psykolog PTSD

Kim Meng Gladov

Psykolog

Kim kan bookes til supervision og undervisning, temadage, foredrag og faglige oplæg, men har ikke individuel samtaleterapi.

Kim kan bookes til opgaver indenfor supervision, undervisning, debriefing mm. Han har ikke terapiforløb i vores praksis.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2001 og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2005.

Jeg har årelang erfaring fra Kriminalforsorgen og retspsykiatrien, og kender derfor en del til menneskets skyggesider og livsudfordringer. Det være sig blandt andet i form af svære personlighedsforstyrrelser, udadreagerende adfærd, temperament, begær, jalousi, det utilpassede, det uforløste, traumer, livskriser, selvmordsadfærd, manglende livsglæde mm.

Jeg har en 3-årig kognitiv efteruddannelse og henter delvis metoder derfra, men mit udgangspunkt er altid en eksistentialistisk tankegang og troen på det gode. Igennem årene har jeg haft fornøjelsen af at lave supervision med mange forskellige faggrupper – socialrådgivere, pædagoger, fængselsbetjente, sosu-assistenter, sygeplejersker, lærere mm. Og det berører mig gang på gang, hvor gavmildt disse mennesker forsøger at forstå og hjælpe andre.

Psykolog

Supervision handler om at være sine faglige metoder bevidst, men i den grad også om at være sig sin professionelle og medmenneskelige tilgang bevidst, samt selvfølgelig at passe på sig selv.

Undervisning er en gave. En måde at udvide sit felt på og forstå nogle ting (måske endda også sig selv) lidt bedre. Jeg har særligt haft fornøjelsen af at undervise en del i psykiatri, miljøterapi, krisepsykologi og motivation.