Psykolog lyngby

Gratis psykologhjælp til unge - ikke alle får hjælpen

Gratis psykologhjælp – en dråbe i havet?

Ifølge Dansk Psykologforening er der ca. 700 ydernummerpsykologer i Danmark. Ordningen “Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år” har et omsætningsloft på 140.000 pr. psykolog pr. år.  Et psykologforløb varer gennemsnitligt 5-12 sessioner. Ifølge statistikbanken.dk er der ca. 512.000 unge mellem 18-24 år i Danmark. Ifølge En undersøgelse af psykisk trivsel blandt 16-30 årige foretaget af Socialstyrelsen viser, at 9-10 procent af de unge kvinder og 3-5 procent af de unge mænd er i psykisk mistrivsel. Den peger desuden på, at der er tale om en stigning. Gratis psykologhjælp for unge mellem 18-24 år kan ikke blive tilgængelig for alle dem der har et behov. Det er kun dem der henvender sig tidligt på året, der har en chance – eller dem der kom på venteliste fra året før.

 

Efter sommerferien er der ikke mere hjælp at hente

Omsætningsloftet er nået, pengene er brugt, puljen er tom. Psykologerne har omsat for 140.000,- og det står tydeligt på Dansk Psykologforenings hjemmeside, at Hvis du (ydernummerpsykologen) rammer omsætningsgrænsen, vil regionen ikke udbetale tilskud til behandling af yderligere klienter omfattet af omsætningsgrænsen”.

 

De unge kan risikere at skulle stoppe terapien i utide

På Dansk Psykologforenings hjemmeside står der at:” Psykologen skal tage stilling til, evt. i dialog med sine klienter, om igangværende klienter skal hjælpes videre til en anden psykolog med ydernummer, eller om klienterne kan og vil fortsætte hos den psykolog de er i forløb hos”. Problemet er bare, at den alliance, som der er skabt mellem psykolog og den unge ødelægges – og den unge skal starte forfra hos en ny psykolog efter yderligere 6 måneders ventetid.


Det er slemt nok, at vores unge mistrives – de bliver også lovet en hjælp, de ikke kan få.


Kilder:

Omsætningsgrænse – Dansk Psykolog Forening (dp.dk)

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/forebyggende-indsatser-til-unge-i-psykisk-mistrivsel

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal

agorafobi

Kontakt

Hvis du vil bestille en tid til terapi eller har spørgsmål, så er du meget velkommen til at sende en besked her.  Vi vender altid tilbage til dig, oftest samme dag.

Mentalt overskud

Adresse

Kliniktider

psykolog Holte