Etik og fortrolighed

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har tavshedspligt, og derfor er du i trygge rammer, når du benytter mig som din psykolog.

Tavshedspligt betyder, at klienter skal kunne give oplysninger til psykologen uden af de videregives. Psykologen skal overholde klienten krav om beskyttelse af privatliv, så klient og psykolog kan etablere et tillidsforhold.

Straffeloven beskriver, at det er ulovligt at videregive, indhente eller udnytte fortrolige oplysninger. Som autoriseret psykolog er man også omfattet tavshedspligt i henhold til psykologloven. Derudover er medlemmer af Dansk Psykolog Forening forpligtet til tavshed via de etiske principper for nordiske psykologer, som man underskriver som psykolog.

Den eneste situation hvor tavshedspligten må brydes er, hvis klienten er til fare for sig selv eller andre, så skal psykologen handle forsvarligt og relevant ift. dette.

Et psykologforløb er desuden omfattet af persondatalovens bestemmelser.

Når klienten er et barn eller ung, og psykologen får kendskab til forhold, der skal oplyses til de offentlige myndigheder, har psykologen tilladelse til dette.