psykolog PTSD

ADD symptomer og forklaring

Hvad er ADD

I dag ved vi at ADD og ADHD er to sider af samme sag. Før i tiden troede man,  at ADD var den “stille” ADHD, men i dag mener man, at personer med ADD har en indre uro, fremfor en ydre uro.
ADD og ADHD er en af de mest almindelige diagnoser personer får i dag.
De seneste år har der været mere fokus på kvinder med ADD og ADHD, forde deres symptomer generelt kan se lidt anderledes ud ens mænds.
tics

ADD symptomer hos kvinder

Grundet stigma og kulturelle bias, har kvinder med ADD ikke fået nok støtte og hjælp. Kvinder med ADD er i vid udstrækning blevet overset, misforstået, og har typisk fået besked på at være stille og opføre sig ordentligt.

Det har haft den konsekvens, at mange kvinder med ADD føler sig anderledes og alene – men uden at forstå de underliggende årsager til deres livslange kamp med at klare hverdagens krav. Kvinder med ADD bliver desuden ofte fejldiagnosticeret med angst, depression, stress og spiseforstyrrelse mfl.

Kvinder med ADD har tendens til at internalisere deres symptomer, og disse symptomer kan derfor være usynlige for deres omgivelser. Kvinder med ADD vil ofte prøve at skjule deres sårbarheder, for at fremstå i kontrol, og derfor går de under radaren.

De psykologiske tests vi har som sundhedsfaglige personer – psykologer, læger mv. er baseret på de hyperaktive symptomer, og disse tests tager ikke nok højde for, at hyperaktivitet kan være blevet internaliseret og lede til mental stress i stedet for at ”løbe rundt på væggene, og komme i slagsmål”.

Psykologerne hos Mentalt Overskud har kvindernes ADD tegn og symptomer på sinde, når de laver udredning og behandling for ADD. Mange kommer til os, når de har fået en henvisning fra egen læge til privatpraktiserende psykiater for udredning af ADD, fordi ventetiderne er for lange – op til flere år. De ønsker afklaring om de har ADD, og vi laver denne type udredning hos os.

Psykologer med speciale i ADD og ADHD kan lave udredningen over nogle samtaler, og kan give en mundtlig eller skriftlig udtalelse. Sommetider er dette nok til at lægen vil udskrive medicin, eller i hvert fald et forløb der giver viden og forståelse for hvorfor kvinderne mistrives.

Kontakt os for en uforpligtende kort snak om mulighederne for ADD eller ADHD udredning hos os.

ADD symptomer hos mænd

Der er mange fordomme, når det kommer til ADHD og ADD. En af dem er, at det kun er “de stille piger” med koncentrationsproblemer, som har ADD. Vi ser faktisk de samme ADD symptomer hos voksne mænd, som kæmper med indre uro, tankemylder, bekymringer, søvnproblemer, tanker om fortiden og fremtiden, koncentrationsbesvær, letafledelighed mm. Personlighed, temperament, opvækst og opdragelse spiller også en rolle i forhold til hvordan ADD symptomer hos voksne mænd kommer til udtryk. Man mener der er lige stor forekomst af ADHD og ADD hos mænd og kvinder, men der er utvivlsomt flere drenge, som får diagnosen ADHD end ADD. Det handler bl.a. om at mænd med ADD ikke ses så tydeligt fx i skolen eller på arbejdspladsen. 

psykolog udredning

Gratis ADD online test

Tag en ADD test online her på siden. Fortrolig, anonym og gratis. Tager 2 min., og du får svar med det samme. Testen screener for ADHD og ADD symptomer.

ADD symptomer og følgevirkninger

 • ADHD
 • Lavt selvværd
 • Perfektionisme
 • Spiseforstyrrelse
 • Udredning for ADD
 • Koncentrationsbesvær 
 • Problemer med at få overblik 
 • Vanskeligheder ved at gå i gang med aktiviteter 
 • Tendens til at være distræt og “space ud” 
 • Tankemylder og bekymringstendens 
 • Svært ved skift mellem situationer og forandringer 
 • Udpræget glemsomhed og problemer med at holde fast i daglige rutiner 
 • Svært ved at være vedholdende og gennemføre projekter og opgaver 
 • Problemer med planlægning og tidsstyring 
 • Indlæringsvanskeligheder 
 • Tendens til at miste personlige genstande og generel glemsomhed 
 • Kan let blive distraheret af ydre stimuli såvel som indre – fx tanker følelser og kropslige fornemmelser 

Hvad er forskellen på ADHD og ADD?

Mange tror at ADHD og ADD er to forskellige diagnoser. Egentlig er der mere tale om to sider af samme sag. Forskellen mellem ADHD og ADD er mere hvordan symptomerne kommer til udtryk, og handler om samme problematik. ADHD står for “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” – det vil sige den adfærd vi ser ved ADHD har et udtryk, som er tydeligere at få øje på for andre mennesker. Man kan sige, at symptomerne kan ses på kamera, hvis man filmer en person med ADHD igennem en dag.

ADD står for “Attention Deficit Disorder” og det her mangler H’et, fordi der ikke på samme måde ses en adfærd, som kan opfanges på et kamera. Det kan ikke ses med det blotte øje. Personer med ADD går derfor lettere under radaren, selvom deres udfordringer er kan være akkurat lige så krævende at leve med, som hos en person med ADHD.

Kort fortalt kan man sige, at forskellen på ADHD og ADD er, at ved ADHD er uroen på “ydersiden”, og ved ADD er uroen på “indersiden”.