Markus Jacobsen

Cand. Psych.

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych., og er på vej mod autorisation. I terapien vil jeg altid sørge for at forstå dig på dine præmisser. Det sprog, du vælger at bruge, den måde, du vælger at italesætte dine problemer på, er det der kommer til at styre den fælles forståelse for problemet, vi sammen oparbejder. Hos mig bliver terapien en hjælp nu og her, men også en investering, der får dig til at være mere modstandsdygtig i forhold til livets udfordringer senere hen.

Hos terapivirksomheden Avilius specialiserede jeg mig i at forstå, hvad det er for nogle psykiske problemer, som de yngre generationer kæmper med i dag. Jeg har derfor en særlig viden om de dybereliggende grunde til unge menneskers mistrivsel i dag, som giver mig en unik forståelse af deres situation, samt hvilken hjælp de har behov for. Både som researcher og underviser har jeg haft fokus på almenpsykologiske problemer som lavt selvværd, problemer med at sætte grænser og eksamensangst emner, som optager mig meget, og som min erfaring fortæller mig, jeg kan hjælpe folk med.

Jeg har arbejdet som selvstændig psykologkonsulent i privat praksis, og har erfaring herigennem med voksne indenfor almenpsykologiske problemstillinger som angst, stress, depression mv.

kognitiv terapi

Specialiseret i metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi

Jeg anvender den evidensbaserede metode Kognitiv Adfærdsterapi og metakognitiv behandling, som jeg har god erfaring med. I kognitiv adfærdsterapi vi vil sammen forsøge at forstå de ”onde cirkler”, som stort set alle psykiske udfordringer involverer. Det gør vi ved at prøve at undersøge hvordan følelser, tanker og adfærd spiller sammen. I Kognitiv Adfærdsterapi er der også et stort fokus på at finde nogle konkrete redskaber, der kan bruges ude i det virkelige liv, mellem sessionerne.