Jeg er uddannet psykolog blev autoriseret af Psykolognævnet i 2013. Jeg har haft over 5.000 samtaler med børn, unge og voksne gennem 10 år.

Jeg har arbejdet som HR-konsulent i Maersk Broker, primært indenfor rekruttering, ledelsessparring, medarbejderudvikling, coaching, stresshåndtering mv.

Derudover har jeg arbejdet en årrække indenfor psykiatrien med udredning og behandling af børn, unge og voksne. Især har jeg beskæftiget mig med emner som: angst, depression, stress, kriser og sorg. Min erfaring herfra har givet mig indgående kendskab til de psykologiske vanskeligheder og tematikker, man kan opleve i løbet af livet. Samtalerne skal sørge for du kommer i dybden med det som er svært og give dig ny indsigt.

Jeg har specialiseret mig i følgende terapeutiske retninger: psykodynamisk, mentaliseringsbaseret og metakognitiv.

Jeg er mere end halvvejs med min specialistuddannelse i psykoterapi. Aktuelt er jeg i gang med en 2-årig efteruddannelse.

Som psykolog arbejder jeg fleksibelt og tilpasser metoden til dine behov afhængig af den problemstilling, som du kommer med. Som person er jeg engageret og uhøjtidelig. Det er centralt for mig at sikre du føler dig hjulpet, og at terapien giver dig mentalt overskud igen.

Jeg håber på at høre fra dig enten via kontaktformular, mail eller direkte på tlf.

Lige nu er der kort ventetid, da jeg er åben for klientoptag.

2018-2019: Psykolog ved Psykoterapeutisk ambulatorie, Stolpegård

Psykoterapeutisk behandling af voksne med personlighedsforstyrrelser, primært af indenfor borderline og ængstelig/evasiv spektret. Gruppebehandling og individuel terapi på mentaliseringsbaseret grundlag. Psykoedukative opgaver samt arbejde med pårørende og øvrigt netværk Jeg er halvvejs mod at være specialist i psykoterapi

2015-2018: Psykolog i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Glostrup

Primære funktion/målgruppe er at udrede og behandle unge i alderen 14-18, hovedsagelig med symptomer på personlighedsforstyrrelse. Co-terapeut og er medstifter af et MBT gruppeterapeutisk tilbud, som har eksisteret siden 2015. Visitation af patienter til MBT gruppen og andre behandlingstilbud. Komplekse individuelle terapiforløb i ambulatoriet. Sagsansvarlig for patienter unge med accentuerede personlighedstræk. Udredning og behandling af unge børn/unge i alderen 14-17 med problematikker indenfor blandt andet: angst, depression, social belastningsmæssige udfordringer og mistrivsel, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser mv. Udredning med SCID-II og 5, ADI, TOVA, ADOS, WISC, WAIS mfl. Supervisor for tværfagligt personale bestående af sygeplejersker, pædagoger mfl. som arbejder på akut psykiatrisk afsnit.

2012 – 2015: Autoriseret psykolog på Måløvgård

Socialpsykiatrisk bosted for unge mellem 18-25 med diagnoser indenfor F20, det skizofrene spektrum, eller indenfor personlighedsforstyrrelserne, særligt emotionelt ustabil personlighedsstruktur borderlinetype. I denne stilling har jeg opnået pr. 01/04-2013 opnået autorisation på psykodynamisk grundlag. Varetagelse af gruppeterapi samt individuelterapi på psykodynamisk grundlag og efter MBT uddannelse i 2012/13 på MBT basis.

2011-2012: Selvstændig praksiskandidat hos Centrumpsykologerne (Hillerød)

Kognitiv terapi individuelt og i gruppe. Henvisninger fra sygesikringen de fleste henvisningsårsager, angst- og depressionsramte, men også patienter med personlighedsforstyrrelser. Samtaler med personer ramt af stress både personligt og arbejdsmæssigt

2008-2009: Human Resource konsulent hos Maersk Broker K/S (København)

Jeg læste forud på 1. år af overbygningen på KU, og valgte at tage et fuldtidsjob sidste år af kandidaten, med det formål at udforske en arbejds- og organisationspsykologisk interesse. Jeg fik erfaring med rekruttering, samtaler, personlighedstest, færdighedstest og sparring med lederne i organisationen, tværkulturelle udfordringer, entry- og exit interviews, fortrolighed med test/interviewsituationen, afdækning af medarbejderes ressourcer og udfordringer. Samtaler med stressramte medarbejdere.

2019-2020: Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for voksne

Opstartet til januar 2019, 2-årig specialistuddannelse

2012-2013: Uddannelse i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi v. Institut for Gruppeanalyse

Teorioplæg, praktiske øvelser, supervision af terapi samt egenterapi indenfor den mentaliseringsbaserede metode

2007 – 2009: Kandidatuddannelse i psykologi ved Københavns Universitet

Speciale i klinisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi.

2008: Praktikforløb via Københavns Universitet under uddannelse hos Unik Human Resources

HR relaterede løsninger, samtaler og netværksmøder. Øvrige opgaver som: erhvervpsykologiske test, lederudviklingsforløb og trivselsundersøgelser

2004-2007: Bacheloruddannelse i psykologi ved Aalborg Universitet
1996-1999: Sproglig studentereksamen fra Virum Gymnasium
2018: Kursus i SCID-V

Diagnostisk interview, udredning for personlighedsforstyrrelser

2019: Kursus WISC-V

Kognitiv intelligenstestning med Ipads

2017: Kursus ADI

Psykologisk testning, diagnostisk forældreinterview, en del af kompleks autismeudredning

2016: Mentalisering og borderline personlighedsforstyrrelse

Ved Peter Fonagy

2016: MBT-G ”Understanding mentalization within groups: A new perspective and practice in working in groups with difficult-to-reach patients”

Sigmund Katerud

2016: Kursus i ADOS

Psykologisk testning vedrørende autisme

2015: Kursus i WISC-IV

Psykologisk intelligenstestning

2015: Kursus i SCID-II
2015: Kursus i Mentaliseringsbaseret terapi

Ved Peter Fonagy

2014: 2-dages seminar med Peter Fonagy & Eia Asen, narrativ og MBT fokuseret

”Minding the child”- valg af interventionsformer på børneområdet

2011: Kursus i ACT – Acceptance and Commitment Therapy
2008: Uddannelse i PI

Psykologisk personlighedstestning hos Maersk Broker

2008: Kursus i Evidensbaseret Coaching hos Cand. Psych. Ebbe Lavendt.
2008: Kursus i personalehåndbog (Økonomi og personale, Lyngby)
2008: Kursus i HR jura kursus (Center for Ledelse, Østerbro)

Forståelse for at omsætte lovgivning til praksis

2007: Valgfag i Human Resource Management (CBS, Frederiksberg)

Motivation, trivsel, stress, organisations- og medarbejderudvikling mv.

10


års erfaring

5000


antal samtaler

400


timers supervision

8


dages ventetid