Jeg tilbyder supervision både individuelt og i gruppe. Det kan være du er psykolog på vej mod autorisation og mangler de 40 timer til ekstern supervision. Det kan være du som leder kigger efter en supervisor til aftale om supervision af tværfagligt personale som lærere, pædagoger, socialrådgivere og øvrigt sundhedsfagligt personale. Supervision kan tilbydes til behandlingsinstitutioner, kommunale sagsbehandlere mv.

Jeg har erfaring med supervision af personalegruppe gennem flere arbejdsområder: socialpsykiatrien, det private erhvervsliv og psykiatriske afdelinger.

Supervision hos mig vil foregå på et mentaliseringsbaseret grundlag med en underliggende psykodynamisk forståelse.

Supervisionen har det formål at aflaste dig som fagperson, give dig ny energi og mod på opgaven samt dygtiggøre dig fagligt. Rummet skal være trygt og tillidsfuldt, så du frit kan tage de emner op, som du har behov for at drøfte. Emnerne kan være: egen rolle i jobbet, organisatoriske dilemmaer, sagssupervision. Supervisionen kan hjælpe med at forstå din situation arbejdsmæssigt samt kaste lys over nye handlemåder i fastlåste situationer

Kontakt mig i dag og hør nærmere om mulighederne for et supervisionsforløb. Aktuelt fungerer jeg som supervisor for DANKBAR. DANKBAR er et højt specialiseret behandlings- og skoletilbud til sårbare børn og unge.

Bestil tid


Jeg har erfaring med psykologiske undersøgelser af unge fra 14 år samt voksne. Som HR-konsulent har jeg i rekrutteringsøjemed administreret personlighedstest samt logiske tests. Jeg har flere års erfaring med testning af unge og voksne i forbindelse med udredning og behandling i psykiatrien. Udredning med psykologiske test er relevant i situationer hvor der er behov for at afdække psykiske vanskeligheder fx skolemistrivsel, sociale vanskeligheder, konflikter i nære relationer, social tilbagetrækning og andre psykologiske problemstillinger. Det vil altid blive indhentet samtykke til udførelsen af psykologiske undersøgelser og resultatet vil blive gennemgået med dig og evt. pårørende. Hele undersøgelsen er naturligvis fortrolig. Se mere under ”etik og fortrolighed”.

Bestil Tid


Jeg er uddannet coach og har erfaring med coaching i arbejdsmæssig kontekst. Som HR-konsulent har jeg haft forløb med ledere og medarbejdere. Coaching kan være en metode til at få øje på drømme og ønsker for arbejdslivet. Coaching kan også belyse arbejdsrelaterede problemstillinger som fx jobskifte, udfordringer på jobbet fx at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Sommetider overlapper rådgivning, coaching og terapi hinanden idet der kan være nogle personlige bagvedliggende mønstre, som gør at der opstår vanskeligheder på jobbet. Det kan vi kigge på sammen.

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne for et karriererådgivnings/coaching forløb eller bestil en tid – kontakt link

Bestil tid