psykolog PTSD

Rebekka Andersen

Psykolog Cand. Psych.

Jeg er psykolog på vej mod autorisation. Når jeg laver terapi, starter jeg altid med at spørge mine klienter, hvorfor de er kommet og hvad de gerne vil tale om, så vi sammen kan sætte rammen for hvad terapien skal handle om. Det gør jeg for at sikre, at tiden bliver brugt på en måde der er værdifuld for mine klienter.

Ud over dette er jeg meget interesseret i hvordan krop og psyke hænger sammen, og i, at hjælpe dig, med at sætte ord på, mærke eller forstå dine følelser og fornemmelser.

Gennem de sidste 10 år har jeg uddannet mig indenfor New NLP, som er en gren indenfor coaching. Jeg har taget kurser, uddannelser og Masterclasses i New NLP, og har opnået specialiseret viden om hvordan man hjælper personer med at definere og nå sine mål, ved at arbejde med deres styrker og ønsker.

Universitetsunderviser og forsker

Ved siden af privat praksis underviser jeg på Københavns Universitet. Jeg underviser i forholdet mellem natur og psyke. Find kurset på KU’s hjemmeside her.  

 På Syddansk Universitet forsker jeg i hvordan naturen som kontekst kan styrke gruppefølelse, sammenhold, fællesskabsfølelse og mental trivsel.

Gennem mit arbejde hos tænketanken Happiness Research Institute, stiftede jeg bekendtskab med lykkeforskning, der kombinerer samfundsvidenskaberne i en undersøgelse af, hvad der gør, at befolkningsgrupper trives eller ikke trives.

Erfaring med børn og unge

Igennem seks år har jeg været tilknyttet som frivillig hos Ungdommens Røde Kors, hvor jeg har arbejdet med udsatte børn. Det er meget meningsfyldt at hjælpe børn og unge, der har det svært. Jeg har god erfaring med at skabe kontakt til børn og unge, som ellers kan være svære at nå.

Hos Familiecentret Vibygård har jeg arbejdet med udsatte familier, og har set mange eksempler på, hvordan det er muligt at arbejde med familier, så de kommer til at fungere mere dynamisk og personerne trives.

Psykolog

Mød Rebekka i videoen

Specialiseret løsningsorienteret terapi

At arbejde løsningsorienteret vil sige, at jeg gerne vil hjælpe dig hen til det sted du gerne vil hen. Det er helt okay, hvis du ikke helt ved hvor det er, det kan vi også finde ud af sammen, og det kan sagtens ændre sig under vejs. En måde at komme hen til det sted du gerne vil, er at vi sammen kan have opmærksomhed på hvad du er god til og hvad du godt kan lide – og igen er det helt okay, hvis du ikke helt ved det endnu, vi kan finde ud af det sammen. Alt det her betyder ikke, at vi ikke kan tale om svære ting i livet, som fx angst. Det kan vi helt bestemt – folk kommer jo ofte, fordi de har nogle tunge ting de gerne vil have hjælp til, så det er der selvfølgelig plads til! Det betyder blot, at jeg vil forsøge at hjælpe dig til at gøre det fra et ressourcefuldt sted, som vi kan prøve at finde frem til sammen.

Systemisk narrativ terapi

Jeg arbejder primært systemisk-narrativt og løsningsorienteret.

At arbejde systemisk vil sige, at jeg er meget interesseret i at forstå mennesker i de helheder, de indgår i, og dermed at forstå hvad det er for nogle dynamiker, der er på spil.

At arbejde narrativt vil sige, at jeg har fokus på, at der er flere fortællinger om alle mennesker, og at vi sammen må prøve at finde hvilken fortælling du har om dig selv, og om den er gavnlig for dig eller ej. Sammen kan vi også prøve at få fat i nogle af de begivenheder fra dit liv, som måske ikke fylder helt nok i den selvfortælling og give dem den plads de skal have, og så tale sammen om, hvordan det føles at ændre historien.

Min terapeutiske tilgang er systemisk narrativ og organisk. Jeg forstår mennesker som helheder – det vil sige at du hos mig både vil få fokus på kroppen, følelserne og fornemmelser. På den måde vil du få en dybere forståelse af dig selv og din psyke.

Psykolog