Om os

 

Mentalt Overskud psykologisk praksis i Lyngby åbnede for første gang dørene i 2019. Siden er klinikken vokset og vi glæder os over, at vi er fire psykologer med helt forskellige profiler og kompetencer.

Når du skal besøge os, er det nemt uanset hvordan du transporterer dig selv. Der er både offentlig transport og gode parkeringsforhold lige udenfor bygningen. Det særlige ved vores praksis er, at det er utroligt anonymt at besøge os. Du skal finde hen til skiltet ”NORDEA” og lige til højre er en glasdør, som du går ind af. Ned af trappen en etage, og ind ad døren, så finder du venteværelset lige på venstre hånd. Vi mener man skal have lov til at gå til psykolog et stille og privat sted. Der er også adgang for dig, hvis du kommer i kørestol, så skal du bare orientere os på forhånd.

ikoner

Psykologerne hos Mentalt Overskud

Vi er alle forskellige, og naturligvis har vi derfor alle forskellig kemi med hinanden. Vi er klar over, at det betyder enormt meget, at du får hjælp af en psykolog, som du føler forstår dig, og som du svinger med. Alle psykologerne hos os har den nødvendige viden om menneskelig adfærd og psyke til at kunne hjælpe dig. Det er ikke det samme som at du har kemi med dem. Derfor vil det også være helt iorden at ombestemme sig, eller vælge en helt anden psykolog, hvis du tidligt i forløbet kan mærke noget ikke er som det skal være i jeres kontakt. Sikke en tillidserklæring at få fra dig, at du gerne vil sige fra, hvis det ikke fungerer, og du kan tro vi gerne vil tage godt imod dig, og tale med dig om andre muligheder fx at skifte psykolog hos os, eller henvise til en anden psykologkollega. Det vigtigste er at du får den rigtige hjælp, og det kan alene lade sig gøre, hvis du føler dig tryg hos den psykolog du taler med.

Vi kan også hjælpe med at vurdere hvilken psykolog du passer bedst sammen med ift. personlighedstype og erfaring, så ring endelig til os, og så får vi en snak om det.

Placeholder

Karina M.

Psykolog
Konsulent i Mentalt Overskud

Mere info kommer snart...

Placeholder

Markus Jacobsen

Psykolog
Konsulent i Mentalt Overskud

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych., og er på vej mod autorisation.

I terapien vil jeg altid sørge for at forstå dig på dine præmisser. Det sprog, du vælger at bruge, den måde, du vælger at italesætte dine problemer på, er det der kommer til at styre den fælles forståelse for problemet, vi sammen oparbejder.

Hos mig vil du få konkrete redskaber eller strategier, som du kan bruge, når du får det svært. Når du tilegner dig dem, kan du bruge dem resten af livet. Derfor bliver terapien hos mig både en hjælp nu og her, men også en investering, der får dig til at være mere modstandsdygtig i forhold til livets udfordringer senere hen.

Jeg anvender den evidensbaserede metode Kognitiv Adfærdsterapi, som jeg har god erfaring med. I kognitiv adfærdsterapi vi vil sammen forsøge at forstå de ”onde cirkler”, som stort set alle psykiske udfordringer involverer. Det gør vi ved at prøve at undersøge hvordan følelser, tanker og adfærd spiller sammen. I Kognitiv Adfærdsterapi er der også et stort fokus på at finde nogle konkrete redskaber, der kan bruges ude i det virkelige liv, mellem sessionerne.

Hos terapivirksomheden Avilius, specialiserede jeg mig at forstå, hvad det er for nogle psykiske problemer, som de yngre generationer kæmper med i dag. Jeg har derfor en særlig viden om de dybereliggende grunde til unge menneskers mistrivsel i dag, som giver mig en unik forståelse af deres situation, samt hvilken hjælp de har behov for. Både som researcher og underviser har jeg haft fokus på almenpsykologiske problemer som lavt selvværd, problemer med at sætte grænser og eksamensangst emner, som optager mig meget, og som min erfaring fortæller mig, jeg kan hjælpe folk med.

Jeg har arbejdet som selvstændig psykologkonsulent i privat praksis, og har erfaring herigennem med voksne indenfor almenpsykologiske problemstillinger som angst, stress, depression mv.

Rebekka

Rebekka Drude Andersen

Psykolog
Konsulent i Mentalt Overskud

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych., og er på vej mod autorisation.

Hos mig er terapien er din tid, og jeg fleksibel i min metode respekterer selvfølgelig, hvis der er specifikke ønsker til hvad vi arbejder med. Det er vigtigt for mig, at du føler tryg og godt tilpas, så jeg kan hjælpe med at skabe klarhed og nye forståelser.

Gennem de sidste 10 år har jeg uddannet mig indenfor New NLP, som er en gren indenfor coaching. Jeg har taget kurser, uddannelser og Masterclasses i New NLP, og har opnået specialiseret viden om hvordan man hjælper personer med at definere og nå sine mål, ved at arbejde med deres styrker og ønsker.

