Unge

En ung person i mistrivsel kan have svært ved at formulere helt præcist hvad der er galt, og forældre kan blive bekymrede for dem. Forældre kan komme i tvivl om fx hvor meget de skal presse den unge, og hvilke krav de skal stille. Hvordan skelner man ”normal” teenageadfærd og mistrivsel?

Gennem samtaler med den unge, kan jeg undersøge de udfordringer, som dit barn har, samt undersøge hvilken hjælp der er behov for. I takt med at dit barn får tillid til mig, bliver det muligt at hjælpe dit barn i bedre trivsel og blive glad igen. Forældre kan inddrages ved behov altid efter aftale med den unge.

Jeg har flere års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien med udredning og behandling med unge med alle typer vanskeligheder.

De problematikker jeg typisk har behandlet omfatter:

Stress, mistrivsel, skolevægring, angst, sociale vanskeligheder, tristhed, depression, selvskade, lavt selvværd, sorg og krise, reaktioner på skilsmisse, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, selvmordstanker mv.

Jeg har en god kontakt med de unge og deres familier, selv unge som er svære at nå. Dit barn er i gode hænder hos mig, og jeg kan forsvarligt vurdere den unges vanskeligheder samt håndtere disse. Du kan altid regne med fortrolighed og tavshedpligt.

Voksne

Mange voksne mennesker har lært, at de skal klare tingene selv. Dine vanskeligheder har måske stået på længe, da du selv har forsøgt at løse dem uden held. Hvis din bil går i stykker, skal den til mekanikeren, men valget om at starte i psykologbehandling er ikke altid helt så let. Dette på trods af at de fleste mennesker har perioder, hvor de har det rigtig svært. ”Det går nok over” – er noget mange siger til sig selv. At gå til psykolog kan gøre, at det går hurtigere at få det bedre, end hvis man skal vente på tingene går over. Ligesom at man hurtigere bliver rask, hvis man følger den behandling en læge har foreslået.

Der kan være mange grunde til psykisk mistrivsel, men det er ofte en kombination af mange livsforhold der gør, at læsset vælter, og man ikke længere ser en tydelig og nem vej ud af sin situation. Det kan føles helt uoverskueligt, og fordi man selv er presset, kan det også føles håbløst. Mange tror, at de skal have en færdig ”problemformulering”, når de starter i terapi, men det er ikke tilfældet. Man kan starte helt uforberedt, og så er det mit ansvar, at starte og få tingene til at give mening. Vi taler sammen om din livssituation: familie, venner, partner, børn, arbejdsliv mv., og hen ad vejen finder vi årsagerne til at du mangler det mentale overskud som gør dig glad og i stand til at leve dit liv fuldt ud.

Tag kontakt til mig med det samme og book en tid, så finder vi sammen ud af det

Par

Mange mennesker oplever fra tid til anden problemer i deres parforhold. Det kan både være i starten af forholdet, men kan også opstå senere eller i forbindelse med større ændringer i livsomstændighederne: fx at blive gift, få børn, tab og sorg, utroskab, sygdom mv. Sommetider er der ikke sket noget konkret, men man er bare ”vokset fra hinanden”. Det kan være, at I oplever mange konflikter eller at I diskuterer de samme ting, men ikke rigtig løser dem. Disse udfordringer kan medføre tanker om skilsmisse.

Det kan være svært at finde tiden til at pleje et parforhold i en travl hverdag med job, fritidsinteresser, børn. Måske vil I gerne hinanden, men det kan føles lidt uoverskueligt. Måske er I blevet for bebrejdende overfor hinanden, at I ikke længere lytter til hinanden, og der er behov for at jeg skaber et rum til jer, som kan facilitere en bedre kommunikation, og få løst de problemer I sidder med.

Bestil en tid i dag, så kan vi tale sammen om mulighederne for et terapeutisk forløb

Familier

Mange mennesker oplever fra tid til anden problemer i deres parforhold. Det kan både være i starten af forholdet, men kan også opstå senere eller i forbindelse med større ændringer i livsomstændighederne: fx at blive gift, få børn, tab og sorg, utroskab, sygdom mv. Sommetider er der ikke sket noget konkret, men man er bare ”vokset fra hinanden”. Det kan være, at I oplever mange konflikter eller at I diskuterer de samme ting, men ikke rigtig løser dem. Disse udfordringer kan medføre tanker om skilsmisse.

Det kan være svært at finde tiden til at pleje et parforhold i en travl hverdag med job, fritidsinteresser, børn. Måske vil I gerne hinanden, men det kan føles lidt uoverskueligt. Måske er I blevet for bebrejdende overfor hinanden, at I ikke længere lytter til hinanden, og der er behov for at jeg skaber et rum til jer, som kan facilitere en bedre kommunikation, og få løst de problemer I sidder med.

Bestil en tid i dag, så kan vi tale sammen om mulighederne for et terapeutisk forløb