Har du en livskrise?

Alle mennesker gennemgår livskriser fra tid til anden. Krise betyder forandring eller vendepunkt, og kan opstå på baggrund af overgange fra fx ung til voksen, at blive forælder, eller at gå på pension. De kan også opstå på baggrund af ændrede livsomstændigheder såsom skilsmisse, at børnene flytter hjemmefra eller i forbindelse med tab, sygdom eller ulykker. Livskriser er uundgåelige, og vi vil alle opleve dem flere gange gennem livet. Psykiatrifonden har tre gode bud på hvad du kan gøre, for at hjælpe dig godt igennem en livskrise og ud på den anden side igen.

Accepter og håndter

Livskriser er uundgåelige, så i stedet for at forsøge at undgå dem, kan du indstille dig på at håndtere dem. De opstår ofte i livets skelsættende tidspunkter, så når de kommer, kan du være bevidst om risikoen. Prøv at acceptere dem og tænk over dine muligheder for handling og forholdemåde. Her kan du nå frem til hvad du skal gøre for at komme videre. Hvis du sidder fast, kan du fx tage kontakt til en psykolog, som kan hjælpe dig lidt videre. Det kan være små ændringer i tilværelsen, eller større mere radikale valg du skal tage, for at komme videre og finde meningsfuldheden igen.

Lær af dine livskriser

Du kan komme styrket ud af en livskrise, men det kan være svært at tro på, når hele din tilværelse er vendt på hovedet. Selve livskrisen kan blive en metode for dig, til bedre at komme igennem den næste krise. Du lærer dig selv bedre at kende, og er bedre rustet til næste krise indtræffer. Aftal med dig selv, at du næste gang fx vil sige fra i tide, ændre noget ved dit liv lidt hurtigere, lægge mindre låg på dine følelser mv.

Gør noget for andre mennesker

Et meningsfuldt liv handler om at føle, at du hører til i verden og gør nytte i samfundet eller familien/blandt dine nærmeste. Du er noget igennem andre mennesker. Opsøg derfor fællesskaber og netværk, hvor det handler om at give. Det kan være frivilligt arbejde eller at hjælpe andre meget noget praktisk. Den strategi kan gøre dig mere robust i tider med krise og turbulens.

En livskrise forløber forskelligt fra person til person, men figuren giver et indblik i, hvordan det ofte forløber og hvilke faser man kan gennemgå. Figuren er en revideret udgave af bogen ”Eksistentielle livskriser” (Books on Demand, 2009) af Jørn Laursen