Psykolog Praksis Mentalt Overskud

Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kongens Lyngby

+45 60100080

kontakt@mentaltoverskud.dk

Liza Villadsen

Autoriseret psykolog (Cand. Psych.)

Ledende psykolog hos Mentalt Overskud

Som autoriseret psykolog med specialisering i klinisk psykologi, er jeg her for at støtte et mangfoldigt klientel – fra børn og unge til voksne og familier.

Når du starter hos mig, gør mig umage med at skabe et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor forståelse er i centrum. Min brede erfaring spænder over forskellige områder, inklusive tilstande som angst, depression, stress til diagnoser som ADHD, autisme og adfærdsforstyrrelser. Jeg har en særlig interesse for familiedynamikker og personlig udvikling. 

Med en karriere, der har bragt mig ind i både skoler og privat praksis, har jeg opnået en dyb forståelse for de udfordringer, som mennesker i alle aldre kan stå overfor. Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt og empatisk rum, du vil føle dig hørt og støttet.

Min tilgang til terapi er holistisk og personcentreret, hvilket betyder, at jeg ser hver klient som en unik person med egne styrker og udfordringer. Uanset om det drejer sig om at navigere i vanskelige livsovergange, håndtere stress og angst, eller forbedre relationer inden for familien, er mit mål at støtte dig i at opnå mental balance og velvære.

“Ved at forstå og mestre dine udfordringer i terapien, rustes du til at møde livets mangfoldighed med styrke og klarhed – en værdifuld investering i din og din families langsigtede trivsel.”

– Liza Villadsen

Sygeforsikring Danmark psykolog

Liza Villadsen autoriseret psykolog (Cand. Psych.)

Tilskud til psykolog via Sygeforsikring Danmark

Læs om mulighederne for at få tilskud til psykolog behandling terapi og udredning hos autoriseret psykolog lige her:

Sygeforsikring Danmark

psykolog terapi børn unge familier

Liza tilbyder terapi til børn, unge, voksne og familier

Udtalelse: "I terapi hos Liza har jeg fundet stor trøst og støtte som mor til en teenager. Jeg har fået indsigt og redskaber til at forbedre relationerne i vores familie".
kommunal sagsbehandler psykolog
Kathrine

Individuel terapi til voksne

Terapi til børn, unge og familier

Behandling og psykologiske undersøgelser

Supervision af forskellige fagrupper

Lizas erfaring og specialisering børn, unge, voksne og familier

Terapi og behandling

I min omfattende karriere som psykolog har jeg haft mulighed for at arbejde med et bredt spektrum af klienter, fra børn og unge til voksne. Denne erfaring har givet mig en dyb forståelse for en række psykologiske udfordringer og behandlingsmetoder, herunder både individuelle terapier og mere komplekse psykologiske evalueringer.

Som en engageret fagperson er jeg også aktiv i at dele min viden og ekspertise, hvilket inkluderer at fungere som supervisor og mentor for yngre psykologer og tværfagligt personale. Mine styrker ligger inden for følgende områder:

 • Individuel terapi, der tilgodeser børn, unge og voksne, med en holistisk tilgang til hver unikke situation.
 • Dybdegående psykologiske vurderinger og udredninger, der dækker et bredt spektrum af mentale og adfærdsmæssige udfordringer.
 • Supervision og vejledning inden for både generel og specialiseret psykologisk praksis, hvor jeg bidrager med min erfaring og indsigt til at styrke fagligheden.
lavt selvværd psykolog terapi

Erhvervserfaring

 • Ledende psykolog i privat praksis hos “Mentalt Overskud” (nuværende)

 • Psykolog – Kognitiv Center København

 • Psykolog – privat psykiatrisk klinik, ABC Klinik, Ballerup

 • Psykologisk konsulent – Greve PPR (Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning), faglig rådgivning, vejledning og supervision af lærere og pædagoger i forhold til enkelte børn og unge, hele klassens dynamik samt supervision i forhold til lærerrollen

 • Skoleleder, miljøterapeut og psykologfaglig konsulent – Daglige drift samt udvikling af skolen fra en behandlingshjemsskole, specialundervisning for børn og unge med emotionelle problematikker, tilknytningsforstyrrelser, omsorgsvigt, ADHD, autismespektrumsforstyrrelser. Undervisning af nye medarbejdere i miljøterapi, organisationspsykologi. Temadage for ledelse, psykologer og det pædagogiske personale i implementering af mentaliserings-begrebet samt nyeste forskning om tilknytning, affektregulering og mentalisering,  Stutgården, Hillerød

 • Familieterapeut – Observation og behandling af udsatte mødre, deres børn og udvikling af forældrerollenFamilieinstitutionen, Hellerup

 • Miljøterapeut og lærervikar – 2 årig Intern uddannelse som miljøterapeut. Individuelle psykoterapeutiske forløb med flere børn, supervision af psykologer. Stedfortræder for afdelingsleder, Behandlingshjemmet Egevang, Nærum

Dybdegående ekspertise og mangeårig erfaring

I min rolle som psykolog har jeg haft mulighed for at bidrage på forskellige områder, herunder børne- og ungdomspsykologi samt familieterapi. Mit arbejde har også inkluderet roller som supervisor, hvor jeg har haft mulighed for at lære og vokse sammen med mine kolleger og tværfagligt personale. Jeg stræber efter at møde hver enkelt klient med en dyb empati og respekt, og det er min målsætning altid at forstå og værdsætte den unikke baggrund og behov, som hver person bringer med sig til terapien. 

