Artikel skrevet til Virum-Sorgenfri avisen, 16. maj 2019 (9. nummer – 2. årgang, side 12)

Savner du mentalt overskud?

Alle oplever perioder i løbet af deres liv, hvor de ikke har deres sædvanlige mentale overskud. Livssituationer og begivenheder kan dræne én, så man ikke har energien og kapaciteten til at udføre alt det som man plejer. Livsomstændigheder som dræner ens overskud kan være: jobrelaterede problemer herunder afskedigelse, stor arbejdsmængde, manglende indflydelse mv. Det kan også skyldes påvirkninger fra privatlivet såsom konflikter, dødsfald, skilsmisse, alvorlig sygdom i familien mv. I de fleste tilfælde vil man komme til sig med tiden, men sommetider skal der en aktiv indsats til. Der er flere ting du kan gøre selv, der findes mange gode råd online. Det kan også være en fordel at tale med fx en psykolog.

 

Igennem samtaler med en psykolog, kan du afdække hvilke faktorer, der spiller ind, når du mangler energi. Herefter er det muligt at tale om individuelt tilpassede mestringsstrategier ift. hvordan du håndterer belastende perioder i dit liv. På den måde kan du få selvindsigten til hurtigst muligt at få dit mentale overskud tilbage