil du blive ked af det, og i dårligt humør.

Konsekvenser af lavt selvværd

Personer med lavt selvværd er i øget risiko for at udvikle tegn på angst, depression og stress. Hvis vi er usikre på om vi er gode nok, vil vi ofte også føle os usikre på andre, og om de vil os. Det kan både resultere i ensomhed, fordi vi går med vores tanker og følelser alene, men det kan også gøre, at vi mistolker andre. Hvis din veninde glemmer at ringe til dig, kan du måske føle, at det er fordi hun ikke synes, at du er god nok. Dårligt selvværd kan gøre os mere ensomme og have betydning for vores sociale færdigheder og tilknytning til andre mennesker.

Lavt selvværd hos børn og unge

At føle sig usikker på sig selv er en naturlig del af det at være barn og ung. Desværre ser vi en faldende trivsel blandt både børn og unge i dag. Psykiatrifonden har lavet en spørgeundersøgelse blandt unge, som viser nogle meget nedslående tendenser blandt unge i alderen 16-24 år:

56% føler sig kun gode nok, hvis de har succes på næsten alle livets områder

41% svarede ja til at topkarakterer på uddannelsen var en forudsætning for at de fik et godt liv

71% mener at de kan blive præcis det, de vil, så længe de tager sig sammen

66% føler at deres venner og veninder har et bedre liv end dem selv, når de kigger på de sociale medier

44% bekymrer sig om deres udseende er godt nok

31% deler sjældent eller aldrig deres nederlag og sorger med en eller begge forældre

Mange unge går alene med tanker om at føle sig forkerte, ikke gode nok, eller at de ikke passer ind. Mange deler ikke tilstrækkeligt hvordan de har det eller de problemer de står med. Flertallet af unge har den oplevelse, at succes i livet hviler på dem selv som individer, og med det ansvar følger en skyldfølelse hvis det ikke lykkes. Det er et kæmpe stort pres de unge står i med et alt for stort fokus på ydre faktorer som karakterer, udseende og uddannelse. Det er i den grad bekymrende, at undersøgelsen viser, at de unge føler sig alene med livets udfordringer, og at mange ikke rækker ud efter hjælp hos forældre, venner eller bruger fællesskabet.

Læs hele undersøgelsen her

gaming afhængighed

Læs mere her på siden