Ud over mit arbejde med børn og unge, har jeg også en betydelig erfaring med voksenpsykologi. Jeg har hjulpet mange voksne med at håndtere stress, angst, depression og andre psykologiske udfordringer. Min tilgang til voksen terapi er baseret på en kombination af kognitiv adfærdsterapi og andre evidensbaserede metoder, som jeg tilpasser til hver enkelts unikke situation og behov.

Vi siger tak for tilliden til de personer vi møder i Mentalt Overskud

angst terapi psykolog uden ventetid fobi

Uddannelser og kurser

 • 1990: Statens Hf Frederiksberg
 • 2014: Uddannet psykolog, Cand. Psych. Psykologi på Københavns Universitet. Kandidat i psykologi med speciale i ” Et tilknytnings-og mentaliseringsbaseret perspektiv på børns forstyrrelser i udvikling af evnen til affektregulering og
  mentalisering”.
 • Autoriseret af Psykolognævnet Ankestyrelsen
 • 2-årig uddannelse som miljøterapeut
 • BRIEF 2 – vurdering af eksekutive funktioner, opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), indlæringsvanskeligheder, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression
 • WISC-V – urdering af intellektuelle evner hos børn og unge: verbal forståelse, evnen til at tænke logisk og abstrakt, problemløsning, arbejdshukommelse, forarbejdningshastighed 
 • CBT (kognitiv adfærdsterapi) vedr. børn og unge med angst og depression
 • Mentalisering (Fonagy og Ea Eisen)
 • Specialist modul 1 i pædagogisk psykologi
 • Certificering i Cool kids kognitiv adfærdsterapi
 • Susan Hart – de neuroaffektive kompasser
autoriseret psykolog parterapi

Ring til Liza lige her og få en 10 min. gratis uforpligtende telefonsamtale

Du kan også sende Liza en mail

Specialiseret indenfor flere terapeutiske metoder

Liza specialiserer sig i tilpasset psykoterapi for børn, unge, voksne og familier, og anvender metoder fra både tilknytnings- og mentaliseringsbaseret terapi. Hendes ekspertise omfatter kognitiv adfærdsterapi (CBT) og kan favne de fleste almenpsykologiske problematikker indenfor angst, stress, depression, lavt selvværd, skolevægring, familiekonflikter, skilsmisse, sorg og tab mm. Desuden har Liza arbejdet indenfor special området, og har mange års erfaring med børn og unge med diagnoser bl.a. indlæringsvanskeligheder, særligt sensitive, udviklingsforstyrrelser, aspergers, infantil autisme, ADHD mm. Med fokus på at opbygge stærke selvforståelses- og selvomsorgsfærdigheder, hjælper Liza klienter med at navigere i livets udfordringer, såsom angst, stress og familiemæssige udfordringer. Hendes holistiske tilgang anerkender nutidens udfordringer og arbejder for at finde balance og trivsel i et komplekst samfund.

Få den rigtige psykolog der passer dig og de udfordringer du står med

Hos Mentalt Overskud ved vi, at kemi har en afgørende betydning for at terapi skal have en effekt. Vi har derfor valgt, at lave videoer af psykologerne, så du kan danne dig et indtryk. Vi tror på, at det er med til at sikre den tryghed og tillid der skal til, for at du har det så godt som muligt, når du vælger at starte i terapi.

kommunal sagsbehandler psykolog

Hvorfor skal du vælge en psykolog hos os?

jalousi terapi psykolog

Trustpilot

angst terapi psykolog uden ventetid fobi

Hver af vores psykologer bringer et unikt sæt af kompetencer og specialiseringer til bordet. Så uanset hvad du står overfor, kan vi matche dig med den rette specialist. Men det stopper ikke her; hvis du føler, at kemien ikke er rigtig, gør vi det nemt at skifte til en anden psykolog, fordi dit velbefindende er vores prioritet.

Det er enkelt: Vi tror på individuel tilgang. Det betyder, at uanset om du kæmper med ADHD, autisme, angst, depression eller andre psykologiske udfordringer, vil vores evidensbaserede metoder sikre, at du får den bedst mulige støtte. Vores terapeutiske tilgang anerkender forskelligheden i hver person og tilpasser behandlingen derefter.

Mentalt Overskud går ud over traditionel terapi. Vi tilbyder en gratis 10-minutters afklarende samtale for dem, der er usikre på, hvad det næste skridt skal være. Vi engagerer os i at oplyse, vejlede og støtte dig – uanset om du vælger at fortsætte med os eller søger vejledning andre steder.

Vi forstår vigtigheden af nem adgang i den digitale tidsalder. Derfor tilbyder vi online booking, diverse online terapiformer og et væld af ressourcer på vores hjemmeside, lige fra blogindlæg til podcasts, psykologiske tests såsom ADHD-test og selvhjælpsartikler.