Min terapeutiske tilgang er systemisk narrativ og organisk. Jeg forstår mennesker som helheder – det vil sige at du hos mig både vil få fokus på kroppen, følelserne og fornemmelser. På den måde vil du få en dybere forståelse af dig selv og din psyke.

Gennem mit arbejde hos tænketanken Happiness Research Institute, stiftede jeg bekendtskab med lykkeforskning, der kombinerer samfundsvidenskaberne i en undersøgelse af, hvad der gør, at befolkningsgrupper trives eller ikke trives.

Jeg har fem års erfaring med arbejdet med udsatte børn, gennem mit frivillige arbejde hos Ungdommens Røde Kors. Det er meget meningsfyldt at hjælpe børn og unge, der har det svært. Jeg har god erfaring med at skabe kontakt til børn og unge, som ellers kan være svære at nå.

Hos Familiecentret Vibygård har jeg arbejdet med udsatte familie, og har set mange eksempler på hvordan det er muligt at arbejde med familier, så de kommer til at fungere mere dynamisk og personerne trives.

Kim

Kim Meng Gladov

Psykolog
Konsulent i Mentalt Overskud

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2001 og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2005. Uanset om min opgave har været terapi, supervision eller undervisning, så har det for mig at se altid handlet om mennesker og det at gøre tilværelsen lidt mere overskuelig.

I min terapi har jeg særligt arbejdet med unge og mænd i krise, forandring og i konflikt med sig selv og / eller omverden. Jeg har årelang erfaring fra Kriminalforsorgen og retspsykiatrien, og kender derfor en del til menneskets skyggesider og livsudfordringer. Det være sig blandt andet i form af svære personlighedsforstyrrelser, udadreagerende adfærd, temperament, begær, jalousi, det utilpasset, det uforløste, traumer, livskriser, selvmordsadfærd, manglende livsglæde mm.

Jeg har en 3-årig kognitiv efteruddannelse og henter delvis metoder derfra, men mit udgangspunkt er altid en eksistentialistisk tankegang og troen på det gode.

Igennem årene har jeg haft fornøjelsen af at lave supervision med mange forskellige faggrupper – socialrådgivere, pædagoger, fængselsbetjente, sosu-assistenter, sygeplejersker, lærere mm. Og det berører mig gang på gang, hvor gavmildt disse mennesker forsøger at forstå og hjælpe andre. Supervision handler om at være sine faglige metoder bevidst, men i den grad også om at være sig sin professionelle og medmenneskelige tilgang bevidst, samt selvfølgelig at passe på sig selv.

Undervisning er en gave. En måde at udvide sit felt på og forstå nogle ting (måske endda også sig selv) lidt bedre. Jeg har særligt haft fornøjelsen af at undervise en del i psykiatri, miljøterapi, krisepsykologi og motivation.

 

 

Julie

Julie Aasbjerg Andersen

Indehaver og psykolog

Jeg er din personlige guide, og du er eksperten i dit liv

Når du kommer hos mig, vil det vigtigste være at du føler dig tryg, og sikker på hvad der skal ske. Jeg er tydelig med rammen, og holder en rød tråd, som sikrer, at vi får talt om det du har på hjerte, og jeg foreslår allerede i løbet af første samtale hvordan vi kan arbejde med de problematikker du præsenterer.

Jeg tjekker undervejs om jeg har forstået dig rigtigt, og du får rig mulighed for medbestemmelse, når vi skal planlægge dit personlige terapeutiske forløb. Jeg tager ansvaret for at hjælpe dig ud fra min psykologfaglige viden og ekspertise. I 12 år har jeg haft samtaleterapi, og jeg ved hvor vigtigt det er at have personen med hele vejen. Jeg går ikke efter ”one-size-fits-all”, men skræddersyr alle forløb.

Terapi behøver ikke være et stift og formelt rum, hvor vi kun taler om fortid og svære ting

Formålet med terapien er, at du hurtigt får nogle ideer, redskaber til at håndtere de udfordringer du står med. Terapien kan hjælpe dit til at få indsigt i dig selv, dine egne handlemønstre, behov, følelsesliv og andres. På den måde kan du tage styringen, og agere mere bevidst i dit liv. Det er meningen, at du så hurtigt som muligt får dit mentale overskud tilbage.

10 min. gratis telefonsamtale

Hvis du er i tvivl om terapi er noget for dig, eller hvordan vi evt. kunne arbejde med din problematik, eller du har brug hjælp til at vælge en psykolog, så ring til os. Læg også gerne besked med navn og nummer, så vi kan vende tilbage indenfor 24 timer.

Kontakt formular:
Vi gør opmærksom på at du ikke skal sende personfølsomme data over mail.
Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du ikke bruge den hos os. Du skal finde en psykolog med ydernummer, som tager din henvisning.

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked