4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

CV Julie Aasbjerg Andersen

Uddannelse

2019-2020

2-årig Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for voksne

2012-2013

Uddannelse i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi v. Institut for Gruppeanalyse

Teorioplæg, praktiske øvelser, supervision af terapi samt egenterapi indenfor den mentaliseringsbaserede metode

2007 – 2009

Kandidatuddannelse i psykologi ved Københavns Universitet speciale i klinisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi.

2008

Praktikforløb via Københavns Universitet under uddannelse hos Unik Human Resources

HR relaterede løsninger, samtaler og netværksmøder. Øvrige opgaver som: erhvervpsykologiske test, lederudviklingsforløb og trivselsundersøgelser

2004-2007

Bacheloruddannelse i psykologi ved Aalborg Universitet

1999

Sproglig studentereksamen fra Virum Gymnasium

Erfaring

2019-

nuværende

Ejer af psykologisk praksis ved navn ”Mentalt Overskud”

Selvstændig psykolog. Se mere på www.mentaltoverskud.dk

2018-2019

Psykolog ved Psykoterapeutisk ambulatorie, Stolpegård

Psykoterapeutisk behandling af voksne med personlighedsforstyrrelser, primært af indenfor borderline og ængstelig/evasiv spektret. Gruppebehandling og individuel terapi på mentaliseringsbaseret grundlag.

Psykoedukative opgaver samt arbejde med pårørende og øvrigt netværk

2015-2018

Psykolog i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Glostrup

Primære funktion/målgruppe er at udrede og behandle unge i alderen 14-18, hovedsagelig med symptomer på personlighedsforstyrrelse.

Co-terapeut og er medstifter af et MBT gruppeterapeutisk tilbud, som har eksisteret siden 2015. Visitation af patienter til MBT gruppen og andre behandlingstilbud. Komplekse individuelle terapiforløb i ambulatoriet. Sagsansvarlig for patienter unge med accentuerede personlighedstræk.

Udredning og behandling af unge børn/unge i alderen 14-17 med problematikker indenfor blandt andet: angst, depression, social belastningsmæssige udfordringer og mistrivsel, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser mv.

Udredning med blandt andet:

SCID-5 (udredning for personlighedsforstyrrelser)

ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised)

TOVA (The Test of Variables of Attention, ADHD udredning) 

SRS (Social Responsiveness Scale, autisme udredning)

WISC (IQ test børn og unge Wechslers Intelligence Scale Children)

WAIS (Wechslers Adult Intelligence Scale IQ test voksne)

Supervisor for tværfagligt personale bestående af sygeplejersker, pædagoger mfl. som arbejder på akut psykiatrisk afsnit.

2012-2015

Autoriseret psykolog på Måløvgård

Socialpsykiatrisk bosted for unge mellem 18-25 med diagnoser indenfor F20, det skizofrene spektrum, eller indenfor personlighedsforstyrrelserne, særligt emotionelt ustabil personlighedsstruktur borderlinetype.

I denne stilling har jeg opnået pr. 01/04-2013 opnået autorisation på psykodynamisk grundlag.

Varetagelse af gruppeterapi samt individuelterapi på psykodynamisk grundlag og efter MBT uddannelse i 2012/13 på MBT basis.

2011-2012

Selvstændig praksiskandidat hos Centrumpsykologerne (Hillerød)

Kognitiv terapi individuelt og i gruppe. Henvisninger fra sygesikringen de fleste henvisningsårsager, angst- og depressionsramte, men også patienter med personlighedsforstyrrelser. Samtaler med personer ramt af stress både personligt og arbejdsmæssigt

   

2008-2009

Human Resource konsulent hos Maersk Broker K/S (København)

Arbejdede fuld tid som HR konsulent hos Maersk Broker på sidste år af kandidatstudiet. Dette for at udforske en arbejds- og organisationspsykologisk interesse. Jeg fik erfaring med rekruttering, samtaler, personlighedstest, færdighedstest og sparring med lederne i organisationen, tværkulturelle udfordringer, entry- og exit interviews, fortrolighed med test/interviewsituationen, afdækning af medarbejderes ressourcer og udfordringer. Samtaler med stressramte medarbejdere.

2007

Tutor på psykologiuddannelsen (Aalborg Universitet, Aalborg)

Kurser

2018

Kursus i SCID-V

Diagnostisk interview, udredning for personlighedsforstyrrelser

2018

Kursus WISC-V

Kognitiv intelligenstestning med Ipads

2017

Kursus ADI

Psykologisk testning, diagnostisk forældreinterview, en del af kompleks autismeudredning

2016

Mentalisering og borderline personlighedsforstyrrelse med Peter Fonagy

2016

MBT-G ”Understanding mentalization within groups: A new perspective and practice in working in groups with difficult-to-reach patients”

Sigmund Katerud

2016

Kursus i ADOS

Psykologisk testning vedrørende autisme

2015

Kursus i WISC-IV

Psykologisk intelligenstestning

2015

Kursus i SCID-II

2015

Kursus i Mentaliseringsbaseret terapi ved Peter Fonagy

2014

2-dages seminar med Peter Fonagy & Eia Asen, narrativ og MBT fokuseret

”Minding the child”- valg af interventionsformer på børneområdet

2011

Kursus i ACT – Acceptance and Commitment Therapy

2008

Uddannelse i PI

Psykologisk personlighedstestning hos Maersk Broker

2008

Kursus i Evidensbaseret Coaching hos Cand. Psych. Ebbe Lavendt.

2008

Kursus i personalehåndbog (Økonomi og personale, Lyngby)

2008

Kursus i HR jura kursus (Center for Ledelse, Østerbro)

Forståelse for at omsætte lovgivning til praksis

2007

Valgfag i Human Resource Management (CBS, Frederiksberg)

Motivation, trivsel, stress, organisations- og medarbejderudvikling mv.