Psykolog Praksis Mentalt Overskud

Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby

+45 60100080

julie@mentaltoverskud.dk

Christine Bruun

Universitetsuddannet psykolog Cand. Psych.

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych. fra Københavns Universitet. Jeg brænder for at arbejde med positive forandringer hos 
mennesker. I terapien har jeg fokus på dig og jeg vil møde dig som menneske først og fremmest. 

Hos mig bliver terapien en støtte og hjælp lige nu og her, men også et sted hvor du vil tilegne dig varige holdbare strategier, som du kan tage med dig hele livet. I samtalerne har jeg fokus på at du føler dig tryg og forstået.

“Terapien skal hjælpe dig med det du synes er svært, og gøre dig mere robust i livet”

– Christine Bruun

psykolog christine

Cand. Psych. Christine Bruun

depression

Hos Christine får du hjælp til det svære i meget trygge rammer

Udtalelse: "Christine er meget nærværende og rolig. I terapien har jeg delt de sværeste tanker og følelser, og fået hjælp til at slippe den dårlige samvittighed og skyldfølelse"
kommunal sagsbehandler psykolog
Katrine

Individuel terapi til voksne

Terapi til børn og unge

Familieterapi og behandling

Supervision og faglig sparring

Erfaring og ekspertise

Terapi og behandling

Jeg har arbejdet med klienter i alle aldre, fra børn, unge til voksne. Som klinisk uddannet psykolog med erfaring indenfor pædagogisk psykologsk rådgivning, samtaleterapi og familiebehandling, forholder jeg mig åben og empatisk i terapien, og møder dig der hvor du er.

Jeg har erfaring med en bred vifte af psykologfaglige opgaver, herunder 
familiebehandling, samtaleterapi, psykologiske tests, pædagogiske psykologiske vurderinger, udredning og supervision.

Nogle af de områder jeg står stærkest indenfor er:

 • Individuel terapi med børn, unge og voksne
 • Familieterapi
 • Gruppeterapi

Uddannelse og kurser

 • Cand. Psych. – Københavns Universitet

 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT-psykologerne

 • Intentionel parterapi med udgangspunkt i imago-relationsterapi , v/ John Hjarsø Mortensen

 • ACT-behandling i forbindelse med angst, traumer og transgenerationelle traumer , Anne Agerbo

 • ‘Skams betydning for den terapeutiske relation og om skam som stressfaktor i arbejdslivet , v/ Krista Korsholm Bojesen

Specialpædagogisk specialiseret

I mit tidligere virke som psykolog har jeg arbejdet med udredning, henvisninger, vurderinger af børn og pædagogiske psykologiske vejledningsforløb, med forældre og pædagogisk personale i daginstitutioner. I mit arbejde har jeg været særligt optaget af børns muligheder for trivsel og udvikling. Derudover tilbyder jeg undervisning til pædagogisk personale og forældre indenfor forskellige temaer såsom angst, autisme og tilknytning. Jeg har bl.a. superviseret et kommunalt familiebehandlingstilbud rettet mod skolebørn.

Erhvervserfaring

 • Psykolog i privat praksis hos Mentalt Overskud – nuværende
 • Psykolog, PPR Albertslund Kommune
 • Familiebehandler, Familiekontakten, Hvidovre Ungcenter
 • Familievejledningen Ballerup Kommune
 • Svendebjerggård Botilbud og Krisecenter,
  Region H. psykiatri, Hvidovre
 • Center for Tidlig Indsats og Familieforskning,
  BabyLab, Institut for psykologi, Københavns Universitet
 • Familiekontakten, Hvidovre
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg,
  Ungdommens Røde Kors, Døgnafsnit for spiseforstyrrelser, København
 • Aflastningstilbuddet, Torvevej – Ballerup
  Kommune, Ballerup 

Få den rigtige psykolog der passer dig og de udfordringer du står med

Hos Mentalt Overskud ved vi, at kemi har en afgørende betydning for at terapi skal have en effekt. Vi har derfor valgt, at lave videoer af psykologerne, så du kan danne dig et indtryk. Vi tror på, at det er med til at sikre den tryghed og tillid der skal til, for at du har det så godt som muligt, når du vælger at starte i terapi.

kommunal sagsbehandler psykolog

Specialiseret indenfor flere terapeutiske metoder

Mit uddannelsesfaglige fokus centrerede sig om den kliniske psykologi
med et empirisk specialestudie af mor-barn relationer hos mødre med
fødselsdepression. Jeg har særligt fordybet mig i tilknytningsteori, den psykodynamiske forståelsesramme, mentaliseringsbaseret terapi og er generelt metodisk nysgerrig anlagt. Jeg har  efteruddannet mig indenfor Acceptance and Commitment Therapy.
Jeg har et roligt sind og går analytisk til værks, når jeg møder mennesker i samtalerne. Med min brede teoretiske viden indenfor det kliniske felt, pædagogisk psykologi, udviklingspsykologi, spædbarnsforskning samt arbejds- og organisationspsykologi, byder jeg dig velkommen i terapien.