Psykolog Praksis Mentalt Overskud

Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby

+45 60100080

julie@mentaltoverskud.dk

Annelie Preuthun

Universitetsuddannet psykolog

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych.

Mit fornemmeste job er at skabe et rum hvor du føler dig velkommen og tryg. Et rum der giver dig mulighed for at blive udfordret og derigennem udvikle dig. Hos mig bliver du mødt med omsorg og nysgerrighed.

“Det vi skaber sammen i terapien skal være meningsfuldt for dig, og jeg gør mig umage med at forstå dig”

– Annelie Preuthun

Psykolog

Cand. Psych. Annelie Preuthun

depression

Hos Annelie vil du føle dig tryg samtidig med du får det bedre

Udtalelse: "Annelie er tålmodig og omsorgsfuld, og det gør at man tør åbne sig. Jeg har fået hjælp til at finde strategier til at håndtere min ADHD, og det har været livsændrende for mig"
kommunal sagsbehandler psykolog
Pernille

ADHD og ADD udredning og terapi

Terapi til voksne, unge og børn

Kvartlivskrise og midtvejskrise

Sorg krise og traume terapi

Uddannelse og erfaring

Terapi og behandling

 • Udredning og behandling ADD og ADHD hos unge (over 17 år og voksne
 • Individuel terapi
 • Angst – generaliseret angst, eksamensangst, præstationsangst, social angst, sygdomsangst, panik angst
 • Ungepsykolog
 • Skolevægring og skolemistrivsel
 • Depression, mild, moderat, svær
 • Stress og overbelastning
 • Livskrise – kvartlivskrise, midtvejskrise

Uddannelse

 • Cand. Psych., Københavns Universitet

Erhvervserfaring

 • Psykolog i privat praksis hos Mentalt Overskud – nuværende
 • Ansat på kricecenter Svendebjerggård i Hvidovre
 • Gruppeleder i en sorggruppe for efterladte kræftramte hos Kræftens Bekæmpelse for 
 • Retspsykiatrisk afdeling Sct. Hans
 • Research og formidling af psykologisk viden til hjemmeside i privat psykologisk praksis

Specialiseret indenfor 3 områder

Psykoterapeutiske metoder

Mit metodiske udgangspunkt er ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som er en nyere form for kognitiv adfærdsterapi. Dette betyder at jeg har fokus på hvorledes handlinger påvirker tanker og følelser og ligeså hvordan tanker og følelser påvirker handlinger.

Som navnet foregiver, så er målet i ACT, at lære at acceptere de ting i livet du ikke kan ændre på men i stedet bruge din energi på at dedikere dig til hvad du KAN ændre på. Jeg tror på, at vi ikke altid kan være lykkelige, glade og fri for lidelse og at dette heller ikke er pointen med livet. Snarere er det at leve det meningsfulde liv, baseret på de ting der har værdi for netop dig. Udover samtalen som arbejdsredskab, arbejder vi helt konkret med øvelser, metaforer, visualiseringer og modeller der styrker dig i at være i nuet og rumme følelser og tanker der måtte komme og finde vej til det meningsfulde liv for dig.

 

Psykiatrisk udredning ADHD og ADD

Specialiseret viden om ADHD og ADD hos voksne – navnlig hos piger og kvinder. Jeg holder mig hele tiden opdateret med den nyeste viden på området, som jeg mener er kraftigt underbelyst.

Jeg har erhvervet mig faglig og teoretisk viden om ADHD hos piger og kvinder, som er gået hen og blevet min hjertesag.

Krisecenter for voldsramte kvinder

I min tid på et krisecenter i København erfarede jeg, hvilken kraftig påvirkning kriser og traumer har, men også den styrke vi mennesker besidder, til at komme tilbage til et meningsfuldt liv. Den erfaring bruger jeg i min terapi, med troen på at ethvert menneske kan finde mening i sit liv, med den rette hjælp.

Terapi til efterladte af kræftramte

Som gruppeleder i en sorggruppe for efterladte til kræftramte fik jeg sorgens mange facetter at kende indgående og alle de følelser der kommer i kølevandet herpå. Ofte kan man have brug for hjælp til at forstå sine følelser, reaktioner og handlemønstre og måske hvordan man skal lære at leve med sorgen, i en verden omkring én, der fortsætter som den plejer. Jeg har god erfaring med- og forståelse for, hvordan sorg påvirker os forskelligt og hvilken sårbarhed der ligger heri. En sårbarhed der kan vendes til en styrke.